EFOP-4.1.3-17 - „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” 2018. 11. 06., Kedd, 17:58

EFOP-4.1.3-17 - „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”

Ezúton értesítjük a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című (EFOP-4.1.3-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint módosításra került.

Bevezetés

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

Módosított szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

1.3. A támogatás háttere

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosított szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 

 

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 

Eredeti szöveg:

Az épületek korszerűsítése/építése, a terek kialakítása során az MSZ 24203 szabványban és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak betartása kötelező.

Módosított szöveg:

Az épületek korszerűsítése/építése, a terek kialakítása során az MSZ 24203 szabványban és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak betartása kötelező.

 

Eredeti szöveg:

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy legalább 2 éves (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező, felsőfokú végzettségű projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében.

 

Módosított szöveg:

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy legalább 2 éves (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező, felsőfokú végzettségű projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében. 

 

Eredeti szöveg:

A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és 2 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie az uniós forrásból megvalósult projektek területén.

 

Módosított szöveg:

 

A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti vagy

közszolgálati jogviszony, keretében. A pénzügyi vezetőnek

illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

pénzügyi szakirányú felsőfokú végzettséggel

vagy felsőfokú végzettséggel és mérlegképes könyvelői végzettséggel, továbbá

2 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie az uniós forrásból megvalósult projektek területén. 

 

Eredeti szöveg:

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

 

Módosított szöveg:

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

 

Eredeti szöveg:

 

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi 3 mérföldkő tervezendő.

 

 1. mérföldkő: a kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 4 hónapon belül, továbbá az összes elszámolható költség legalább 5%-áról kifizetési igényt nyújt be 

 

 1. mérföldkő: a beruházási munkák befejezése, illetve a beszerzések megvalósítása legkésőbb 2018. szeptember 15-ig megtörténik, továbbá az összes elszámolható költség legalább 75%-áról kifizetési igényt nyújt be;

 

 1. mérföldkő: a projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igényt nyújt be.

 

Módosított szöveg:

 

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi 4 mérföldkő tervezendő.

 

 1. mérföldkő: közbeszerzési eljárások és a beszerzési eljárások megindításra, vagy a kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek legkésőbb 2018. július 31-ig;
 2. mérföldkő: a kedvezményezett legkésőbb 2018. október 15-ig az összes elszámolható költség 75 %-áról kifizetési igényt nyújt be;
 3. mérföldkő: a beruházási munkák befejezése, illetve a beszerzések megvalósítása legkésőbb 2018. november 20-ig megtörténik;
 4. mérföldkő: a projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igényt nyújt be.

 

3.5.1. A projekt megkezdése

Eredeti szöveg:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

Módosított szöveg:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

Eredeti szöveg:

 

A projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, mint 2018.10.31.

 

Módosított szöveg:

 

A projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, mint 2018.12.01.

 

 

 

3.7.1. Indikátorok

 

Eredeti szöveg:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 

Módosított szöveg:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult

csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

 

 

3.8. Fenntartási kötelezettség

 

Eredeti szöveg:

 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:

 

Módosított szöveg:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás

visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel

az Európai Regionális

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati

Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

 

Eredeti szöveg:

 

Az 500 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Általános (rezsi) költségösszesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500 000 Ft.

Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Módosított szöveg:

 

A 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Általános (rezsi) költségösszesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2 000 000 Ft.

A 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

Közbeszerzéssel érintett költségek összesítőn történő elszámolása esetén a költségekhez tartozó vállalkozási szerződést a monitoring és információs

rendszerben rögzíteni kell, és a költséggel össze kell rendelni.

 

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-413-17-az-llami-fenntarts-kznevelsi-intzmnyek-tanulst-segt-tereinek-infrastrukturlis-fejlesztse-1

up