EFOP-4.1.5-16 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 2018. 08. 30., Csütörtök, 15:24

EFOP-4.1.5-16 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című (EFOP4.1.5-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

Módosult a „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívás

 

1.) Módosul a Felhívás 1. oldala az alábbiak szerint

 

Eredeti szöveg:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50 és 500 millió forint

 

 • közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

 

Módosult szöveg:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50 000 000 Ft és 500 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

 

2.) Módosult a Felhívás „1.2. A rendelkezésre álló forrás” fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szöveg:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16,24 milliárd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 32-324 db.

 

Módosult szöveg:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16 240 000 000 Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 32-324 db.

 

3.) Módosult a Felhívás „3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások” fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szöveg:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának
 • bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról
 • időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.

 

Módosult szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült  és  elszámolni kívánt  költségekről,  a  projekt  pénzügyi  és  műszaki,  szakmai
 • előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóhoz csatolt, hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozat formájában minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről, továbbá a Számszerűsített szakmai elvárások megnevezésű pontban szereplő műszaki-szakmai eredményről („A feladatellátási-helyek bővítése esetén az engedélyezett tanulói létszám változása”) is, és a Felhívásban meghatározott dokumentummal igazolni időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.

 

4.) Módosult a Felhívás „3.7.1. Indikátorok” fejezete az alábbiak szerint: Eredeti szöveg: A projekt fizikai zárásának időpontjára az alábbi indikátorokat szükséges elérni:

 

Eredeti szöveg:

A projekt fizikai zárásának időpontjára az alábbi indikátorokat szükséges elérni:

Az indikátorok definíciói:

 1. A beavatkozás által érintett köznevelési intézmények száma, ahol infrastrukturális fejlesztés (korszerűsítés, fejlesztés, beruházás) valósul meg. A fejlesztés nem terjed ki az óvodákra.
 2. Azon igénybevevők száma, akik újonnan épült vagy felújított gyermekgondozási vagy oktatási intézményeket használhatnak. A beavatkozás által érintett állami és nem állami fenntartású köznevelési intézmények (kivéve az óvodákat) kapacitása.

Az alábbi indikátor teljesítése kizárólagosan középfokú, kollégiummal rendelkező köznevelési intézmények és kollégiumok (melyet középfokú oktatási intézményben részt vevő tanulók is igénybe vesznek) esetén releváns:

Az indikátor definíciója:

Az adott intézményi és/vagy kollégiumi infrastrukturális fejlesztés (korszerűsítés, fejlesztés, beruházás) által elért azon HH-s tanulók száma, akik középfokú intézményben tanulnak és egyben kollégisták is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

 

Módosult szöveg:

A projekt fizikai zárásának időpontjára az alábbi indikátorokat szükséges elérni:

Az indikátorok definíciói:

A beavatkozás által érintett köznevelési intézmények száma, ahol infrastrukturális fejlesztés

 • korszerűsítés, fejlesztés, beruházás) valósul meg. A fejlesztés nem terjed ki az óvodákra.
 • Azon igénybevevők száma, akik újonnan épült vagy felújított gyermekgondozási vagy oktatási intézményeket használhatnak. A beavatkozás által érintett állami és nem állami fenntartású köznevelési intézmények (kivéve az óvodákat) kapacitása. A célérték meghatározásánál intézményi átlagkapacitást (férőhelyet) arányosítottuk a „Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma” indikátor célértékéhez.

 

Indikátor számítási módja:

A támogatott intézményhez kötődő fejlesztett feladatellátási helyek száma összesítve.

 

 • Az „igénybevevők” ebben a kontextusban gyermekeket, tanulókat, hallgatókat jelent, nem tanárokat, szülőket, vagy más személyeket, akik szintén igénybe vehetik az épület adottságait. Az indikátor tartalmazza az új vagy felújított épületeket, vagy a nevelési feladatok ellátásához szükséges terek korszerűsítését. A célérték meghatározásánál intézményi átlagkapacitást (férőhelyet) arányosítottuk a „Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma” indikátor célértékéhez. Az aktuális érték a Köznevelési Információs
 • Rendszer részeként működő köznevelési intézménytörzs férőhelyekre vonatkozó statisztikája alapján kerül kalkulálásra a fejlesztett intézményekre vonatkozó létszámok alapján.

Igazoló dokumentum:

 • A támogatott fejlesztési elem megvalósulását igazoló műszaki átadás-átvételi dokumentáció. A támogatott fejlesztési elem megvalósulását igazoló műszaki átadás-átvételi dokumentáció
 • és hivatalos KIR adatszolgáltatás.

Az alábbi indikátor teljesítése kizárólagosan középfokú, kollégiummal rendelkező köznevelési intézmények és kollégiumok (melyet középfokú oktatási intézményben részt vevő tanulók is igénybe vesznek) esetén releváns:

Az indikátor definíciója:

Az adott intézményi és/vagy kollégiumi infrastrukturális fejlesztés (korszerűsítés, fejlesztés, beruházás) által elért azon HH-s és HHH-s tanulók száma, akik középfokú intézményben tanulnak és egyben kollégisták is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

 

Indikátor számítási módja:

Irányító Hatóság adatszolgáltatása a fejlesztésben érintett középfokú oktatási feladatokat ellátó feladatelláttási helyek köréről, illetve azokhoz kapcsolódó KIR adatszolgáltatás a kollégista, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számát illetően A KIR szempontjából a legfrissebb elérhető validált adatok alapján történik az adatszolgáltatás

 

Igazoló dokumentum:

A támogatott fejlesztési elem megvalósulását igazoló műszaki átadás-átvételi dokumentáció és hivatalos KIR adatszolgáltatás.

 

5.) Módosult a Felhívás „5.3. A támogatás mértéke, összege” fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szöveg:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

Módosult szöveg:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 000 000 Ft és 500 000 000 Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

6.) Módosult a Felhívás „6.2. A Támogatási Szerződéshez csatolandó mellékletek listája” fejezete az alábbiak szerint:

 

Eredeti szöveg:

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni szükséges.

 

 1. Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 1. Közbeszerzési terv
 2. Kommunikációs terv (Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint, amennyiben releváns)
 3. Bankszámla igazolás
 4. Módosított Alapító Okirat (amennyiben a 4.1 pontnak megfelelően módosítani szükséges)

Módosult szöveg:

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni szükséges.

 

 1.  Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 2. Közbeszerzési terv
 3. Kommunikációs terv (Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint, amennyiben releváns)
 4. Bankszámla igazolás
 5. Módosított Alapító Okirat (amennyiben a 4.1 pontnak megfelelően módosítani szükséges)
 6. Nyilatkozat a férőhely kihasználtságról

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-415-16-kznevelsi-intzmnyek-infrastrukturlis-fejlesztse-1

 

 

up