EFOP-3.9.2-16 - „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” 2019. 04. 26., Péntek, 09:43

EFOP-3.9.2-16 - „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” (EFOP-3.9.2-16 kódszámú) című felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:

 

Módosításra került a Felhívás Bevezetése:

Eredeti szöveg:

Magyarország Kormányának felhívása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet  szerint kedvezményezett települések települési önkormányzatai, valamint ezen települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló

1 nonprofit szervezetek, és  többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek részére a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében.

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett települések települési önkormányzatai, valamint ezen települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, és  többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek, a nemzetiségi önkormányzatok (társulásaik is), az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati intézmények, az egyházi jogi személyek, a civil szervezetek, a szociális szövetkezetek, a nonprofit szervezetek és a közfinanszírozott egészségügyi és szociális szolgáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

Módosítás után: 

Magyarország Kormányának felhívása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet) szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm, rendelet) szerint kedvezményezett települések települési önkormányzatai, valamint ezen települési önkormányzatok többségi

                                                          

1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!  2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben!

 

 

 

tulajdonában álló nonprofit szervezetek, és  többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek2részére a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében.

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett települések települési önkormányzatai, valamint ezen települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, és  többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek, a nemzetiségi önkormányzatok (társulásaik is), az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati intézmények, az egyházi jogi személyek, a civil szervezetek, a szociális szövetkezetek, a nonprofit szervezetek és a közfinanszírozott egészségügyi és szociális szolgáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén

 

Módosításra került a Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú kormány határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosítás után:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek pontja:

                                                          

1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!  2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben!

 

Eredeti szöveg:

2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerőpiaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására:

(A programokat lehetőség szerint időben úgy kell megvalósítani, hogy az segítse a szülő foglalkoztatását, vagyis egyfajta gyermekfelügyeleti funkciót is betöltsön. Emellett a tevékenységekbe legalább a településen tanuló hátrányos helyzetű tanulók arányának megfelelő arányban kell bevonni a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.)

 

 • a tudatos pénzügyi magatartás kialakításának támogatása
 • fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése 
 • a helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése és megvalósítása a szülők bevonásával, (pl. hétvégi és szünidei tematikus programok) 
 • tehetséggondozás, életpálya-építés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a továbbtanulás iránti igény fokozásának elősegítése oktatási szakemberek, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények, helyi gazdaság szereplői, kamarák stb. szakembereinek támogatásával
 • Iskolán kívüli nyelvtanítás: hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga-szerzésének támogatása (felkészítés, eszközök, vizsgadíj, utazás)
 • a köznevelési intézményen kívüli intézmények, szervezetek és szakemberek bevonásával (felsőoktatási intézmények, helyi gazdaság szereplői, kamarák, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, egészségügyi intézmények, önkéntesek stb. bevonása) a tanulói ismeretek, készségek és kompetenciák fejlesztése
 • A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében az ehhez kapcsolódó helyi közösségi közlekedés szervezése

 

Módosítás után: 

2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerőpiaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására:

(A programokat lehetőség szerint időben úgy kell megvalósítani, hogy az segítse a szülő foglalkoztatását, vagyis egyfajta gyermekfelügyeleti funkciót is betöltsön.) Emellett a tevékenységekbe legalább a településen tanuló hátrányos helyzetű tanulók arányának megfelelő arányban kell bevonni a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.)

 

 

 • a tudatos pénzügyi magatartás kialakításának támogatása
 • fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése 
 • a helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése és megvalósítása a szülők bevonásával, (pl. hétvégi és szünidei tematikus programok) 
 • tehetséggondozás, életpálya-építés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a továbbtanulás iránti igény fokozásának elősegítése oktatási szakemberek, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények, helyi gazdaság szereplői, kamarák stb. szakembereinek támogatásával
 • Iskolán kívüli nyelvtanítás: hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga-szerzésének támogatása (felkészítés, eszközök, vizsgadíj – kizárólag az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és ingyenessé tételéről szóló 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozaton (a továbbiakban: 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat) kívüliek -, utazás)
 • a köznevelési intézményen kívüli intézmények, szervezetek és szakemberek bevonásával (felsőoktatási intézmények, helyi gazdaság szereplői, kamarák, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, egészségügyi intézmények, önkéntesek stb. bevonása) a tanulói ismeretek, készségek és kompetenciák fejlesztése
 • A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében az ehhez kapcsolódó helyi közösségi közlekedés szervezése

 

Módosításra került a Felhívás 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek pontja:

Eredeti szöveg:

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pont alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

 a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és   a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök.

A projekt megvalósítása szempontjából nélkülözhetetlen kisebb átalakítás, nem építési engedély köteles felújítás.

 

Módosítás után: 

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pont alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

 a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és   a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök.

A projekt megvalósítása szempontjából nélkülözhetetlen kisebb átalakítás, nem építési engedély köteles felújítás.

 

 

Módosításra került a Felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek pontja:

Eredeti szöveg:

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Módosítás után: 

Jelen felhívás keretében nem támogathatóak olyan tevékenységek, amelyek esetében a támogatást igénylő korábban valamely TÁMOP felhívásban támogatásban részesült és jelenleg is fenntartási időszaka van, illetve az EFOP más konstrukcióiból támogatásban részesült.

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

 

 

Módosításra került a Felhívás 3.4.       A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontja:

 

Eredeti szöveg:

A megvalósításra kerülő – választott - tevékenységekhez kapcsolódó szakmai elvárások:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A projekt keretében képzésen/tréningen részt vett, helyi/területi humán alapszolgáltatásokban dolgozók

Az eredmény leírása

Azon, helyi/terület humán alapszolgáltatásokban dolgozók száma, akik a projekt keretében képzésen/tréningen vettek részt. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

A: 25 fő    B: 50 fő      C: 100 fő

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Igazolás módja

tanúsítvány, fotódokumentáció, tematika

Mely kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

1. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A program során az alap- és kulcskompetenciák elsajátításának támogatása tevékenység csoporthoz tartozó programokban résztvevő,

támogatásban részesült tanulók 

Az eredmény leírása

A program során az alap- és kulcskompetenciák elsajátításához és fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásban részesült tanulók száma.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

A: 50 fő

B: 100 fő

C: 200 fő

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Igazolás módja

a programok leírása, jelenléti ív, fotódokumentáció, szakmai beszámoló

Mely kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

2.        A       gyermekek/tanulók       személyiség        és

 

kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Ösztöndíj programokba bevont hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók

Az eredmény leírása

Az ösztöndíj programokba bevont hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

A: 10 fő    B: 25 fő    C: 50 fő

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Igazolás módja

ösztöndíj,         szerződés,        fotódokumentáció,             szakmai beszámoló

Mely kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

3.         A          hátrányos         helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók

közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Komplex óvodai fejlesztésbe bevont gyermekek

Az eredmény leírása

Azon résztvevők száma, akik a komplex óvodai fejlesztésbe bevont gyermekek számára biztosított programokon vettek részt.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

A: 30 fő    B: 100 fő C: 200 fő

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Igazolás módja

tematikák, jelenléti ív, fotódokumentáció

Mely kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Komplex óvodai fejlesztésbe bevont pedagógusok

Az eredmény leírása

Azon résztvevők száma, akik a komplex óvodai fejlesztésbe bevont pedagógusok számára biztosított programokon vettek részt.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

A: 5 fő

B: 15 fő

C: 30 fő

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Igazolás módja

tematikák, jelenléti ív, fotódokumentáció

Mely kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására

 

 

Módosítás után: 

A megvalósításra kerülő tevékenységekhez kapcsolódó szakmai elvárások:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A projekt keretében képzésen/tréningen részt vett, helyi/területi humán alapszolgáltatásokban dolgozók

Az eredmény leírása

Azon, helyi/terület humán alapszolgáltatásokban dolgozók száma, akik a projekt keretében képzésen/tréningen vettek részt. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

A: 25 fő

B: 50 fő

C: 100 fő

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Igazolás módja

tanúsítvány, fotódokumentáció, tematika

Mely kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

1. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására

Mely választható tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

II/1. A helyi/területi alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó humán erőforrások fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A program során az alap- és kulcskompetenciák elsajátításának támogatása tevékenység csoporthoz tartozó programokban résztvevő,

támogatásban részesült tanulók 

Az eredmény leírása

A program során az alap- és kulcskompetenciák elsajátításához és fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásban részesült tanulók száma.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

A: 50 fő

B: 100 fő

C: 200 fő

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Igazolás módja

a programok leírása, jelenléti ív, fotódokumentáció, szakmai beszámoló

Mely kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására

Mely választható tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

II/2. A gyermekek/ tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Ösztöndíj programokba bevont hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók

Az eredmény leírása

Az ösztöndíj programokba bevont hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

A: 10 fő    B: 25 fő    C: 50 fő

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Igazolás módja

ösztöndíj,         szerződés,        fotódokumentáció,             szakmai beszámoló

Mely kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

3.         A          hátrányos         helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók

közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása

Mely választható tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

II/2. A gyermekek/ tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Komplex óvodai fejlesztésbe bevont gyermekek

Az eredmény leírása

Azon résztvevők száma, akik a komplex óvodai fejlesztésbe bevont gyermekek számára biztosított programokon vettek részt.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

A: 30 fő

B: 100 fő

C: 200 fő

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Igazolás módja

tematikák, jelenléti ív, fotódokumentáció

Mely kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására

Mely választható tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

II/2. A gyermekek/ tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Komplex óvodai fejlesztésbe bevont pedagógusok

Az eredmény leírása

Azon résztvevők száma, akik a komplex óvodai fejlesztésbe bevont pedagógusok számára biztosított programokon vettek részt.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

 

A: 5 fő

B: 15 fő

C: 30 fő

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Igazolás módja

tematikák, jelenléti ív, fotódokumentáció

Mely kötelező tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására

Mely     választható       tevékenység(ek)hez kapcsolódik?

II/3. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására

 

 

A humán közszolgáltatásban dolgozók körének meghatározásakor kérjük figyelembe venni, hogy a konstrukció nem támogatja az iskolákban, tanulási időben megvalósuló tevékenységekhez köthető humán közszolgáltatásokat célzó tevékenységeket, illetve a kapcsolódó fejlesztéseket.

A jelen felhívás keretében csak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott óvodai nevelés szakaszában részt vevő pedagógusok képzése támogatható.

 

Módosításra került a Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja:

Eredeti szöveg:

A projekt megvalósítása során 5 mérföldkövet szükséges tervezni. 

A mérföldkövek sorrendjét a projekt megvalósítási időszakának hossza alapján szükséges meghatározni.  

Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

 1. mérföldkő: a projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapja. Erre az időpontra be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, amellyel a szakmai tervben bemutatott, projektbe bevont személyek száma eléri a tervezett létszám legalább 20%-át. Az összes elszámolható költségének legalább 10 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra. 
 2. mérföldkő: nem lehet későbbi, mint 2018.12.31. Erre az időpontra be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, amellyel a szakmai tervben bemutatott, projektbe bevont személyek száma eléri a tervezett létszám legalább 30%-át. Az alábbi indikátor értékek 30%-a teljesül:
  • Támogatott programokban részt vevő tanulók száma
  • Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma
  • Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma Az összes elszámolható költségének legalább 30 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.
 3. mérföldkő: nem lehet később, mint a projektkezdéstől számított, a projekt megvalósítási időszak felének utolsó munkanapja. Eddig az időpontig be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, amellyel teljesül, hogy a szakmai tervben bemutatott, projektbe bevont személyek száma eléri a tervezett létszám legalább 70%-át. Az összes elszámolható költségének legalább 70 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra. 
 4. mérföldkő: nem lehet később, mint a projektkezdéstől számított, a projekt megvalósítási időszak háromnegyedének utolsó munkanapja. Eddig az időpontig a projektbe bevont személyek száma eléri a tervezett létszám legalább 80%-át. Az ehhez kapcsolódó együttműködési megállapodások megkötésre kerülnek. A vállalt indikátorok értékei 80%-a teljesül. Az összes elszámolható költségének legalább 80 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra. 
 5. mérföldkő: megegyezik a projekt fizikai befejezésének napjával. Eddig az időpontig a számszerűsített szakmai elvárások és a vállalt indikátor értékek 100 %-a teljesül, valamint valamennyi kötelezően előírt tevékenység, illetve a támogatási kérelemben vállalt tevékenység megvalósult. Az összes elszámolható költségének legalább 90 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

Módosítás után: 

A projekt megvalósítása során 3 mérföldkövet szükséges tervezni. 

A mérföldkövek sorrendjét a projekt megvalósítási időszakának hossza alapján szükséges meghatározni.  

Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

 1. mérföldkő: a projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapja. Erre az időpontra be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, amellyel a szakmai tervben bemutatott, projektbe bevont személyek száma eléri a tervezett létszám legalább 20%-át. Az összes elszámolható költségének legalább 10 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra. 
 2. mérföldkő: nem lehet későbbi, mint 2018.12.31. Erre az időpontra be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, amellyel a szakmai tervben bemutatott, projektbe bevont személyek száma eléri a tervezett létszám legalább 30%-át. Az alábbi indikátor értékek 30%-a teljesül:
  • Támogatott programokban részt vevő tanulók száma
  • Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma
  • Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma Az összes elszámolható költségének legalább 30 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.
 3. mérföldkő: megegyezik a projekt fizikai befejezésének napjával. Eddig az időpontig a számszerűsített szakmai elvárások és a vállalt indikátor értékek 100 %-a teljesül, valamint valamennyi kötelezően előírt tevékenység, illetve a támogatási kérelemben vállalt tevékenység megvalósult. Az összes elszámolható költségének legalább 90 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.

 

 • időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. Mérföldkő elérést megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a kétszázezer forintot. 

 

 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

Módosításra került a Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése pontja:

Eredeti szöveg:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

Módosítás után: 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 

Módosításra került a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja:

Eredeti szöveg:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

1

Típusa

Célérték (2018. dec. 31)

Célérté k

Azonosító

2

 

Kapcsolódó szakmai

tevékenységek sorszáma

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma

ESZA

OP-

kimeneti

180

600

7.5.

I.1; I.2; I.3; I.4

Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek

és fiatalok (7-24 éves korúak) száma

ESZA

OP-

kimeneti

120

400

7.7.

I.2; I.3

Továbbképzési programokban

résztvevő humán

közszolgáltatásokban dolgozók száma

ESZA

OP-

kimeneti

36

120

9.2.

I.1

A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal

elvégző humán

közszolgáltatásban dolgozók száma

ESZA

OPeredmén

y

0

100

9.1.

I.1

A program elhagyásának

időpontjában

képesítést szerző résztvevők

ESZA

közös

eredmén

y

0

500

CR03

I.1; I.2; I.3; I.4

 

Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma: A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében. 

Igazolás módja: Felnőttképzési vagy képzési szerződés.

Számítási mód: A program keretében megvalósuló képzést megkezdők száma.

A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók száma: A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, és sikeresen (bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal igazoltan) elvégezték azokat. 

Igazolás módja: Záró beszámoló és a képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány/tanúsítvány.

Számítási mód: A program keretében támogatott képzést, továbbképzést sikeresen elvégző résztvevők száma.

A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző résztvevők: 

Azok a személyek, akik ESZA támogatásban részesültek, és akik képesítést szereztek az ESZA programból való kilépéskor. 

A képesítés egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye, melyhez akkor lehet hozzájutni, amikor egy kompetens ember megállapítja, hogy egy egyén adott normák szerinti tanulási követelményeknek eleget tett. A “programból való kilépéskor” az egyén kilépésének dátumától egy hónapig terjedően értendő. 

 

Igazolás módja: Tanúsítvány, bizonyítvány

 

Számítási mód: Ez az indikátor tovább bontható az ISCED és EQF szintek által, melyek a legmagasabb elért szinteket mutatják. Csak az ESZA programok eredményeként megszerzett képesítések számolhatók ide. Projektenként és résztvevőnként egy alkalommal szükséges mérni.

 

 

Módosítás után: 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

1

Típusa

Célérték (2018. dec. 31)

Célérté k

Azonosító

2

 

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma

ESZA

OP-

kimeneti

180

600

7.5.

Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek

és fiatalok (7-24 éves korúak) száma

ESZA

OP-

kimeneti

120

400

7.7.

Továbbképzési programokban

résztvevő humán

közszolgáltatásokban dolgozók száma

ESZA

OP-

kimeneti

36

120

9.2.

A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal

elvégző humán

közszolgáltatásban dolgozók száma

ESZA

OPeredmén

y

0

100

9.1.

A program elhagyásának

időpontjában

képesítést szerző résztvevők

ESZA

közös

eredmén

y

0

500

CR03

 

Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma: A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében. 

Igazolás módja: Felnőttképzési vagy képzési szerződés.

Számítási mód: A program keretében megvalósuló képzést megkezdők száma. Egy személy annyiszor számít, ahány képzésen részt vett. (Egy képzésen való részvétel akkor beszámítható, amennyiben a résztvevő legalább a képzés óraszámának 60%-án igazoltan jelent volt.)

A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók száma: A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, és sikeresen (bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal igazoltan) elvégezték azokat. 

Igazolás módja: Záró beszámoló és a képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány/tanúsítvány.

Számítási mód: A program keretében támogatott képzést, továbbképzést sikeresen elvégző résztvevők száma. Egy személy annyiszor számít, ahány bizonyítványt/tanúsítványt szerzett.

A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző résztvevők: 

Azok a személyek, akik ESZA támogatásban részesültek, és akik képesítést szereztek az ESZA programból való kilépéskor. 

A képesítés egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye, melyhez akkor lehet hozzájutni, amikor egy kompetens ember megállapítja, hogy egy egyén adott normák szerinti tanulási követelményeknek eleget tett. A “programból való kilépéskor” az egyén kilépésének dátumától egy hónapig terjedően értendő. 

 

Igazolás módja: Tanúsítvány, bizonyítvány

 

Számítási mód: Ez az indikátor tovább bontható az ISCED és EQF szintek által, melyek a legmagasabb elért szinteket mutatják. Csak az ESZA programok eredményeként megszerzett képesítések számolhatók ide. Egy személy annyiszor számít, ahány képzés esetében tanúsítványt/bizonyítványt szerzett.

 

 

Módosításra került a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja:

Eredeti szöveg:

Egy konzorciumban legalább 5, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatnak – vagy az kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett települések (GFO 321) települési önkormányzatnak – kell részt vennie, egy konzorciumban legfeljebb további 2, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban található települési önkormányzat vehet részt. A konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10.

 

Kötelezően együttműködő partnerek:

 

 • az EFOP-1.7.1-16 kódszámú „Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése” című felhívás kedvezményezettje – amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes projekt

 

 • az EFOP-1.5.2-16 kódszámú „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt kedvezményezettjei – amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes projekt

 

 • az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című projekt kedvezményezettjei – amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes projekt

 

Módosítás után: 

Egy konzorciumban legalább 5, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatnak – vagy a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett települések (GFO 321) települési önkormányzatnak – kell részt vennie, egy konzorciumban legfeljebb további 2, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban található települési önkormányzat vehet részt. A konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10.

Kötelezően együttműködő partnerek:

 

 • az EFOP-1.5.2-16 kódszámú „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt kedvezményezettjei – amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes projekt

 

 • az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című projekt kedvezményezettjei – amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes projekt

 

Módosításra került a Felhívás 4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok pontja:

Eredeti szöveg:

1.     Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok              

Nem     hiánypótoltatható             jogosultsági szempontok

A jogosultsági szempont ellenőrzésének alapjául szolgáló dokumentum/adat

c) A támogatást igénylő a felhívás 4.1 pontjában meghatározott lehetséges

projektgazdai körbe tartozik 

Jogi személy alapító okirata, Nyilatkozat támogatási kérelemben való részvételről, A kedvezményezett járások besorolásáról

 

szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett (GFO 321) települési önkormányzat vagy a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.

23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett települések (GFO 321) települési önkormányzata vagy a jogszabályban felsorolt települési önkormányzat többségi tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezet

 

3.     Tartalmi értékelési szempontok

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 62 § (2) értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, korábbi lehetséges pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárásokat is.

 

Módosítás után: 

1.     Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok              

Nem     hiánypótoltatható             jogosultsági szempontok

A jogosultsági szempont ellenőrzésének alapjául szolgáló dokumentum/adat

c) A támogatást igénylő a felhívás 4.1 pontjában meghatározott lehetséges

projektgazdai körbe tartozik 

Jogi személy alapító okirata, Nyilatkozat támogatási kérelemben való részvételről, A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett (GFO

321) települési önkormányzat vagy a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett települések (GFO 321) települési önkormányzata vagy a jogszabályban felsorolt települési önkormányzat többségi tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezet

 

3.     Tartalmi értékelési szempontok

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62 § (2) értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, korábbi lehetséges pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárásokat is.

 

Módosításra került a Felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

 1. 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
 2. 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.

 

 

Az előleg igénylésének feltételei:

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását, 
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő, - a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.

 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Szállítói finanszírozás

 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

 

Módosítás után: 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
 2. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 

- a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy - megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.

 

Az előleg igénylésének feltételei:

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását, 
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő, - a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.

 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

 

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

Szállítói előleg

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

Módosításra került a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja:

Eredeti szöveg:

 • Eszközbeszerzés költsége  o bekerülési érték 
  1. projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pont alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 
   • a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök 
   • a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök
   • a célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök

 

 • Célcsoport képzési költsége  o       képzés költsége résztvevőnként o       vizsgadíj, kivéve a pótvizsga díja  o       bizonyítvány kiállításának díja
  • képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség 
  • célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez kapcsolódó utazási, szállás, étkezési költség
  • célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez” kapcsolódó anyag költség o     képzés ideje alatt igénybevett gyerekfelügyelet költsége
  • célcsoport számára szervezett programok egyéb költségei (tanulási programokhoz kapcsolódó belépőjegyek, kellékek) 

 

 

Módosítás után: 

 • Eszközbeszerzés költsége  o bekerülési érték 
  1. projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az Áhsz. hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pont alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 
   • a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök 
   • a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök
   • a célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök

 

 

 • Célcsoport képzési költsége  o képzés költsége résztvevőnként
  • vizsgadíj - kizárólag a 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozaton kívüliek-, kivéve a pótvizsga díja 
  • bizonyítvány kiállításának díja
  • képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség 
  • célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez kapcsolódó utazási, szállás, étkezési költség
  • célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez” kapcsolódó anyag költség o     képzés ideje alatt igénybevett gyerekfelügyelet költsége
  • célcsoport számára szervezett programok egyéb költségei (tanulási programokhoz kapcsolódó belépőjegyek, kellékek) 

 

 

Módosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja:

Eredeti szöveg:

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló, 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napja (2016.11.08.), vége: a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének napja.

Piaci ár igazolása 

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok

(különösen:     nem    összehasonlíthatóak,     nem    azonos    tárgyúak,    nem    egymástól    és     a

3 projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a

                                                          

3

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

Számlaösszesítők alkalmazása

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

Módosítás után: 

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a felhívás 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napja (2016.11.08.), vége: a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének napja.

 

Piaci ár igazolása 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat

(amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

Számlaösszesítők alkalmazása

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

 

Kiegészítésre került a Felhívás 7. További információk pontja:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet -

GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint -  kezelje.[1] 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-392-16-humn-kapacitsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek-1

 

 

[1] Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

up