(EFOP-3.9.2-16 - „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:02

(EFOP-3.9.2-16 - „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatás igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” című (EFOP-3.9.2-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

Módosításra került a Felhívás Bevezetés pontja:

Eredeti szöveg:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 100 millió – 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

Módosult szöveg:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 100 000 000 – 500 000 000

Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és

Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a

www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

Módosításra került a Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosult szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosításra került a Felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek pontja:

Eredeti szöveg:

Felnőtteket érintő képzési program esetében a 2013. évi LXXVII. törvény betartása kötelező.

 

[…]

 

 

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz.

1. § (1) bekezdés 4. pont alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

 • a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és 
 • a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök.

 

Módosult szöveg:

Felnőtteket érintő képzési program esetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény betartása kötelező.

 

[…]

 

A projekt keretében az számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pont alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

            a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és            a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök.

 

Módosításra került a Felhívás 3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontja:

Eredeti szöveg:

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

A Kedvezményezettnek lehetősége van a projekt megvalósításához elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Módosult szöveg:

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

A Kedvezményezettnek lehetősége van a projekt megvalósításához elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet). 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

 

Módosításra került a Felhívás 3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja:

Eredeti szöveg:

Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma: A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében. 

Igazolás módja: Felnőttképzési vagy képzési szerződés és/vagy amennyiben a felhívás előírja az abban foglalt egyéb igazoló dokumentumok.

 

A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző résztvevők: 

Azok a személyek, akik ESZA támogatásban részesültek, és akik képesítést szereztek az ESZA programból való kilépéskor. 

A képesítés egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye, melyhez akkor lehet hozzájutni, amikor egy kompetens ember megállapítja, hogy egy egyén adott normák szerinti tanulási követelményeknek eleget tett. A “programból való kilépéskor” az egyén kilépésének dátumától egy hónapig terjedően értendő. 

 

Igazolás módja: Tanúsítvány, bizonyítvány

 

Számítási mód: Csak az ESZA programok eredményeként megszerzett képesítések számolhatók ide. Projektenként és résztvevőnként egy alkalommal szükséges mérni.

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 

Módosult szöveg:

Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma: A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében. 

Igazolás módja: Felnőttképzési vagy képzési szerződés.

 

A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző résztvevők: 

Azok a személyek, akik ESZA támogatásban részesültek, és akik képesítést szereztek az ESZA programból való kilépéskor. 

A képesítés egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye, melyhez akkor lehet hozzájutni, amikor egy kompetens ember megállapítja, hogy egy egyén adott normák szerinti tanulási követelményeknek eleget tett. A “programból való kilépéskor” az egyén kilépésének dátumától egy hónapig terjedően értendő. 

 

Igazolás módja: Tanúsítvány, bizonyítvány

 

Számítási mód: Ez az indikátor tovább bontható az ISCED és EQF szintek által, melyek a legmagasabb elért szinteket mutatják. Csak az ESZA programok eredményeként megszerzett képesítések számolhatók ide. Projektenként és résztvevőnként egy alkalommal szükséges mérni.

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

Módosításra került a Felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege pontja:

Eredeti szöveg:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft a következő megkötések alapján:

 

Módosult szöveg:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 000 000 Ft, maximum 500 000 000 Ft a következő megkötések alapján:

 

Módosításra került a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja:

Eredeti szöveg:

 Eszközbeszerzés költsége  o bekerülési érték 

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pont alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

 

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának  és  (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 2014–2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

Módosult szöveg:

 Eszközbeszerzés költsége  o bekerülési érték 

A projekt keretében az számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pont alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

 

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának  és  (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

 

Módosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja:

Eredeti szöveg:

13 számú lábjegyzet:

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Számlaösszesítők alkalmazása 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500 000 Ft.

Az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges- kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Módosult szöveg:

13 számú lábjegyzet:

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Számlaösszesítők alkalmazása 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2 000 000 Ft.

Az 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges- kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Kiegészítésre került a Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei fejezet:

Eredeti szöveg:

 1. Megvalósíthatósági tanulmány minta
 2. Önéletrajz minta
 3. Likviditási terv minta
 4. Nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 5. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 6. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 7. Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 8. Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 9. Konzorciumi együttműködési megállapodás sablon
 10. Nyilatkozat sablon a támogatási kérelemben való részvételről  
 11. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz sablon
 12. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 

 

Módosult szöveg:

 1. Megvalósíthatósági tanulmány minta
 2. Önéletrajz minta
 3. Likviditási terv minta
 4. Nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 5. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 6. Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 7. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 8. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 9. Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 10. Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 11. Konzorciumi együttműködési megállapodás sablon
 12. Nyilatkozat sablon a támogatási kérelemben való részvételről  
 13. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz sablon

A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-392-16-humn-kapacitsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek-1

up