Gyakran Ismétlődő Kérdések 2019. 01. 18., Péntek, 10:01

Gyakran Ismétlődő Kérdések

A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” (a továbbiakban Egyszerűsített pályázati kiírás) és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” (a továbbiakban Összevont pályázati kiírás) pályázati kiírásaihoz.

Hol lehet benyújtani a pályázatot?

A pályázati kiírások elektronikus pályázatkezelési rendszere (felülete) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER).

Hol érhető el az EPER?

A munkálatokat az EPER-EMET-rendszerében szükséges végezni! Az EPER elérése: a www.bgazrt.hu oldalon keresztül (EPER belépési pontra kattintva), vagy közvetlenül a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon.

Elfelejtett jelszó esetén hogyan történik az EPER-EMET – belépési kódok (felhasználónév, jelszó) igénylése?

A belépési kódokat a nea@bgazrt.hu e-mailen igényelheti a következő adatok megadásával: szervezet neve, adószáma, címe, e-mail címe, hivatalos képviselő neve. Továbbá az e-mailhez mellékletként csatolni szükséges az EPER-ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező hivatalos képviselő erre vonatkozó kérelmét aláírásával ellátva.

Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóriáknál egy NEA pályázat sem. Hol találhatóak a pályázati kategóriák?

Ebben az esetben valószínűleg nem az EPER-EMET felületén regisztrált, kérjük a következő belépési pontot használja: www.bgazrt.hu oldalon az EPER belépési pontot, vagy a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx elérési útvonalat.

Hogyan épülnek egymásra a kategóriák az egyes kiírások tekintetében?

Egyszerűsített kiírás esetében:

A kiírás egységes szerkezetben, mind az 5 kollégiumra vonatkozóan jelenik meg.

„Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázat kiírás kódja: NEA-19-EG. Pályázati kiírás kategóriáinak kódjai:

 • Közösségi környezet kollégium esetében: NEA-KK-19-EG
 • Mobilitás és alkalmazkodás kollégium esetében: NEA-MA-19-EG
 • Nemzeti összetartozás kollégium esetében: NEA-NO-19-EG
 • Társadalmi felelősségvállalás kollégium esetében: NEA-TF-19-EG
 • Új nemzedékek jövőjéért kollégium esetében: NEA-UN-19-EG

Kiírás szint (a kiírás kódjával):

NEA-19-EG

Kategória szint (a kategóriák kódjaival)

NEA-KK-19-EG

NEA-MA-19-EG

NEA-NO-19-EG

NEA-TF-19-EG

NEA-UN-19-EG

Összevont kiírások esetében:

A kiírások Kollégiumonként jelennek meg.

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati kiírások kódjai és kategóriái:

 • Közösségi környezet kollégium esetében a kiírás kódja: NEA-KK-19-Ö o NEA-KK-19-Ö-M kategória kódú működési költségek támogatása o NEA-KK-19-Ö-V kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása
 • Mobilitás és alkalmazkodás kollégium esetében a kiírás kódja: NEA-MA-19-Ö o NEA-MA-19-Ö-M kategória kódú működési költségek támogatása o NEA-MA-19-Ö-V kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása
 • Nemzeti összetartozás kollégium esetében a kiírás kódja: NEA-NO-19-Ö o NEA-NO-19-Ö-M kategória kódú működési költségek támogatása o NEA-NO-19-Ö-V kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása
 • Társadalmi felelősségvállalás kollégium esetében a kiírás kódja: NEA-TF-19-Ö o NEA-TF-19-Ö-M kategória kódú működési költségek támogatása

o NEA-TF-19-Ö-V kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása

 • Új nemzedékek jövőjéért kollégium esetében a kiírás kódja: NEA-UN-19-Ö o NEA-UN-19-Ö-M kategória kódú működési költségek támogatása o NEA-UN-19-Ö-V kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása

Kiírás szint (a kiírás kódjával):

NEA-KK-19-Ö

Kategória szint (a kategóriák kódjaival)

NEA-KK-19-Ö-M

NEA-KK-19-Ö-V

Kiírás szint (a kiírás kódjával):

NEA-MA-19-Ö

Kategória szint (a kategóriák kódjaival)

NEA-MA-19-Ö-M

NEA-MA-19-Ö-V

Kiírás szint (a kiírás kódjával):

NEA-NO-19-Ö

Kategória szint (a kategóriák kódjaival)

NEA-NO-19-Ö-M

NEA-NO-19-Ö-V

Kiírás szint (a kiírás kódjával):

NEA-TF-19-Ö

Kategória szint (a kategóriák kódjaival)

NEA-TF-19-Ö-M

NEA-TF-19-Ö-V

Kiírás szint (a kiírás kódjával):

NEA-UN-19-Ö

Kategória szint (a kategóriák kódjaival)

NEA-UN-19-Ö-M

NEA-UN-19-Ö-V

Azon pályázók esetében, akik korábban már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot, és azt az Alapkezelő érvényesnek nyilvánította, szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat beküldése a NEA pályázataihoz is?

Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval, nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése, azonban ha időközben változott a szervezet valamely adata, akkor szükséges benyújtani új regisztrációs nyilatkozatot postai úton. Kérjük, a megváltozott adatokat hivatalos iratokkal is igazolja, és azok hitelesített másolatát mellékletként szíveskedjen beküldeni a regisztrációs nyilatkozattal.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Magyarországon bejegyzett szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal - alábbiakban megjelölt - honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni.

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses Hogyan ellenőrizhető az EPER-ben, hogy érvényes a szervezet regisztrációja?

Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.

Mekkora a pályázati díj összege, milyen formában és milyen számlaszámra kell befizetni?

A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig 2.000,- Ft összegű pályázati díjat kell megfizetni (egy összegben) kizárólag banki utalással, a pályázatot benyújtó szervezet adószámának és a NEA feltüntetésével az alábbi számlaszámra:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

10032000-00310024-00000017 (IBAN HU20100320000031002400000017) Az utalást alátámasztó banki dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel) - az EPER „Dokumentum beküldő”-jén keresztül - csatolni szükséges.

Az Egyszerűsített és az Összevont pályázati kiírásoknak megegyezik a benyújtási időszaka?

Nem. Először az Összevont pályázati kiírás keretében lehet pályázatot benyújtani (ezek a pályázói felületek nyílnak meg először), majd ezt követően nyílik lehetőség az Egyszerűsített pályázati kiírásra pályázatot benyújtani.

Az Összevont pályázati kiírások tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019.

január 16. – 2019. február 21. között van lehetőség pályázat benyújtására.

Az Egyszerűsített pályázati kiírás tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. február 22. és 2019. március 29. között van lehetőség pályázat benyújtására.

Mit jelent a hatókör és milyen hatókörök különböztethetőek meg? A hatókör: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:

 1. helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik;
 2. területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit;
 3. országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez;
 4. nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét.

Hatókörtől függetlenül lehet bármelyik kiírásra pályázatot benyújtani?

Nem, kizárólag helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek nyújthatják be pályázatot az Egyszerűsített pályázati kiírásra, azonban az Összevont pályázati kiírásokra hatókörtől függetlenül lehet pályázatot benyújtani.

Váloztak-e az alapcél szerinti tevékenységi körök kollégiumi besorolása?

Igen, változtak.

A Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi köréből kikerült és a Közösségi környezet kollégium tevékenységi körébe visszakerült a kulturális tevékenység, kivétel a zene, tánc, népzene, néptánc, melyek továbbra is a Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi körébe tartoznak (az egyéb kulturális tevékenység alatt)!

Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium tevékenységi köréből kikerült és a Társadalmi felelősségvállalás kollégium tevékenységi körébe bekerült a természet- és környezetvédelem.

                 

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani pályázatot, eltérően az előző évitől?

Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel.

Lehet-e több kiírás keretében is pályázatot benyújtania egy szervezetnek?

Nem, kizárólag egy kiírás keretében és azon belül is egy kategóriában lehet pályázatot benyújtani.

Azon civil szervezetek, amelyek az Összevont pályázati kiírások keretében (NEA-19-Ö kategóriák) pályázatot nyújtottak be, azok az Egyszerűsített pályázati kiírás (NEA-19-EG kategóriák) keretében pályázat benyújtására nem jogosultak.

A fentiekre való tekintettel a pályázati kiírások megjelenésekor szükséges eldöntenie a szervezeteknek, hogy melyik kiírás (azon belül melyik kategória) keretében nyújtanak be pályázatot.

Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira?

Egyesületek, alapítványok és szövetségek. A pályázati kiírások 5. „ Pályázók köre” pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatos bővebb információkat.

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel.

A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban. Szükséges-e ez esetben a Saját adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Nem szükséges.

A szervezet hivatalos képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre. Ez esetben szükség van-e az adatok módosítására a pályázatkezelő rendszerben?

A jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az EPER adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése.

Határon túli civil szervezet nyújthat be önállóan pályázatot?

Igen, de csak az Új nemzedékek jövőjéért kollégiumhoz, a NEA-UN-19-Ö-V szakmai programok és működési költségek támogatása kategóriájába.

Milyen szervezet minősül határon túli szervezetnek?

A Civil tv. 2. § 12. határon túli civil szervezet: Határon túli civil szervezet: határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő civil szervezet.

                 

Mi a feltétele annak, hogy egy határon túli civil szervezet önállóan nyújthasson be pályázatot?

Egy határon túli civil szervezet önállóan a NEA Új nemzedékek jövőjéért kollégiumhoz nyújthat be pályázatot a NEA-UN-19-Ö-V kategóriába azzal, hogy az alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének eleget kell tennie:

 • az önállóan pályázó határon túli civil szervezet korábban társpályázóként volt NEA támogatás kedvezményezettje,
 • az önállóan pályázó határon túli civil szervezet benyújtott pályázatának célja a civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása, és
 • az önállóan pályázó határon túli civil szervezet NEA-MA-19-Ö-V, NEA-NO-19-Ö-V vagy NEA-TF-19-Ö-V kategóriában társpályázóként nem pályázik.

Határon túli szervezet Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttműködésben nyújthat-e be pályázatot?

Határon túli civil szervezet a NEA Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumhoz (NEA-MA-19-Ö-V kategóriában), NEA Nemzeti összetartozás kollégiumhoz (NEA-NO-19-Ö-V kategóriában) és a NEA Társadalmi felelősségvállalás kollégiumhoz (NEA-TF-19-Ö-V kategóriában) nyújthat be társpályázóként együttes pályázatot úgy, hogy a pályázatot a Magyarországon bejegyzett civil szervezet nyújtja be, mint főpályázó és a pályázati adatlapon a társpályázó összes adata kitöltésre, továbbá felcsatolásra kerül a határon túli civil szervezet együttműködési szándéknyilatkozata.

Egy határon túli civil szervezet több pályázatban is szerepelhet társpályázóként?

Nem, egy határon túli civil szervezet csak egy pályázatban vehet részt együttműködő társpályázó partnerként, azaz egy Magyarországon nyilvántartásba vett főpályázóval együttesen benyújtott támogatási igényben szerepelhet társpályázóként.

Mit jelent az együttesen benyújtott támogatási igény?

Együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) civil szervezet által, a Civil tv. 59. § (4) bekezdés a) pontja alapján benyújtott támogatási igény.

Milyen pályázati célokra nyújtható be együttesen támogatási igény?

A NEA Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumhoz (NEA-MA-19-Ö-V kategóriában), NEA Nemzeti összetartozás kollégiumhoz (NEA-NO-19-Ö-V kategóriában) és a NEA Társadalmi felelősségvállalás kollégiumhoz (NEA-TF-19-Ö-V kategóriában) van lehetőség együttes támogatási igény benyújtására. A pályázati célok azonban kollégiumonként elérőek, melyek tételes felsorolását a pályázati kiírások 2. pontja (a támogatható tevékenységek) tartalmazza.

                 

Milyen - bíróság általi - nyilvántartásba vételi dátummal rendelkező civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot az Egyszerűsített illetve Összevont pályázati kiírásra?

Egyszerűsített kiírás esetében:

Civil szervezetet akkor nyújthat be pályázatot az Egyszerűsített kiírásra, ha a pályázó civil szervezetet a bíróság legkésőbb a pályázat benyújtását megelőző két évvel korábban jogerősen nyilvántartásba vette.

Összevont kiírások esetében:

Civil szervezetet akkor nyújthat be pályázatot az Összevont kiírásra, ha a pályázó civil szervezetet a bíróság legkésőbb a pályázat benyújtásának évét megelőző évben jogerősen nyilvántartásba vette.

Mekkora összegű igazolt összes éves bevétellel lehet pályázatot benyújtani az Egyszerűsített illetve Összevont pályázati kiírásra?

Egyszerűsített kiírás esetében:

Az Egyszerűsített pályázati kiírásra akkor nyújtható be pályázat, ha a civil szervezet megelőző utolsó két lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolóval igazolt összes bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió forintot.

Összevont kiírások esetében:

Az Összevont pályázati kiírás vegyes (NEA-19-Ö-V) kategóriájába akkor nyújtható be pályázat, ha a civil szervezet éves összes bevétele az utolsó (számviteli beszámolóval alátámasztott módon) lezárt üzleti évben nem éri el az ötven millió forintot.

Megjegyzés: Az Összevont pályázati kiírás működési (NEA-19-Ö-M) kategóriájába csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható a Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bekezdése értelmében azon civil szervezetnek, akiknek az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló szerinti összes éves bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot.

Szükséges-e EPER-be feltölteni a számviteli beszámolót?

Egyszerűsített kiírás esetében:

A pályázat formai vizsgálatakor ellenőrzésre kerül, hogy van–e a pályázónak a www.birosag.hu oldalon, vagy az EPER-ben elérhető:

 • teljes, a mérleget és eredmény-levezetést/eredmény-kimutatást hiánytalanul magában foglaló,
 • a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó,
 • aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt,
 • az adatokat a beszámoló űrlapjainak megfelelően ezer forintban (e Ft-ban) tartalmazó,
 • az előző év (amennyiben értelmezhető) és a tárgy év adataival kitöltött a pályázati kiírás megjelenését megelőző két lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Amennyiben a pályázó meggyőződött arról, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhetőek és megnyithatóak a fenti kritériumoknak megfelelő beszámolók, úgy nem szükséges azokat az EPER-be is feltölteni.

Összevont kiírások esetében:

A pályázat formai vizsgálatakor ellenőrzésre kerül, hogy van–e a pályázónak a www.birosag.hu oldalon, vagy az EPER-ben elérhető:

 • teljes, a mérleget és eredmény-levezetést/eredmény-kimutatást hiánytalanul magában foglaló,
 • a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó,
 • aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt,
 • az adatokat a beszámoló űrlapjainak megfelelően ezer forintban (e Ft-ban) tartalmazó,
 • az előző év (amennyiben értelmezhető) és a tárgy év adataival kitöltött a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Amennyiben a pályázó meggyőződött arról, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető és megnyitható a fenti kritériumoknak megfelelő beszámoló, úgy nem szükséges az EPER-be is feltölteni.

Mit jelent a letétbehelyezési igazolás?

A letétbehelyezés a szervezet számviteli beszámolójának az Országos Bírósági Hivatalnál (OBHnál) történő letétbelyezését jelenti. Letétbehelyezés igazolásául elfogadható: a postára adás feladóvevénye, vagy az OBH igazolása, illetve az OBH érkeztető bélyegzője a www.birosag.hu oldalon megtalálható számviteli beszámolón.

A 2018-ban létrejött civil szervezeteknek nincs 2017. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot?

Egyszerűsített kiírás esetében:

2018-ban létrejött civil szervezet nem tud Egyszerűsített kiírásra pályázatot benyújtani, mivel a hatályos jogszabály szerint rendelkeznie kell a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évről szóló, letétbe helyezett számviteli beszámolóval.

Ebből adódóan nem elegendő, ha a jogerős nyilvántartásba vétel időpontja miatt a pályázó civil szervezet pályázatának benyújtásakor:

 • nem rendelkezik egyetlen lezárt üzleti évről szóló, letétbe helyezett számviteli beszámolóval vagy,
 • csak egy lezárt üzleti évről szóló, letétbe helyezett számviteli beszámolóval rendelkezik!

Összevont kiírások esetében:

Az utolsó üzleti évről szóló beszámoló elkészítése és letétbe helyezése feltétele az Összevont kiírásra történő pályázat benyújtásának.

Továbbá az a szervezet nyújthat be pályázatot, akit a pályázat benyújtását megelőző év december 31-ig, jogerősen nyilvántartásba vett a bíróság.

A fenti esetben tehát csak úgy nyújthat be pályázatot 2018-ban jogerősen nyilvántartásba vett szervezet, ha rendelkezik 2018. évre vonatkozó – letétbe helyezett – teljes (mérleget és eredménykimutatást/levezetést tartalmazó, és a kiírás 14. pontjában foglaltaknak megfelelő) számviteli beszámolóval.

Hol lehet tájékozódni arról, hogy milyen költségek számolhatóak el a 2019. évi Egyszerűsített és Összevont kiírások keretében?

Egyszerűsített kiírás esetében:

A „PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című Pályázati kiíráshoz” című dokumentum 9. pontja (Támogatásból elszámolható költségek köre) ad részletes útmutatót hogy milyen költségeket lehet elszámolni, és milyen költségvetési sorokon.

A pályázati kiírás 10. pontja tartalmazza az el nem számolható költségek körét.

                 

Összevont kiírások esetében:

A „PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című Pályázati kiíráshoz” című dokumentum 9. pontja (Támogatásból elszámolható költségek köre) ad részletes útmutatót hogy milyen költségeket lehet elszámolni, és milyen költségvetési sorokon.

A pályázati kiírás 10. pontja tartalmazza az el nem számolható költségek körét.

Kell-e önrész, és ha igen, akkor milyen formában biztosítható?

Egyszerűsített és Összevont kiírások esetében is:

Nem kell önrész, mivel a támogatást önrész nélkül kell biztosítani.

A költségvetés kitöltése közben az EPER „levágja” a számkarakterek végét, hogyan lehet ezt kiküszöbölni?

Ennek a hibatípusnak a kiküszöbölésére az EPER nyitó oldalán található egy letölthető segédlet Költségvetési tábla - levágott számok megnevezéssel.

Kinyomtatható-e benyújtott pályázati adatlap és a költségvetés részletezése az EPER-ből?

Igen, a pályázati adatlapon lapfülenként a Ctrl+P billentyűparancs segítségével kinyomtatható az adatlap képe. A nyomtatóbarát verzió letöltésére az alábbi ikon segítségével nyílik lehetőség:

 

A költségvetés tétel részletezését – amennyiben nem látható teljes terjedelemben – a kívánt rubrikában szereplő szöveg kijelölését követően, kivágás (Ctrl+C billentyűparancs), majd új szöveges dokumentumba beillesztést (Ctrl+V billentyűparancs) követően nyomtathatjuk ki. A kivágás - beillesztés funkció használatára az egér jobb gombját a kijelölt szövegen tartva is lehetőség nyílik.

Mitől függ, hogy egy szervezet nyertes lesz vagy várólistára kerül?

Egyszerűsített kiírás esetében:

A civil szervezet a pályázatok beérkezési sorrendjében, az erre vonatkozó keret kimerüléséig jogosult az egyszerűsített támogatásra formai szempontból érvényes pályázat esetében. A jogosultsági vizsgálat eredménye lehet:

 • a pályázat támogatásra jogosult;
 • a pályázat támogatásra nem jogosult (elutasítás).

Jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázatok esetében nincs várólista.

Összevont kiírások esetében:

A tartalmi bírálati szempontokat a vonatkozó pályázati kiírás 15.2 pontja tartalmazza. A pályázatok szakmai bírálatát a NEA Kollégiumai végzik. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza. A pályázatok pontszám szerinti csökkenő sorrendben képeznek rangsort. Amennyiben pontegyenlőség miatt a rangsor nem dönthető el, akkor a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). A támogatási keretösszeg kimerülését követően a rangsorban következő pályázatok várólistára kerülnek.

Hol találhatóak meg a kiírásokhoz, szerződéskötéshez vagy elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok?

Az Alap működésének nyilvánossága érdekében a miniszter a Civil Információs Portál (CIP) keretein belül internetes honlapot működtet.

A CIP oldalon (az alábbi linken) minden szükséges dokumentum (pl.: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), Elszámolási útmutatók, Dokumentumsablonok szerződéskötéshez, lemondáshoz és elszámoláshoz) elérhető:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

Milyen információk találhatóak a Civil Információs Portálon (CIP-en)?

Az alábbi honlap térkép alapján tud tájékozódni a honlapon található információkra vonatkozóan:

http://civil.info.hu/web/nea/honlapterkep

Hol lehet megtekinteni a döntési listákat?

A pályázatára vonatkozóan a CIP „Támogatások” felületén található kereső funkcióval lehet tájékozódni a szervezet nevére, adószámára vagy pályázati azonosítójára keresve.

http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok

up