EFOP-5.2.5-18 - Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása 2018. 09. 06., Csütörtök, 10:41

EFOP-5.2.5-18 -  Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása” című (EFOP-5.2.5-18 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

Felhívás szerint: 
 
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 
 
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 
 
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 
 
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 
 
Felhívás módosítás után: 
 
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 
 
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 
 
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 
 
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és 
 
Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 
  
1.3. A támogatás háttere 
 
Felhívás szerint: 

 
Jelen felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II.9) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 
 
Felhívás módosítás után: 
 
Jelen felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 
 
Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások 
 
Felhívás szerint: 
 
A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. 
 
Felhívás módosítás után: 
 
A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. 
 
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 
 
Felhívás szerint: 
 
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 

 
1. mérföldkő: legkésőbb 2018. október 31-ig projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 75%-áról kifizetési igénylést nyújt be. 
 
2. mérföldkő: a projekt fizikai befejezésének napjára a felhívásban előírt összes kötelező és a támogatást igénylő által vállalt szakmai tevékenység megvalósul, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 90%-áról legkésőbb 2018. november 15-ig kifizetési igénylést nyújt be. 
  
Felhívás módosítás után: 
 
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 
 
1. mérföldkő: legkésőbb 2018. október 31-ig projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 75%-áról kifizetési igénylést nyújt be. 
 
2. mérföldkő: legkésőbb 2018. november 15-ig projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be. 
 
3. mérföldkő: a projekt fizikai befejezésének napjára a felhívásban előírt összes kötelező és a támogatást igénylő által vállalt szakmai tevékenység megvalósul. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. 
 
3.7.1. Indikátorok 
 
Felhívás szerint: 
 
Indikátor magyarázat: 

 
Jelen felhívás keretében támogatott projekt. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 
 
Felhívás módosítás után: 
 
Igazoló dokumentum: Megkötött támogatási szerződések 
 
Számítási mód: Azon megkötött támogatási szerződések száma összesítve, melyek az ösztönzött társadalmi innovációt, innovatív megoldások tesztelését, értékelését és együttműködésben való megvalósítását, továbbá a transznacionális együttműködést célozzák. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 
 
4.1. Támogatást igénylők köre 
 
Felhívás szerint: 

 
Jelen konstrukció keretében önállóan vagy konzorciumvezetőként a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, továbbá kutató intézetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel, az alábbi GFO kóddal: 
 
Felhívás módosítás után: 
 
Jelen konstrukció keretében önállóan vagy konzorciumvezetőként a nemzeti felsőoktatásról szóló 
 
2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, továbbá kutató intézetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel, az alábbi GFO kóddal: 
 
5.5. Az elszámolható költségek köre 
 
Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés 
 
Felhívás szerint: 

 
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére. 
 
Felhívás módosítás után: 
 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére. 
 
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
 
Piaci ár igazolása 
 
Felhívás szerint 7. lábjegyzet: 

 
Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá, az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
 
Felhívás módosítás után 7. lábjegyzet: 
 
Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
 
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
 
Számlaösszesítők alkalmazása 

 
Felhívás szerint: 
 
Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft. 
 
Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges – kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 
 
Felhívás módosítás után: 
 
Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft. 
 
A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges – kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 
 
6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó melléletek listája 
 
Felhívás szerint: 
 
4. Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az egyházakról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot. 
 
Felhívás módosítás után: 
 
4. Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot. 
 
8. A felhívás szakmai mellékletei

Felhívás szerint: 
 
1. Önéletrajz minta 
2. Adatfeldolgozási megbízási szerződés 
3. Nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 
4. Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén) 
5. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához 
6. Likviditási terv sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén) 
7. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató 
8. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 
9. Nyilatkozatsablon az utófinanszírozási költségek köréről és mértékéről 
10. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására 
 
11. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására

Felhívás módosítás után: 
 
1. Önéletrajz minta 
2. Adatfeldolgozási megbízási szerződés 
3. Nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 
4. Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén) 
5. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához 
6. Likviditási terv sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén) 
7. Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről 
8. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén 
9. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén 
10. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 
11. Nyilatkozatsablon az utófinanszírozási költségek köréről és mértékéről 
12. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására 
13. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására 
 
Kapcsolódó felhívás: 
 https://www.palyazat.gov.hu/efop-525-18-trsadalmi-innovcik-j-mdszerek-kidolgozsa-1 

up