EFOP-3.8.2-16 - „Szociális humán erőforrás fejlesztése” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:38

EFOP-3.8.2-16 - „Szociális humán erőforrás fejlesztése”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című (EFOP-3.8.2-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

Felhívás első oldala

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Magyarország Kormányának felhívása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) valamint a Semmelweis

Egyetem konzorciuma részére1, az 1037/2016.

(II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, figyelembe véve a

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezéseit a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről, a szociális humán erőforrás hosszú távú fejlesztése és célirányos támogatása érdekében.

 

 

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a benyújtott támogatási kérelemről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt. A felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 12 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

 

 

 

Magyarország Kormányának felhívása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) valamint a Semmelweis Egyetem konzorciuma részére[1], az 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, figyelembe véve a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) rendelkezéseit a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről, a szociális humán erőforrás hosszú távú fejlesztése és célirányos támogatása érdekében.

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a benyújtott támogatási kérelemről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt. A felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 12 000 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

 

Felhívás negyedik oldala

 

 

Eredeti szövegrész

 

Módosított szövegrész

 

 

 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

1.2. A rendelkezésre álló forrás

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd.

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

12 000 000 000 Ft.

 

 

1.3. A támogatás háttere

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2016. évre szóló fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozat jóváhagyta a „Szociális humán erőforrás fejlesztése” program kiemelt projektként történő megvalósítását, figyelembe véve a 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezéseit a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről.

 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2016. évre szóló fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozat (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat) jóváhagyta a „Szociális humán erőforrás fejlesztése” program kiemelt projektként történő megvalósítását, figyelembe véve a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezéseit a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni:

 

 1. A továbbképzések rendszerének kidolgozása a projekt megkezdését követő 14. hónap végéig, de legkésőbb 2017. november 30-ig.

 

 

 

 

 

 1. Továbbképzési programokban részt vesz

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni:

 

 1. A továbbképzések rendszerének kidolgozása a projekt megkezdését követő 14. hónap végéig, de legkésőbb 2017. november 30-ig.

 

 1. Továbbképzési programokban részt vesz

6.000 fő a szociális humán közszolgáltatásokban dolgozók részéről legkésőbb 2018. szeptember 15-ig.

 

 1. Továbbképzési programokban részt vesz 10.000

 

10.000 fő a szociális humán közszolgáltatásokban dolgozók részéről a 25. hónap végéig, de legkésőbb 2018. október 31-ig.

 1. A  szociális vezetőképzés és a szociális továbbképzések közös nyilvántartásának megteremtése a projekt megkezdését követő 30. hónap végéig, de legkésőbb 2019.03.31-ig.
 2. Továbbképzési programokban részt vesz 15.000 fő, a szociális humán közszolgáltatásokban dolgozók részéről; a vezetőképzésben részt vesz 760 fő; az egyedi képzések keretében 1.100 fő

        Központi      Oktatási       Program,      OKJ,

81/2004.(IX.18) ESzCsM rendelet szerinti képzése valósul meg a projekt megkezdését követő 39. hónap végéig, de legkésőbb 2019.12.31-ig

 1. A továbbképzési programokban részt vesz 40.000 fő a humán közszolgáltatásokban dolgozók részéről, a program elhagyásának időpontjában képesítést szerez 1.100 fő, a továbbképzést igazolással, vagy bizonyítvánnyal elvégzi 21.200 fő a humán közszolgáltatásban dolgozók részéről a projekt megkezdését követő 48. hónap végéig, de legkésőbb 2020. szeptember 30ig. 

fő a szociális humán közszolgáltatásokban dolgozók részéről legkésőbb 2018. október 31ig.

 1. A  szociális vezetőképzés és a szociális továbbképzések közös nyilvántartásának megteremtése legkésőbb 2019. március 31-ig.
 2. Továbbképzési programokban részt vesz 15.000 fő, a szociális humán közszolgáltatásokban dolgozók részéről; a vezetőképzésben részt vesz 760 fő; az egyedi képzések keretében 1.100 fő Központi Oktatási Program, OKJ, 81/2004.(IX.18) ESzCsM rendelet szerinti képzése valósul meg legkésőbb 2019. december 31-ig.
 3. A továbbképzési programokban részt vesz 40.000 fő a humán közszolgáltatásokban dolgozók részéről, a program elhagyásának időpontjában képesítést szerez 1.100 fő, a továbbképzést igazolással, vagy bizonyítvánnyal elvégzi 21.200 fő a humán közszolgáltatásban dolgozók részéről legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.  

3.7.1. Indikátorok

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Indikátor magyarázat:

-     a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerinti továbbképzések.

 

 

Indikátor magyarázat: 

- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerinti továbbképzések. 

5.2. A projekt maximális elszámolható költsége

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 12 milliárd Ft lehet.

 

 

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 12 000 000 000 Ft lehet.

 

 

 

 5.3. A támogatás mértéke, összege

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 12 milliárd

Ft.   

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 12 000 000 000 Ft.  

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Kiemelt projektek esetében az 1 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma  1 000 000 Ft.

Az 1 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Kiemelt projektek esetében a 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2 000 000 Ft.

A 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

1. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

 1. Megvalósíthatósági tanulmány sablon
 2. Likviditási terv sablon
 3. Önéletrajz sablon
 4. Együttműködési megállapodás sablon
 5. Nyilatkozat   közvetett          költségek közbeszerzési érintettségéről
 6. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (megvalósításhoz)
 7. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

 

 1. Megvalósíthatósági tanulmány sablon
 2. Likviditási terv sablon
 3. Önéletrajz sablon
 4. Együttműködési megállapodás sablon
 5. Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 6. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (megvalósításhoz)
 7. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 8. Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről
 9. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 10. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-382-16-szocilis-humn-erforrs-fejlesztse

 

[1] Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.

up