EFOP1.2.9-17 - Nők a családban és a munkahelyen (standard) 2018. 07. 06., Péntek, 10:49

EFOP1.2.9-17 - Nők a családban és a munkahelyen (standard)

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nők a családban és a munkahelyen (standard)” című (EFOP1.2.9-17 kódszámú) felhívás. A módosítás részletei az alábbiak:

A Felhívás valamennyi fejezetében megtörtént a Női Információs és Szolgáltató Központok (Nő-Köz-Pont) elnevezés törlése. Helyette a Család és KarrierPONT elnevezés került beillesztésre.

Az elnevezés megváltoztatásának használatáról a Felhívás első oldalának lábjegyzete az alábbiak szerint rendelkezik: A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) elnevezésében változott; a Család és KarrierPONT névhasználat a felhívás módosítás Honlapon történő megjelenését követően kötelező.

A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbival bővült:

A mérföldkövek eléréséről a benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű, azon személyek száma összesítve, akik a programokba bevonásra kerültek és együttműködési megállapodást kötöttek, mely alapján részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló munkaerőpiaci integráló programokon. Az együttműködési megállapodást az első fejlesztő tevékenység megkezdése előtt szükséges aláírni. Hátrányos helyzetű személyek: jelen projekt esetében azon személyek (elsősorban nők), akik hozzátartozójuk ellátása, gondozása miatt hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon. Számítási mód: A támogatott műveletek keretében bevont hátrányos helyzetű személyek száma összesítve. Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

Igazoló dokumentumok:

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való bevonást igazoló együttműködési megállapodások és/vagy felnőttképzési szerződések alapján tudja alátámasztani. A program elhagyását követően a munkaerőpiacra, vagy munkaerő-piaci programba belépők száma Azok a személyek, akik ESZA támogatásban részesültek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló programokban, és az ESZA programból való kilépéskor álláskeresővé vagy foglalkoztatottá válnak.

A “program elhagyását követően” az egyén kilépésének dátumától egy hónapig terjedően értendő.

Számítás módja: Azon személyek száma összesítve, akik a programból való kilépéskor foglalkoztatottá vagy álláskeresővé válnak. Egy személy egynek számít az indikátor számításakor.

Igazoló dokumentumok:

Munkáltatóval kötött szerződés vagy álláskeresővé válást igazoló dokumentum.

A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbi bekezdésekkel bővült:

Számlaösszesítők alkalmazása A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében. Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: az 500.000,- Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges -kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

A szóbeli megállapodás tiltására vonatkozó rendelkezés törlésre került, helyette az alábbi bekezdés került:

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

Kapcsolódó felhívás:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nk-a-csaldban-s-a-munkahelyen-standard-cm-felhvs-5

up