EFOP-5.2.2-17 - Transznacionális együttműködések 2018. 05. 08., Kedd, 11:55

EFOP-5.2.2-17 - Transznacionális együttműködések

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „Transznacionális együttműködések” című (EFOP-5.2.2-17 kódszámú) felhívás.

1. Módosult a Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 390 000 000 Ft. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 107 db, maximum 180 db.

Módosított szöveg:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 394 500 000 Ft. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 107 db, maximum 180 db.

2. Módosult a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

12.1 A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések száma Indikátor definíciója: Azon együttműködések száma, melyek a projekt lezárását követő fél évvel aktívnak tekinthetők a kapcsolattartás tekintetében. Igazoló dokumentum: Együttműködési megállapodás, melyben rögzítve van, hogy a projekt lezárását követő félévben is aktív kapcsolatot tartanak, továbbá fenntartási kötelezettséget javasolt meghatározni, amit jelenléti ívvel szükséges igazolni. Videokonferencia esetén mp3, hang ill. log file.

12.2 Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó projektek száma Indikátor definíciója: Azon projektek száma, melyek az ESZA rendelet 9. cikkének 1. bekezdése szerint ösztönzött társadalmi innovációt, társadalmi igényekre választ adó innovatív megoldások tesztelését, értékelését és helyi vagy regionális szintű és különösen szociális partnerekkel együttműködésben történő megvalósítását célozzák. Továbbá azon projektek száma, melyek az ESZA rendelet 10. cikkének 1. bekezdésében megfogalmazott transznacionális együttműködést célozzák a Bizottság által javasolt és jóváhagyott közös témakörök és választott témaköröknek mentén. Igazoló dokumentum: Megkötött támogatási szerződések. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.

Amennyiben az indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások nem alkalmazandók szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.

Módosított szöveg:

12.1 A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések száma Indikátor definíciója: Azon együttműködések száma, melyek a projekt lezárását követő fél évvel aktívnak tekinthetők a kapcsolattartás tekintetében. Igazoló dokumentum: Együttműködési megállapodás, melyben rögzítve van, hogy a projekt lezárását követő félévben is aktív kapcsolatot tartanak, továbbá fenntartási kötelezettséget javasolt meghatározni, amit jelenléti ívvel szükséges igazolni. Videokonferencia esetén mp3, hang ill. log file. 

12.2 Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó projektek száma Indikátor definíciója: Azon projektek száma, melyek az ESZA rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint ösztönzött társadalmi innovációt, társadalmi igényekre választ adó innovatív megoldások tesztelését, értékelését és helyi vagy regionális szintű és különösen szociális partnerekkel együttműködésben történő megvalósítását célozzák. Továbbá azon projektek száma, melyek az ESZA rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében megfogalmazott transznacionális együttműködést célozzák a Bizottság által javasolt és jóváhagyott közös témakörök és választott témaköröknek mentén. Igazoló dokumentum: Megkötött támogatási szerződések. Számítási mód: Azon megkötött támogatási szerződések száma összesítve, melyek az ösztönzött társadalmi innovációt, innovatív megoldások tesztelését, értékelését és együttműködésben való megvalósítását, továbbá a transznacionális együttműködést célozzák.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.

Amennyiben az indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások nem alkalmazandók szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

3. Módosult a Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

 1. Önéletrajz minta
 2. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 3. Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén)
 4. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 5. Likviditási terv sablon
 6. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 7. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz
 8. Előszerződés a külföldi együttműködő partnerrel
 9. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 10. Konzorciumi együttműködési megállapodás sablon

A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat az ÁÚF 11. fejezete tartalmazza. A felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok: 11 Törvények - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról - 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről Kormányrendeletek, kormányhatározatok, országgyűlési határozatok - 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról - 1672/2015 (IX.22.) Korm. határozat az MNTFS 2015-2017 közötti intézkedési tervéről Közösségi jogszabályok - Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. - A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai és Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régió Bizottságának A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig.

Módosított szöveg:

 1. Önéletrajz minta
 2. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 3. Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén)
 4. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 5. Likviditási terv sablon
 6. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 7. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz
 8. Előszerződés a külföldi együttműködő partnerrel
 9. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 10. Konzorciumi együttműködési megállapodás sablon

A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat az ÁÚF 11. fejezete tartalmazza. A felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok: Törvények - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról - 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről Kormányrendeletek, kormányhatározatok, országgyűlési határozatok - 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról - 1672/2015 (IX.22.) Korm. határozat az MNTFS 2015-2017 közötti intézkedési tervéről Közösségi jogszabályok - Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. - A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai és Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régió Bizottságának A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig - Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet.

Kapcsolódó közlemény: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-transznacionlis-egyttmkdsek-cm-felhvs-2

up