EFOP-5.1.1-17 - „Pénzügyi eszköz” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:39

EFOP-5.1.1-17 - „Pénzügyi eszköz”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Pénzügyi eszköz” című (EFOP-5.1.1-17 kódszámú) Hitelprogram termékleírása az alábbiak szerint:

 

Kölcsönfelvevők köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a Hiteligénylő, valamint a Hiteligénylő (megegyezik a végső kedvezményezettel) – adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.

A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a Hiteligénylő, valamint a Hiteligénylő (megegyezik a végső kedvezményezettel) – adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.

Hitelprogramból kizártak köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, valamint nem nyújthatók az alábbi támogatások:

Az

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és

 

 

 

 

 

108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való

alkalmazásáról szóló

 1407/2013/EU bizottsági rendelet

(a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet)

alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, valamint nem nyújthatók az alábbi támogatások:  

Kölcsön felhasználása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A         közvetlenül       EFOP-kapcsolódású         szektorban

(egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal.) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló mikro-, kis- és

középvállalkozás valamilyen, a szolgáltatása színvonalát növelő fejlesztés megvalósításához veheti igénybe, ami lehet:

 

 

(…)

 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti Szabályozás az elszámolható költségekről útmutató tartalmazza.

 

(…)

 

2018.04.03-tól benyújtott hitelkérelem esetén:  

 

A         közvetlenül       EFOP-kapcsolódású         szektorban

(egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a

humán közszolgáltatások differenciált szervezésének

bevezetéséről    szóló

     1709/2015.     (X.     5.)     Korm.

határozatban foglaltakkal.) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló mikro-, kis- és középvállalkozás valamilyen, a szolgáltatása színvonalát növelő fejlesztés megvalósításához veheti igénybe, ami lehet:

 

(…)

 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet) 5. mellékletét képező Nemzeti Szabályozás az elszámolható költségekről útmutató tartalmazza.

(…)

 

2018.04.03-tól benyújtott hitelkérelem esetén:  

 

 

 

A

B

 

 

 

A

B

 

 

Turisztikai régió

Bruttó szállásköltség

 

Turisztikai régió

Bruttó szállásköltség

                       

 

 

 

 

(1 főre)

 

 

 

 

(1 főre)

 

 

 

  

1.

  Budapest          kiemelt

üdülőkörzet

14 700 Ft

1.

  Budapest          kiemelt

üdülőkörzet

14 700 Ft

2.

Pest megye

12 600 Ft

2.

Pest megye

12 600 Ft

3.

Közép-Dunántúl

13 800 Ft

3.

Közép-Dunántúl

13 800 Ft

4.

Nyugat-Dunántúl

11 600 Ft

4.

Nyugat-Dunántúl

11 600 Ft

5.

Dél-Dunántúl

14 300 Ft

5.

Dél-Dunántúl

14 300 Ft

6.

Észak-Magyarország

12 500 Ft

6.

Észak-Magyarország

12 500 Ft

7.

Észak-Alföld

13 500 Ft

7.

Észak-Alföld

13 500 Ft

8.

Dél-Alföld

15 400 Ft

8.

Dél-Alföld

15 400 Ft

 

 

 

2018.09.08-tól elindított beszerzés esetén azonban a fentiektől eltérően a szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb bruttó 15 000 forint, külföldi szállás esetén bruttó 150 euró mértékű költség számolható el. Belföldi szállás esetén magasabb összeg akkor számolható el, ha az elszállásolt személy hivatali beosztása alapján a

 

 

 

kedvezményezett a magasabb összeget megindokolta

,

és azt az irányító hatóság elfogadta.

 

 

 

 

Kölcsön felhasználása

 

Eredeti szövegrész

 

Módosított szövegrész

Járművásárlás az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:

Társadalmi célú Egyéni vállalkozás, Mikro-, Kis- és

Középvállalkozások esetében járművásárlás az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rend szerint finanszírozható.

 

Járművásárlás az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:

­ Társadalmi célú Egyéni vállalkozás, Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetében járművásárlás az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rend szerint finanszírozható.

 

Az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rend 4.5

Járművásárlás pontjában foglaltaktól eltérően az alábbi feltételek mentén van lehetőség továbbá ­ a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 2.§ (9) bekezdés szerinti M1 kategóriájú jármű beszerzésére is:

­ a Termékleírás Kölcsön felhasználása című fejezetében meghatározott projekt megvalósítási helyszín  a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti Fejlesztendő járásban található, valamint

­ a jármű használata az alábbi TEÁOR kódú tevékenységek valamelyikének megvalósításához szükséges

  • 86.21 Általános járóbeteg-ellátás
  • 86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
  • 86.90     Egyéb    humán-egészségügyi ellátás
  • 88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
  • 88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
  • 88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 

 

A Kölcsönfelvevőnek a hitelkérelmében szükséges hitelt érdemlően bemutatnia, hogy a járműbeszerzés a fenti tevékenységi kör valamelyikébe tartozó szolgáltatás színvonalát növelő fejlesztés érdekében történik a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti

  

 

 

Fejlesztendő járások egyikén.

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saját Forrás

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 81. pontja alapján a saját forrás a Végső Kedvezményezett által a Projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás.

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés 81. pontja alapján a saját forrás a Végső Kedvezményezett által a Projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás.

Egyéb feltételek

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Projekt Megvalósulásának (Projektmegvalósítás Befejezésének) Időpontja: Egy Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag

(műszakilag) és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kölcsön folyósítása, és valamennyi támogatott tevékenység befejezésének igazolása és alátámasztása megtörtént. Több célt megvalósító Projekt esetén a Projekt befejezése időpontjának az utolsó projektcél befejezése minősül.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)

 

A Hitelprogram keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján uniós versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Projekt Megvalósulásának (Projektmegvalósítás Befejezésének) Időpontja: Egy Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag

(műszakilag) és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kölcsön folyósítása, és valamennyi támogatott tevékenység befejezésének igazolása és alátámasztása megtörtént. Több célt megvalósító Projekt esetén a Projekt befejezése időpontjának az utolsó projektcél befejezése minősül.

 

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelményeket a https://www.palyazat.gov.hu/doc/25 oldalról letölthető „Pénzügyi eszközök végső kedvezményezettjeinek kommunikációs kötelezettségei a 2014-2020-as programozási időszakra”*, valamint a „Széchenyi 2020 Kedvezményezetti Arculati Kézikönyv” című dokumentumok tartalmazzák. A gépjárművásárlással kapcsolatban a nyilvánosság biztosításához a járművön kötelező feltüntetni a kedvezményezetti infóblokkot az Európai Szociális Alap megjelölésével, a jármű mindkét oldalán minimálisan az Arculati kézikönyvben foglalt „D” táblára irányadó

méretben.

 

 

 

*Ahol a „Pénzügyi eszközök végső kedvezményezettjeinek kommunikációs kötelezettségei a 2014-2020-as programozási időszakra” c. dokumentum Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA) említ,

ott minden esetben az Európai Szociális Alap értendő.

 

 

 

 

(…)

 

A Hitelprogram keretében támogatható tevékenységek a

2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben

vett állami támogatási szabályokról szóló

 255/2014. (X.

10.) Korm. rendelet alapján uniós versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Állami Támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint

az

 

 

európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális

támogatási térképről szóló

 37/2011. (III. 22.) Korm.

rendelet szabályozza.

           

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-511-17-pnzgyi-eszkz-1

up