EFOP-4.1.8-16 - A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 2018. 09. 06., Csütörtök, 11:40

EFOP-4.1.8-16 - A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP4.1.8-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

1.) Módosult a Felhívás 1. oldalán szereplő alábbi bekezdése: 
 
Eredeti szöveg: 
 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
 

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft – 120 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 

 
Módosult szöveg: 
 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
 

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 000 000 Ft – 120 000 000  Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 

 
2.) Módosult a Felhívás „1.2. A rendelkezésre álló forrás” pontja: 
 
Eredeti szöveg: 
 

  • A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft. 

 
Módosult szöveg: 
 

  • A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 000 000 000 Ft. 

 
3.) Módosult a Felhívás „3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások” pontja: 
 
Eredeti szöveg: 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 

 
A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült  és  elszámolni kívánt  költségekről,  a  projekt  pénzügyi  és  műszaki,  szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. 

Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.  Bármely finanszírozási mód esetén (utófinanszírozás, szállítói finanszírozás), ha a ténylegesen felmerült, teljesített, valós munkára alapozott költségek összértéke eléri a támogatási szerződésben rögzített elszámolási minimumot és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt írásbeli megrendelővel, hatósági határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható (valós költség alapú elszámolás), az elszámolási minimum elérését követő 15 napon belül. 
 
Módosult szöveg: 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 

 
A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.  A kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. 

Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatói okiratban meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.  Bármely finanszírozási mód esetén (utófinanszírozás, szállítói finanszírozás), ha a ténylegesen felmerült, teljesített, valós munkára alapozott költségek összértéke eléri a támogatói okiratban rögzített elszámolási minimumot és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt írásbeli megrendelővel, hatósági határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható (valós költség alapú elszámolás), az elszámolási minimum elérését követő 15 napon belül. 
 

4.) Módosult a Felhívás „3.7.1. Indikátorok” pontja: 
 
Eredeti szöveg: 
 
Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja: 

 
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma: A nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közművelődési könyvtári, múzeumi, levéltári infrastruktúra fejlesztése, a tanulást szolgáló újonnan kialakított terek darabszáma (négyzetmétertől függetlenül): tanulási, kreatív és szolgáltató terek (pl. oktatóterek, oktatópontok, tanulmányi raktárak, látványraktárak kialakítása, a kapcsolódó eszközök beszerzése, kistelepülési könyvtári szolgáltató rendszer infrastrukturális fejlesztése). 
 
Jelen felhívásban a könyvtárbusz is oktatótérnek minősül. 
 
Igazolás módja: használatbavételi engedély, átadási dokumentáció 
 
Teljesítés ideje: a projekt fizikai zárása 
 
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma: Nem formális tanulás minden olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő hosszabb vagy rövidebb idejű oktatási-tanulási forma, mely a formális nevelést-oktatást végző intézményeken kívül valósul meg (akár az egyén igényei és kezdeményezése alapján). Az informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója, olyan folyamat, melynek következtében pozitívan változik a személyiség, kialakulnak (átalakulnak) egyéni attitűdök, értékek, képességek (például a részvétel kulturális fesztiválon, kiállítás vagy színházi előadás megtekintése, kreatív technikák megismerése). Az iskola falain belüli és azon kívüli, nem tanórai tudásgyarapító foglalkozások is e körbe tartoznak. Az indikátor azon személyek számát mutatja meg, akik ilyen programokban részt vesznek fejlesztéssel érintett kulturális intézményekben. 
 
Igazolás módja: jelenléti ívek 
 
Teljesítés ideje: a fenntartási időszak alatt évente 
 
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 
  
Módosult szöveg: 
 
Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja: 

 
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma: A nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges kulturális (közművelődési, könyvtári, múzeumi, levéltári) infrastruktúra fejlesztése, a tanulást szolgáló újonnan kialakított terek darabszáma (négyzetmétertől függetlenül): tanulási, kreatív és szolgáltató terek (pl. oktatóterek, tanulmányi raktárak, tanulmánytárak kialakítása, a kapcsolódó eszközök beszerzése, kistelepülési könyvtári szolgáltatórendszer infrastrukturális fejlesztése). 
 
Jelen felhívásban a könyvtárbusz is oktatótérnek minősül. 
 
Igazolás módja: Használatba vételi engedély vagy átadási dokumentáció. 
 
Számítás módja: A nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges kulturális (közművelődési, könyvtári, múzeumi, levéltári) infrastruktúra fejlesztése, a tanulást szolgáló újonnan kialakított terek darabszáma (négyzetmétertől függetlenül): tanulási, kreatív és szolgáltató terek 
 
(pl. oktatóterek, tanulmányi raktárak, tanulmánytárak) kialakítása (darab). 
 
Teljesítés ideje: a projekt fizikai zárása 
 
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma: Nem formális tanulás minden olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő hosszabb vagy rövidebb idejű oktatási-tanulási forma, mely a formális nevelést-oktatást végző intézményeken kívül valósul meg (akár az egyén igényei és kezdeményezése alapján). Az informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója, olyan folyamat, melynek következtében pozitívan változik a személyiség, kialakulnak (átalakulnak) egyéni attitűdök, értékek, képességek (például a részvétel kulturális fesztiválon, kiállítás vagy színházi előadás megtekintése, kreatív technikák megismerése). Az iskola falain belüli és azon kívüli, nem tanórai tudásgyarapító foglalkozások is e körbe tartoznak. Az indikátor azon személyek számát mutatja meg, akik ilyen programokban részt vesznek fejlesztéssel érintett kulturális intézményekben. 
 
Igazolás módja: OSAP, kötelező évi adatszolgáltatása a kulturális intézményeknek 
 
Számítás módja: Kulturális Statisztika adataiból kiszűrhető. 
 
Az indikátor azon személyek számát mutatja meg, akik informális, nem formális tanulási programokban részt vesznek a kevésbé fejlett régiókban található kulturális intézményekben, szervezetekben. 
 
Teljesítés ideje: a fenntartási időszak alatt évente 
 
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében. 
 
5.) Módosult a Felhívás „4.4.1. Kiválasztás” eljárásrend pontja: 
 
Eredeti szöveg: 
 
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. 
 
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. 
 
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 
 
Módosult szöveg: 

 
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. 
 
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. 
 
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 
 
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint van lehetőség tisztázó kérdés alkalmazására. 
 
6.) Módosult a Felhívás „5.4. Előleg igénylése” pontja: 
 
Eredeti szöveg: nem tartalmazott a Felhívás erre vonatkozóan előírást. 
 
Módosult szöveg: 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. 
 
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. 
 
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza. 
 
7.) Módosult a Felhívás „5.6. Az elszámolhatóság további feltételei” pontja: 
 
Eredeti szöveg: 
 
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 
 
- Kis támogatástartalmú számlák összesítője
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
- Áfa összesítő fordított adózás esetén 
 
Módosult szöveg: 
 
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás soránaz elszámolás: 

 
- Kis támogatástartalmú számlák összesítője 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű  költségek összesítője)
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő) 
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
- Áfa összesítő fordított adózás esetén 
- Általános (rezsi) költség összesítő 
 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn: 
 
Nem független az az ajánlattevő;
 
a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési; 
 
b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 
c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
 
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 
 
Kapcsolódó felhívás: 
https://www.palyazat.gov.hu/efop-418-16-a-knyvtri-intzmnyrendszer-tanulst-segt-infrastrukturlisfejlesztsei 

up