EFOP-3.6.2-16 - „Tematikus kutatási hálózati együttműködések” 2019. 01. 06., Vasárnap, 16:07

EFOP-3.6.2-16  - „Tematikus kutatási hálózati együttműködések”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy feltöltésre került a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tematikus kutatási hálózati együttműködések” című (EFOP-3.6.2-16 kódszámú) felhívás alábbi pontja:

 

Feltöltésre került a felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI pontja:

14.     Nyilatkozat Kutatói utánpótlást támogató programokba bevont új résztvevőről

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-362-16-tematikus-kutatsi-hlzati-egyttmkdsek-1

up