EFOP-3.8.2-16 - „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című felhívás 2019. 02. 28., Csütörtök, 09:21

EFOP-3.8.2-16 - „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című felhívás

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című (EFOP-3.8.2-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

A Felhívás első-második oldala

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Magyarország Kormányának felhívása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) valamint a Semmelweis Egyetem konzorciuma részére, az 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, figyelembe véve a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) rendelkezéseit a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről, a szociális humán erőforrás hosszú távú fejlesztése és célirányos támogatása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a minőségi közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés érdekében javuljon a szolgáltatások elérhetősége és a közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás minősége, csökkenjen a munkaerő hiánya, és hatékonyabbá váljon az ellátások megszervezése. A cél elérését a Kormány az SZGYF és a Semmelweis Egyetem együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 a benyújtott támogatási kérelemről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt. A felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 12 000 000 000 Ft vissza nem

Magyarország Kormányának felhívása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF), valamint a Semmelweis Egyetem, a

Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli

Gáspár Református Egyetem           konzorciuma

1

részére , az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján, figyelembe véve a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) rendelkezéseit a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről, a szociális humán erőforrás hosszú távú fejlesztése és célirányos támogatása érdekében.

 A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a minőségi közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés érdekében javuljon a szolgáltatások elérhetősége és a közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás minősége, csökkenjen a munkaerő hiánya, és hatékonyabbá váljon az ellátások megszervezése. A cél elérését a Kormány az SZGYF, a

Semmelweis     Egyetem,    a     Pázmány      Péter

Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 a benyújtott támogatási kérelemről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt. A felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 12 000 000 000 Ft vissza nem

                                                     

1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.

térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják:

 • széleskörű szakmai egyeztetés mellett a szociális életpályamodell részletes kidolgozását, valamint az annak megvalósítására vonatkozó

javaslatok elkészítését és benyújtását, 

 • a szociális képzési rendszer felülvizsgálatát, a személyes gondoskodást végzők szakmai felkészültségét növelő képzések kidolgozását és megvalósítását,
 • a személyes gondoskodás területén dolgozók számára vezetőképzési rendszer kidolgozását, bevezetését, a szakemberek szupervíziójának és mentálhigiénés támogatásának biztosítását,
 • a szakképesítés nélküli nevelőszülők és nevelőszülő-jelöltek számára központi oktatási program megvalósítását,
 • a képzési nyilvántartó rendszer integrációját a TÁMOP 5.4.2.-ben kialakított szolgáltatói nyilvántartással, 

 

térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

 

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az

2 együttműködés keretében vállalják:

 • széleskörű szakmai egyeztetés mellett a szociális életpályamodell részletes kidolgozását, valamint az annak megvalósítására vonatkozó

javaslatok elkészítését és benyújtását, 

 • a szociális képzési rendszer felülvizsgálatát, a személyes gondoskodást végzők szakmai felkészültségét növelő képzések kidolgozását és megvalósítását,
 • a személyes gondoskodás területén dolgozók számára vezetőképzési rendszer kidolgozását, bevezetését, a szakemberek szupervíziójának és mentálhigiénés támogatásának biztosítását,
 • a szakképesítés nélküli nevelőszülők és nevelőszülő-jelöltek számára központi oktatási program megvalósítását,
 • a képzési nyilvántartó rendszer integrációját a TÁMOP 5.4.2.-ben kialakított szolgáltatói nyilvántartással, 
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

1.3. A támogatás háttere

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2016. évre szóló fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) jóváhagyta a „Szociális humán erőforrás fejlesztése” program kiemelt projektként történő megvalósítását, figyelembe véve a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezéseit a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről.

 

 

 

A 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozat (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozat) jóváhagyta a „Szociális humán erőforrás fejlesztése” program kiemelt projektként történő megvalósítását, figyelembe véve a központi hivatalok és a 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezéseit a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről.

                                                     

 

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Horizontális követelmények 

Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az  igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét, a 2003. évi CXXV. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény

63.§ (4) bekezdésének megfelelően.  

 

Horizontális követelmények

Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az  igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.§ (4) bekezdésének megfelelően.  

4.1 Támogatást igénylők köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A felhívásra az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján megjelölt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint központi költségvetési szerv (GFO 312) adhat be támogatási kérelmet, figyelembe véve a 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezéseit a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet:

                    Semmelweis Egyetem (GFO 312)

 

A felhívásra az 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozat alapján megjelölt Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság, mint központi költségvetési szerv (GFO 312) adhat be támogatási kérelmet, figyelembe véve az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezéseit a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről.  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet: 

 • Semmelweis Egyetem (GFO 312)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem (GFO 559)
 • Károli Gáspár Református Egyetem (GFO 552)

 

5.4        Előleg igénylése

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

5.4        Előleg igénylése

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

 

Szállítói előleg

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben

 

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

 

történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

 

 

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei  

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Piaci ár igazolása

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a             jelen     útmutató           5.7       pontjában             rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat.  

Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés

Piaci ár igazolása

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos

dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek. 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül.

Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől

3 független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás).

mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak

                                                     

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk. 

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a

házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.

§ (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-382-16-szocilis-humn-erforrs-fejlesztse

up