EFOP-3.7.1-17 - „Aktívan a tudásért” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:30

EFOP-3.7.1-17 - „Aktívan a tudásért”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Aktívan a tudásért” című (EFOP-3.7.1-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

Bevezetés

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 6,3 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %ának megfelelő, maximum 6,3 milliárd Ft összegű támogatási előleget biztosít;

 

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚFban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 6.300.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a

rendelkezésre álló forrás erejéig;

 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 6.300.000.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít;

 

 

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás

 

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,3 milliárd Ft.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

6.300.000.000 Ft.

 

 

5.2. A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége   

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 6,3 milliárd Ft lehet.

 

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 6.300.000.000 Ft lehet.

 

5.3. A támogatás mértéke, összege   

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 6,3 milliárd Ft.

 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 6.300.000.000 Ft.

 

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Számlaösszesítők alkalmazása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Kiemelt projekt esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő) 
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft.

Kiemelt projekt esetében: az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai           megvalósításhoz             kapcsolódó

anyagköltség (anyagköltség összesítő)

 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség

(anyagköltség összesítő) 

 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

8. A Felhívás szakmai mellékletei  

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • ESZA kérdőív és útmutató 
 • Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 • Nyilatkozat sablon egységköltség megállapításához
 • Tájékoztató            az         indikatív       árajánlat

biztosításához

 • Nyilatkozat vezető tisztségviselők adataihoz sablon
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

 

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről
 • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 • Nyilatkozat sablon egységköltség megállapításához
 • Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához  Nyilatkozat vezető tisztségviselők adataihoz sablon
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa

Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-371-17-aktvan-a-tudsrt

up