EFOP-4.1.8-16 - „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:11

EFOP-4.1.8-16 - „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP-4.1.8-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

Módosul a felhívás bevezető szakasza:

Eredeti szövegrész:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Módosítás után:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

Módosul a felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontja:

Eredeti szövegrész:

A Kormány az 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. Magyarországon az Európai Unió tagállamainak átlagát tekintve az egész életen át tartó tanulásban való részvétel elmaradásban van, ennek oka a nem formális tanulási formák alacsony szintű kihasználása. A magyar 25-34 éveseknek mindössze 7,2%-a vesz részt ilyen képzésben, míg az európai átlag 19,8%. A 24-65 éves korosztályra vetítve a nem formális és informális tanulásban való részvétel az Európai Unióban átlagosan 42% volt, míg hazánkban 12%. A képzéseken való részvétel iskolai végzettség alapján is eltér az európai mintától. A magyar diplomások kisebb arányban vesznek részt nem formális képzésben, lemaradásuk háromszoros, azonban az alapfokú iskolai végzettségűeké kb. nyolcszoros az EU tagállamok átlagához képest. 

Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. A Stratégia szerint egyik beavatkozás a kulturális intézmények szerepének erősítése a felnőttkori tanulásban. Eszerint cél a kulturális intézmények egész életen át tartó tanulást segítő programjainak támogatása, a szociokulturális hátrányok csökkentésére irányuló tevékenységek támogatása, hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe történő be- és visszailleszkedésének elősegítése, olvasási, szövegértési és digitális kompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

Módosult szöveg:

A Kormány a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. Magyarországon az Európai Unió tagállamainak átlagát tekintve az egész életen át tartó tanulásban való részvétel elmaradásban van, ennek oka a nem formális tanulási formák alacsony szintű kihasználása. A magyar 25-34 éveseknek mindössze 7,2%-a vesz részt ilyen képzésben, míg az európai átlag 19,8%. A 24-65 éves korosztályra vetítve a nem formális és informális tanulásban való részvétel az Európai Unióban átlagosan 42% volt, míg hazánkban 12%. A képzéseken való részvétel iskolai végzettség alapján is eltér az európai mintától. A magyar diplomások kisebb arányban vesznek részt nem formális képzésben, lemaradásuk háromszoros, azonban az alapfokú iskolai végzettségűeké kb. nyolcszoros az EU tagállamok átlagához képest. 

Magyarország Kormánya a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. A Stratégia szerint egyik beavatkozás a kulturális intézmények szerepének erősítése a felnőttkori tanulásban. Eszerint cél a kulturális intézmények egész életen át tartó tanulást segítő programjainak támogatása, a szociokulturális hátrányok csökkentésére irányuló tevékenységek támogatása, hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe történő be- és visszailleszkedésének elősegítése, olvasási, szövegértési és digitális kompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

 

Módosul a felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosult szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosul a felhívás 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások pontja: Eredeti szöveg:

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: 

 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól, a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. 

 

Módosult szöveg:

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: 

 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. 

 

 

Módosult a Felhívás „3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások” pontja:

 

Eredeti szöveg:

 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenysége 1, 2. és 3. tevékenység – 9-24 hónap megvalósítás esetén

 

 1. mérföldkő: a projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb 3. hónap utolsó munkanapjáig a projektet érintő összes közbeszerzési és beszerzés tevékenység elindításra került a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség 2 %-ról kifizetési igénylést nyújt be. 
 2. mérföldkő: a projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb a 12. hónap utolsó munkanapjáig, de legkésőbb 2018. október 31-ig az építési beruházás esetén a kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 40%-ot, és/vagy nem építési beruházás esetén a beszerzések legalább 40%-ban megtörténtek és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség (kumulált) 40%-ról kifizetési igénylést nyújt be. 
 3. mérföldkő: a projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb a 15. hónap utolsó munkanapjáig, az építési beruházás esetén a kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot, és/vagy nem építési beruházás esetén a beszerzések legalább 60%-ban megtörténtek és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség (kumulált) 60%-ról kifizetési igénylést nyújt be. 
 4. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésének napjáig a projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult, és a kedvezményezett az összes elszámolható költség (kumulált) 90%-ról kifizetési igénylést nyújtott be.

 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 4. és 5. tevékenység – 9-18 hónap megvalósítás esetén

 

 1. mérföldkő: a projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb 3. hónap utolsó munkanapjáig a projektet érintő összes közbeszerzési és beszerzés tevékenység elindításra került és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség 2 %-ról kifizetési igénylést nyújt be. 
 2. mérföldkő: a projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb a 12. hónap utolsó munkanapjáig, de legkésőbb 2018. október 31-ig, az építési beruházás esetén a kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 40%-ot, és/vagy nem építési beruházás esetén a beszerzések legalább 40 %-ban megtörténtek és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség (kumulált) 40%-ról kifizetési igénylést nyújt be. 

 

 1. mérföldkő: a projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb a 18. hónap utolsó munkanapjáig, az építési beruházás esetén a kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot, és/vagy nem építési beruházás esetén a beszerzések legalább 60%-ban megtörténtek és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség (kumulált) 60%-ról kifizetési igénylést nyújt be. 

 

 1. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésének napjáig a projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult, és a kedvezményezett az összes elszámolható költség (kumulált) 90%-ról kifizetési igénylést nyújtott be.

 

 

Módosult szöveg:

 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 1, 2. és 3. tevékenység – 9-24 hónap megvalósítás esetén

 

 

 1. mérföldkő: a projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb 6. hónap utolsó munkanapjáig a projektet érintő összes közbeszerzési és beszerzés tevékenység elindításra került és a kedvezményezett projekt szinten az addig keletkezett valamennyi költségről kifizetési igénylést nyújt be. 
 2. mérföldkő: a projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb a 18. hónap utolsó munkanapjáig, az építési beruházás esetén a kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot, és/vagy nem építési beruházás esetén a beszerzések legalább 60%-ban megtörténtek és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség (kumulált) 60%-ról kifizetési igénylést nyújt be. 
 3. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésének napjáig a projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult, és a kedvezményezett az összes elszámolható költség (kumulált) 90%-ról kifizetési igénylést nyújtott be.

 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenysége 4. és 5. tevékenység – 9-18 hónap megvalósítás esetén

 

 

 1. mérföldkő: a projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb 6. hónap utolsó munkanapjáig a projektet érintő összes közbeszerzési és beszerzés tevékenység elindításra került és a kedvezményezett projekt szinten az addig keletkezett valamennyi költségről kifizetési igénylést nyújt be. 
 2. mérföldkő: a projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb a 15. hónap utolsó munkanapjáig, az építési beruházás esetén a kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot, és/vagy nem építési beruházás esetén a beszerzések legalább 60%-ban megtörténtek és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség (kumulált) 60%-ról kifizetési igénylést nyújt be. 

 

 1. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésének napjáig a projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult, és a kedvezményezett az összes elszámolható költség (kumulált) 90%-ról kifizetési igénylést nyújtott be.

 

Módosul a felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése pontja:

Eredeti szöveg:

A projekt megvalósítását a felhívás megjelenését követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 

Módosult szöveg:

A projekt megvalósítását a felhívás megjelenését követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

Módosul a felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja:

Eredeti szöveg:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban. 

 

Módosult szöveg:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban. 

 

Módosul a felhívás 3.8. Fenntartási kötelezettség pontja:

Eredeti szöveg:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá a fenntartási időszak végéig vállalja évente minimum 3 nem formális tanulási program megszervezését és lebonyolítását. 

Módosult szöveg:

 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá a fenntartási időszak végéig vállalja évente minimum 3 nem formális tanulási program megszervezését és lebonyolítását. 

 

Módosult a Felhívás „5.6. Az elszámolhatóság további feltételei” pontja:

Eredeti szöveg:

 

Piaci ár igazolása 7. lábjegyzet

 7

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.   

 

Módosult szöveg:

 

Piaci ár igazolása 7. lábjegyzet

7

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Eredeti szöveg:

 

Számlaösszesítők alkalmazása

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

 

Standard kiválasztási rendben: az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő) 
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén
 • Általános (rezsi) költség összesítő

 

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

 

Módosult szöveg:

 

Számlaösszesítők alkalmazása

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

Standard kiválasztási rendben: a 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Közbeszerzéssel érintett költségek összesítőn történő elszámolása esetén a költségekhez tartozó vállalkozási szerződést a monitoring és információs rendszerben rögzíteni kell, és a költséggel össze kell rendelni.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő) 
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén
 • Általános (rezsi) költség összesítő

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény . 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-418-16-a-knyvtri-intzmnyrendszer-tanulst-segt-infrastrukturlis-fejlesztsei

up