GINOP-5.1.7-17 - „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” 2018. 10. 14., Vasárnap, 10:40

GINOP-5.1.7-17 - „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése”

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.7-17 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:

I. A tartalomjegyzék utáni bekezdésben a Miniszterelnökség Innovációs és Technológiai Minisztériumra változott. 
 
II. A Nemzetgazdasági Minisztérium elnevezés „Pénzügyminisztérium”-ra, ezzel együtt a NGM rövidítés „PM”-re módosult a felhívás több releváns pontján. 
 
III. A felhívás 3.4.1.1. i) pontja kiegészült az if) ponttal: „Amennyiben a támogatást igénylő a GINOP5.1.2-15 kiemelt projekt keretében a minősítést 2018. szeptember 1.  előtt szerezte meg abban az esetben a támogatási kérelemben be kell mutatnia, hogy az 5.5 b) pont utolsó bekezdésében szereplő költségvetési korlát befolyásolja-e, ha igen milyen módon a projekttervet és a költségvetést.”         
 
IV. A felhívás 4.1 pontjában aa) pontjában, illetve 6.1.1 pontban a 3 hónapos benyújtási határidő 4 hónapra módosult. 
 
V. A felhívás 4.3 pontjában a támogatási kérelem beadási véghatárideje 2018. szeptember 3-ról, 2019. január 15. 14 órára módosult. 
 
VI. A felhívás 4.3.3. pontjában a tartalmi értékelési szempontok 7. pontja kiegészítésre került a ”(a 3.4.1.1 if) pont figyelembe vételével)” mondatrésszel, továbbá a 12. pontja pontosításra került az alábbi módon: „A GINOP-8.8.1 felhívás keretében foglalkoztatási célú hitelt tervez igénybe venni”. A „Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a fenti szempontrendszer támogatási kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot” mondatban a 60 pont 55 pontra módosult.. 
 
VII. A felhívás 5.5. és 5.7 pontok az alábbi mondattal egészültek ki: „Az 5.5 b) célcsoport támogatásának költsége, az 5.5 d) projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költsége költségkategórián, az 5.5 eb) képzéshez kapcsolódó költségek költségtípuson, az 5.5 ee)  megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj költsége költségtípuson, és az 5.5 f) beruházáshoz kapcsolódó költségek költségkategórián elszámolható összes költség el kell, hogy érje a teljes projekt elszámolható költségének minimum 70%-át.” 
 
VIII. A felhívás 5.5 ea) pontjában törlésre került a marketing tanácsadás alpont. 
 
IX. A felhívás 8. számú melléklete javításra került. 

Kapcsolódó felhívás: 
 
https://regi.palyazat.gov.hu/ginop-517-17 

up