EFOP-5.1.1-17 - Pénzügyi eszköz” 2018. 10. 14., Vasárnap, 11:47

EFOP-5.1.1-17 - Pénzügyi eszköz”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „EFOP-5.1.1-17 Pénzügyi eszköz” című felhíváshoz tartozó EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogram Termékleírása, az alábbiak szerint:

 

Hitelprogram célja

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) pénzügyi eszköz hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) pénzügyi eszköz hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a humán közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

Kölcsön felhasználása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

2) Támogatható tevékenységek

A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének megvalósításához használható fel az alábbiak szerint:

A       közvetlenül       EFOP-kapcsolódású         szektorban

(egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal.) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló mikro-, kis- és középvállalkozás valamilyen, a szolgáltatása színvonalát növelő fejlesztés megvalósításához veheti igénybe, ami lehet:

 • olyan eszköz beszerzése, amely közvetlenül kapcsolódik:
  • egészségügyi, vagy foglalkozási rehabilitációs vagy szociális

szolgáltatás nyújtásához, 

 • rehabilitációs célú eszközök gyártásához, forgalmazásához, bérbe adásához 
 • humán erőforrás fejlesztés keretében képzés, továbbképzés, szakmai képzés, amely növeli a szolgáltatás hozzáadott értékét, tréning, workshop, tanácsadás, coaching. 
 • konferencián, szakmai kiállításon résztvevőként vagy kiállítóként való részvétel, 
 • megváltozott munkaképességű emberek munkájához kapcsolódó munkaállomások

2) Támogatható tevékenységek

A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének megvalósításához használható fel az alábbiak szerint:

A         közvetlenül        EFOP-kapcsolódású          szektorban

(egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal.) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló mikro-, kis- és középvállalkozás valamilyen, a szolgáltatása színvonalát növelő fejlesztés megvalósításához veheti igénybe, ami lehet:

 • olyan eszköz beszerzése, amely közvetlenül kapcsolódik:
  • egészségügyi,     vagy foglalkozási rehabilitációs               vagy szociális szolgáltatás nyújtásához, 
  • rehabilitációs       célú eszközök gyártásához, forgalmazásához, bérbe adásához 
 • humán erőforrás fejlesztés keretében képzés, továbbképzés, szakmai képzés, amely növeli a szolgáltatás hozzáadott értékét, tréning, workshop, tanácsadás, coaching. 
 • konferencián,              szakmai        kiállításon

résztvevőként vagy kiállítóként való részvétel, 

 • megváltozott munkaképességű emberek munkájához kapcsolódó munkaállomások kialakítása (speciális eszközök, immateriális javak).

 

kialakítása (speciális eszközök, immateriális javak).

A hitelből finanszírozott szolgáltatást a tulajdonos illetve azon alkalmazottak vehetik igénybe, akik a szolgáltatás ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak.

A           képzés   csak       legalább               8             órás, tanúsítvánnyal/bizonyítvánnyal/oklevéllel igazolt akkreditált felnőttképzés lehet és a vállalkozás valamint a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás fejlesztésére kell irányulnia.

 

Tréning, workshop, tanácsadási díj maximális összege nettó 96 000 Ft/embernap.

Coaching díj maximális összege nettó 20 000 Ft/óra.

A hitelből finanszírozott szolgáltatást a tulajdonos illetve azon alkalmazottak vehetik igénybe, akik a szolgáltatás ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak.

A képzés - az eszközbeszerzéshez kapcsolódó betanító képzés kivételével - csak legalább 8 órás,

tanúsítvánnyal/bizonyítvánnyal/oklevéllel igazolt akkreditált felnőttképzés lehet és a vállalkozás valamint a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás fejlesztésére kell irányulnia. Tréning, workshop, tanácsadási díj maximális összege nettó 96 000 Ft/embernap.

Coaching díj maximális összege nettó 20 000 Ft/óra.

Kölcsön felhasználása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

3) Elszámolható költségek köre

m) 3.7.3.2.1. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb a

következő táblázat szerinti bruttó költség számolható el;

              A                                     B

1. Turisztikai régió           Bruttó szállásköltség (1 főre) 2. Budapest kiemelt 

    üdülőkörzet                 23 900 Ft

 1. Pest megye                15 000 Ft
 2. Közép-Dunántúl         13 300 Ft
 3. Nyugat-Dunántúl        13 700 Ft
 4. Dél-Dunántúl              11 400 Ft
 5. Észak-Magyarország  13 500 Ft
 6. Észak-Alföld               10 900 Ft
 7. Dél-Alföld                   11 300 Ft

 

n) 3.7.3.3. Helyi közlekedés költségei;

 

4) Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok   vonatkozásában a             következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

 

Költségtípus Maximális mérték az összes elszámolható  költségre vetítve

Eszközbeszerzés                        90%

Készletbeszerzés (eszközbeszerzés része)

                                                  35%

Szakmai képzés, továbbképzés, tréning, workshop, tanácsadás, coaching. díja (konferencia és kiállítás nélkül)

                                                  50%

Konferencián, szakmai kiállításon való részvétel költségei

                                                  50%

 

 

 

 

5) Nem elszámolható költségek:

   3)           Elszámolható költségek köre

m) 3.7.3.2.1. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb a következő táblázat szerinti bruttó költség számolható el;

              A                                     B

 1. Turisztikai régió           Bruttó szállásköltség (1 főre) 1. Budapest kiemelt 

    üdülőkörzet                 23 900 Ft

 1. Pest megye                15 000 Ft
 2. Közép-Dunántúl         13 300 Ft
 3. Nyugat-Dunántúl        13 700 Ft
 4. Dél-Dunántúl              11 400 Ft
 5. Észak-Magyarország  13 500 Ft
 6. Észak-Alföld                10 900 Ft
 7. Dél-Alföld                    11 300 Ft

 

2018.04.03-tól benyújtott hitelkérelem esetén:  

 

                              A                               B

                  Turisztikai régió Bruttó szállásköltség (1 főre)

 1. Budapest kiemelt üdülőkörzet         14 700 Ft
 2. Pest megye                                       12 600 Ft
 3. Közép-Dunántúl                              13 800 Ft
 4. Nyugat-Dunántúl                              11 600 Ft
 5. Dél-Dunántúl       14 300 Ft
 6. Észak-Magyarország         12 500 Ft
 7. Észak-Alföld 13 500 Ft 8. Dél-Alföld 15 400 Ft

 

n) 3.7.3.3. Helyi közlekedés költségei;

 

4) Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve

Eszközbeszerzés                                     90%

Készletbeszerzés (eszközbeszerzés része)

                                                                   35%

Szakmai képzés, továbbképzés,

 

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontjában a nem elszámolható költségek között

felsorolt – egyébként a Számv. tv. szerint a Projekt bekerülési értékébe, illetve az Szja. tv. szerint a

beruházási költségbe beletartozó – költségek nem elszámolhatóak. Ennek megfelelően a nem elszámolható költségek a következők:

 1. ingatlanvásárlás, valamint ingatlan építés és felújítás
 2. visszaigényelhető áfa
 3. kamattartozás-kiegyenlítés
 4. a hitelkamat
 5. a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek
 6. deviza-átváltási jutalék
 7. pénzügyi,              finanszírozási      tranzakción              realizált árfolyamveszteség
 8. bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. § szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.
 9. fentieken túl nem elszámolható olyan költség, ami nem került felsorolásra a 3. Elszámolható

költségek köre pontban

tréning, workshop, tanácsadás, coaching. díja (konferencia és kiállítás nélkül), valamint  Konferencián, szakmai kiállításon  való részvétel költségei

                                                                   50% 10%

Konferencián, szakmai

 

kiállításon való részvétel

 

költségei

 

                                                                   50%

       

 

5) Nem elszámolható költségek:

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontjában a nem elszámolható költségek között felsorolt – egyébként a Számv. tv. szerint a Projekt bekerülési értékébe, illetve az Szja. tv. szerint a beruházási költségbe beletartozó – költségek nem elszámolhatóak. Ennek megfelelően a nem elszámolható költségek a következők:

 1. ingatlanvásárlás, valamint ingatlan építés és felújítás
 2. visszaigényelhető áfa
 3. kamattartozás-kiegyenlítés
 4. a hitelkamat
 5. a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek
 6. deviza-átváltási jutalék
 7. pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség
 8. bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 80.

§ 1952. évi III. törvény 75. § szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e. i) h) fentieken túl nem elszámolható olyan költség, ami nem került felsorolásra a 3. Elszámolható költségek köre pontban

 

 

 

Kölcsön összege

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Minimum 1 millió Ft, maximum 4 millió Ft;

 

Minimum 1 millió Ft, maximum  10  millió Ft;

Indikátorok  

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Végső kedvezményezett szintjén nem releváns.

A Végső Kedvezményezettek a Projektek megvalósításával azonban hozzájárulnak az EFOP-ban foglalt alábbi kimeneti (output-) és eredményindikátorok teljesítéséhez. Ezekre a mutatókra vonatkozóan a Végső Kedvezményezetteknek nem kell elérendő célértéket meghatározniuk:

Végső kedvezményezett szintjén nem releváns.

A Végső Kedvezményezettek a Projektek megvalósításával azonban hozzájárulnak az EFOP-ban foglalt alábbi kimeneti (output-) és eredményindikátorok teljesítéséhez.

Ezekre a mutatókra vonatkozóan a Végső Kedvezményezetteknek nem kell elérendő célértéket meghatározniuk:

 

Indiká tor

neve

Alap

Mérté kegy ség

Típus

a

Célér ték (2018

)

Cél érté k (20

23)

Azo nos

ító

 

Indik átor neve

Alap

Mérté kegy ség

Típus

a

Célér ték (2018

)

Célér ték (2023

)

Azon

osító

A

támo

gatott mikro-

,

kis-

ESZA

vállal

kozás

opera tív

progr am

szintű

kimen

 

150

 

 

500

 

 

CO23

A

támog

atott mikro-

,

ESZA

vállal

kozás

opera tív

progr

am

szintű

150

500

CO

23

 

350

 

meg az 50 millió eurót, és / vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

2.. A KKV kategórián belül a kisvállalkozás olyan vállalkozás, amely kevesebb, mint 50 személyt foglalkoztat, és    amelynek             éves     árbevétele            és           /               vagy       éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót.

3.. A KKV kategórián belül, a mikrovállalkozás olyan

vállalkozás, amely kevesebb, mint 10 személyt

 

foglalkoztat, és         amelynek             éves       árbevétele            és     /               vagy       éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Számítási mód: 

A megkötött kölcsönszerződés.  

Igazoló dokumentum: Kölcsönszerződés 

 

Indikátor megnevezése:

A visszatérítendő támogatás nyújtását követő 6 hónapban

működő vállalkozások száma Indikátor definíciója: 

Azon vállalkozások száma, melyek a projekt lezárását (megvalósulását) követő fél évvel gazdasági tevékenységet folytatnak.

Számítási mód:

Az igazoló dokumentumok száma összesítve, melyek a hiteligénylő     vállalkozások       működését           és           gazdasági tevékenység folytatását igazolják.

Igazoló dokumentum:

Az indikátorok vonatkozásában a hiteligénylő a vállalkozás működését és gazdasági tevékenység folytatását igazoló dokumentumot köteles benyújtani a Közvetítő kérésére.

 

 

 

                                    Eredeti szövegrész                                                                       Módosított szövegrész

              

A Végső Kedvezményezett az alábbiakról köteles a A Végső Kedvezményezett az alábbiakról köteles a Közvetítő részére adatot szolgáltatni: Közvetítő részére adatot szolgáltatni:

Az indikátorok vonatkozásában a hiteligénylő a Az indikátorok vonatkozásában a hiteligénylő a vállalkozás vállalkozás működését és gazdasági tevékenység működését és gazdasági tevékenység folytatását igazoló folytatását igazoló dokumentumokat a Közvetítő kérésére dokumentumokat a Közvetítő kérésére köteles benyújtani. köteles benyújtani.

Projekt Megvalósulásának (Projektmegvalósítás Befejezésének) Időpontja: Egy Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag

(műszakilag) és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kölcsön     folyósítása,           és           valamennyi          támogatott tevékenység befejezésének igazolása és alátámasztása megtörtént. Több célt megvalósító Projekt esetén a Projekt befejezése időpontjának az utolsó projektcél befejezése minősül.

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-511-17-pnzgyi-eszkz-1

up