EFOP-3.5.2-17 - „Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:41

EFOP-3.5.2-17 - „Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében” című (EFOP-3.5.2-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

Módosításra került a Felhívás Bevezető része az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Magyarország Kormányának felhívása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények1 (a továbbiakban: felsőoktatási intézmények) konzorciumai számára, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, felkészítés a partnerszervezeti, munkaadói környezetben való munkavégzésre, és ezzel összefüggésben a szociális munka és a segítő szakmák és a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok megerősítése, minőségének javítása érdekében.

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:

 • projektjük megvalósításával oktatási innovációt valósítanak meg a szociális munka és a segítő szakmák vagy a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében;
 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a képzések közül elsősorban a kooperatív alapképzés és mesterképzés egészének fejlesztéséhez;
 • elősegítik az alapképzések 6 hetesnél hosszabb gyakorlatának elterjesztését;
 • szorgalmazzák a felsőoktatási szakképzés gyakorlatának fejlesztését;
 • új gyakorló hellyel való kapcsolatot alakítanak ki;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Miniszterelnökség - a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Módosított:

Magyarország Kormányának felhívása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények[1] (a továbbiakban: felsőoktatási intézmények) konzorciumai számára, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, felkészítés a partnerszervezeti, munkaadói környezetben való munkavégzésre, és ezzel összefüggésben a szociális munka, a segítő szakmák, a mérnökpedagógia, a szakmai tanári- és szakoktatói szakok megerősítése, minőségének javítása érdekében.

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:

 • projektjük megvalósításával oktatási innovációt valósítanak meg a szociális munka és a segítő szakmák vagy a mérnökpedagógia, a szakmai tanári és szakoktatói szakok esetében;
 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a képzések közül elsősorban a kooperatív alapképzés és mesterképzés egészének fejlesztéséhez;
 • elősegítik az alapképzések 6 hetesnél hosszabb szakmai gyakorlatának elterjesztését;
 • szorgalmazzák a felsőoktatási szakképzés gyakorlatának fejlesztését;
 • új gyakorló hellyel való kapcsolatot alakítanak ki;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a

támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológia Minisztérium - a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A hazai felsőoktatásban két olyan speciális szakmai terület van, ahol munkaerőpiac kapcsolódások, illetve a szakok intézményen illetve képzési területen belüli kisebb létszáma és a többi képzéstől való eltérése miatt, valamint a romló jelentkezési és végzési trendek okán lehatárolt, célzott fejlesztések szükségesek. A szociális munka területén az egyre nagyobb munkaerő-piaci igények ellenére alacsony a létszám és a gyakorlati hálózatokat nem sikerült maradéktalanul kiépíteni, különösen az egyházi szociális intézmények szakember utánpótlása és egyetemekkel való együttműködése a képzésben jelenthet kitörést a szakemberhiányból. A mérnökpedagógia, és a szakoktató képzések megerősítése a szakképzés és a matematikaitermészettudományos-műszaki-informatikai (MTMI) képzések megerősítésének alapja, ugyanakkor a közismereti képzésekkel szemben ez a pedagógiai terület romló jelentkezési és végzési tendenciákat mutat. 

A szakmai tárgyat oktatók, szakoktatók megfelelő számban történő alkalmazása eddig is igen nagy kihívást jelentett a szakképző iskolák számára, mindemellett a nyugdíjas szakmai tantárgyakat oktatók, szakoktatók helyzete a szakképző iskolákban a legkritikusabb, ugyanis a nyugdíjasok aránya az összes iskolatípuson belül a szakmai tárgyat oktatók között a legmagasabb. 

A nyugdíjkorhatárt betöltött szakoktatók különösen nagy hányadot képviselnek az összes szakoktatón belül, az általuk ellátott szakmai feladat nem delegálható egyszerűen más pedagógusokra, így a kieső munkájuk pótlása bizonyos szakterületek és szakma esetén nagyon nehéz, esetenként lehetetlen. A szakmai tárgyat oktatók, szakoktatók megfelelő számban történő alkalmazása eddig is igen nagy kihívást jelentett a szakképző iskolák számára, azaz nyugdíjazások miatt jelenleg már 456 szakoktató, szaktanár hiányzott a szakképzésből.

A felsőoktatás képzési rendszerében a nemzetközi és hazai jó tapasztalatok, továbbá a növekvő munkaerő-piaci kereslet miatt indokolttá vált a gyakorlatorientált képzések mellett a gyakorlatorientált képzések egy speciális formájaként, a gazdálkodó szervezetek képzési rendszerbe történő bevonásával megvalósuló kooperatív képzések további ösztönzése a kormányzat által, ennek érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény ltal definiált duális képzés lehetőségének bevezetése.

 

 

 

 

 

 

 

Módosított:

A hazai felsőoktatásban két olyan speciális szakmai terület van, ahol munkaerőpiac kapcsolódások, illetve a szakok intézményen, illetve képzési területen belüli kisebb létszáma és a többi képzéstől való eltérése miatt, valamint a romló jelentkezési és végzési trendek okán lehatárolt, célzott fejlesztések szükségesek. A szociális munka területén az egyre nagyobb munkaerő-piaci igények ellenére alacsony a létszám és a gyakorlati hálózatokat nem sikerült maradéktalanul kiépíteni, különösen az egyházi szociális intézmények szakember utánpótlása és egyetemekkel való együttműködése a képzésben jelenthet kitörést a szakemberhiányból. A mérnökpedagógia, a szakmai tanári- és a szakoktató képzések megerősítése a szakképzés és a matematikai-természettudományos-műszaki-informatikai (MTMI) képzések megerősítésének alapja, ugyanakkor a közismereti képzésekkel szemben ez a pedagógiai terület romló jelentkezési és végzési tendenciákat mutat. 

A szakmai tárgyat oktatók és a szakoktatók megfelelő számban történő alkalmazása eddig is igen nagy kihívást jelentett a szakképző iskolák számára, mindemellett a nyugdíjas szakmai tantárgyakat oktatók, szakoktatók helyzete a szakképző iskolákban a legkritikusabb, ugyanis a nyugdíjasok aránya az összes iskolatípuson belül a szakmai tárgyat oktatók között a legmagasabb. 

A nyugdíjkorhatárt betöltött szakoktatók különösen nagy hányadot képviselnek az összes szakoktatón belül, az általuk ellátott szakmai feladat nem delegálható egyszerűen más pedagógusokra, így a kieső munkájuk pótlása bizonyos szakterületek és szakma esetén nagyon nehéz, esetenként lehetetlen. A szakmai tárgyat oktatók, és a szakoktatók megfelelő számban történő alkalmazása eddig is igen nagy kihívást jelentett a szakképző iskolák számára, azaz nyugdíjazások miatt jelenleg már 456 szakoktató, szaktanár hiányzott a szakképzésből.

A felsőoktatás képzési rendszerében a nemzetközi és hazai jó tapasztalatok, továbbá a növekvő munkaerő-piaci kereslet miatt indokolttá vált a gyakorlatorientált képzések mellett a gyakorlatorientált képzések egy speciális formájaként, a gazdálkodó szervezetek képzési rendszerbe történő bevonásával megvalósuló kooperatív képzések további ösztönzése a kormányzat által, ennek érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által definiált duális képzés lehetőségének bevezetése.

 

Módosult a Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontjának a konstrukció célja pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Általános cél, a felsőoktatás részvétel és végzettségi szint növelése érdekében felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését, különös tekintettel a szociális munka és a mérnökpedagógia és szakoktató képzések területén. 

Közvetlen cél, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése a szociális munka illetve a szakoktató területeken.

A projekt részcéljai: 

 1. a felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása;
 2. gyakorlatorientáltság növelése a felsőoktatásban; gyakorlati képzések, képzési elemek kidolgozása;
 3. szoros együttműködés elősegítése a munkaadói szférával a képzések szociális munka, illetve a szakoktató területén;
 4. gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe, gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre;
 5. a felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése;
 6. a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben;
 7. az oktatási innováció kiterjesztése a szociális munka, a segítő szakmák, illetve a mérnökpedagógia és a szakmai tanárok szakok esetében;
 8. a szociális intézmények, különösen az egyházi szociális intézmények egyetemekkel való együttműködésének ösztönzése.

A Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia alapján a felsőoktatási hozzáférés növelését és a munkaerőpiac számára releváns képzési struktúra elérést komplex programmal kívánja megvalósítani. A cél a képzések fejlesztésének „értéklánc-alapú” megközelítése, ennek keretében a hallgatók sikerességének támogatása, munkaerőpiaci kihívásoknak való megfelelésük elősegítése.

 

Módosított:

Általános cél, a felsőoktatás részvétel és végzettségi szint növelése érdekében felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését, különös tekintettel a szociális munka, segítő szakmák és a szakmai tanári (mérnökpedagógia) és szakoktató képzések területén.

Közvetlen cél, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése a szociális munka, segítő szakmák, szakoktatók, illetve a szakmai tanári képzési területeken. 

 

 

 

A projekt részcéljai:

 1. a felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása;
 2. gyakorlatorientáltság növelése a felsőoktatásban; gyakorlati képzések, képzési elemek kidolgozása;
 3. szoros együttműködés elősegítése a munkaadói szférával a szociális munka, a segítő szakmák, a szakmai tanári, illetve a szakoktatói képzés területén;
 4. gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe, gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre;
 5. a felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése;
 6. a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben;
 7. az oktatási innováció kiterjesztése a szociális munka, a segítő szakmák, illetve a mérnökpedagógia, a szakmai tanári és a szakoktatói szakok esetében;
 8. a szociális intézmények, különösen az egyházi szociális intézmények egyetemekkel való együttműködésének ösztönzése.

 

A Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia alapján a felsőoktatási hozzáférés növelését és a munkaerőpiac számára releváns képzési struktúra elérését komplex programmal kívánja megvalósítani. A cél a képzések fejlesztésének „értéklánc-alapú” megközelítése, ennek keretében a hallgatók sikerességének támogatása, munkaerőpiaci kihívásoknak való megfelelésük elősegítése.

 

Módosításra került a Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontjának a célcsoportra vonatkozó pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg

„Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. felsőoktatási stratégia (stratégia): amely a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának 35%-ra emelését tűzte ki célul a 30-34 éves korosztályban 2023-ig, illetve 2020-ig a lemorzsolódók arányának 25%ra való csökkentését határozta meg. A felsőoktatási stratégia célként az erőforrások hatékony felhasználása mellett egy magasabb minőséget nyújtó, teljesítményelvű és a gazdasági szereplők igényeit is kiszolgáló felsőoktatási rendszer létrehozását jelöli ki. Ennek megfelelően a stratégia az ország képzési szerkezetének átalakítása során kiemelten foglalkozik a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzések elterjesztésével, mely jelen konstrukció egyik kiemelt célja. A stratégia további célként fogalmazta meg, hogy a duális formájú alapképzéseken a résztvevők aránya 2020-ig a releváns képzési területeken az elsőévesek körében 8 %-ot érjen el.

Módosított:

„Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. felsőoktatási stratégia (a továbbiakban stratégia): amely a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának 35%-ra emelését tűzte ki célul a 30-34 éves korosztályban 2023-ig, illetve 2020-ig a lemorzsolódók arányának 25%-ra való csökkentését határozta meg. A felsőoktatási stratégia célként az erőforrások hatékony felhasználása mellett egy magasabb minőséget nyújtó, teljesítményelvű és a gazdasági szereplők igényeit is kiszolgáló felsőoktatási rendszer létrehozását jelöli ki. Ennek megfelelően a stratégia az ország képzési szerkezetének átalakítása során kiemelten foglalkozik a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzések elterjesztésével, mely jelen konstrukció egyik kiemelt célja. A stratégia további célként fogalmazta meg, hogy a duális formájú alapképzéseken a résztvevők aránya 2020-ig a releváns képzési területeken az elsőévesek körében 8 %-ot érjen el.

Módosításra került a Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosított:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az Emberi Erőforrás

Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosult a Felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívás keretében csak két területre lehet támogatási kérelmet benyújtani: 

 • A szociális munkás szakképzettség vonatkozásában érintett alapképzési szakok, az arra épülő és mesterképzési szakok, a közösségépítését szolgáló szakemberek képzését biztosító szakok, valamint a szakokhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó szakirányú továbbképzések fejlesztése támogatható.
 • Mérnökpedagógia, valamint Műszaki, agrár, közgazdász és egészségügyi szakmai területhez tartozó szakmai tanárképzések, szakoktató képzések fejlesztése támogatható.

 

Módosított:

Jelen felhívás keretében az alábbi területekre lehet támogatási kérelmet benyújtani: 

 • A szociális munkás szakképzettség vonatkozásában érintett alapképzési szakok, az arra épülő és mesterképzési szakok, a közösségépítését szolgáló szakemberek képzését biztosító szakok, valamint a szakokhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó szakirányú továbbképzések fejlesztése támogatható.
 • Mérnökpedagógia, valamint műszaki, agrár, közgazdasági és egészségügyi szakmai területhez tartozó szakmai tanárképzések, szakoktató képzések fejlesztése támogatható.
 • A felhívás célterületeit érintően a felsőoktatási szakképzés és a felsőoktatás rendszerébe tartozó rövid ciklusú képzések fejlesztése.

 

Módosításra került a Felhívás 3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

 • A felsőoktatás rendszerébe tartozó rövid ciklusú, valamint felsőfokú tovább- és átképzési programok fejlesztése és indítása a szociális munka, a segítő szakmák, valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében célzott képzési programok indítása, lebonyolítása.

 

Módosított:

 

 • A felsőoktatás rendszerébe tartozó rövid ciklusú, valamint felsőfokú tovább- és átképzési programok fejlesztése és indítása a szociális munka, a segítő szakmák, valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári-és szakoktatói szakok esetében célzott képzési programok indítása, lebonyolítása.

 

Módosításra került a Felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • Tartalomfejlesztés, e-learning fejlesztés esetében nem támogatható olyan konkrét statikus digitális tananyag, tartalom kidolgozása, amely elérhető a Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtárban a www.tankonyvtar.hu oldalon. 
 • A megadott szakok, szakirányok, tématerületek körébe nem tartozó fejlesztések.

 

Módosított:

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • Tartalomfejlesztés, e-learning fejlesztés esetében nem támogatható olyan konkrét statikus digitális tananyag, tartalom kidolgozása, amely elérhető az Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtárban a www.tankonyvtar.hu oldalon. 
 • A megadott szakok, szakirányok, tématerületek körébe nem tartozó fejlesztések.

 

Módosításra került a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Szakmai tervekkel kapcsolatos elvárások

 

1. Támogatási igényt csak az a felsőoktatási intézmény nyújthat be – fenntartó fajtájától függetlenül –, amely rendelkezik Intézményfejlesztési Tervvel a 20162020-as időszakra vonatkozóan, amelynek a Fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiához való illeszkedését felsőoktatásért felelős minisztérium megvizsgálta és a közösségi forrásból fejleszteni kívánt területek esetében jóváhagyta.

A projektjavaslatnak maradéktalanul illeszkednie kell a 2016-2020. évekre szóló, a felsőoktatásért felelős minisztérium által jóváhagyott Intézményfejlesztési Tervben rögzített profilhoz és stratégiai célokhoz, valamint a végrehajtást szolgáló akciókhoz és tervezett fejlesztési beavatkozásokhoz.

A 2011. évi CCIV. törvény 89. § (1) bekezdés szerint „Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait”. A 2011. évi CCIV. törvény 84. § (1) és (3) bekezdés alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állam intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz. 

 

5. A fejlesztett statikus digitális tananyagokat, tartalmakat, taneszközöket kötelező elhelyezni vagy teljes körű (full text) elérésre mutató linkkel hivatkozni a Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtárban (KFDT) a www.tankonyvtar.hu oldalon.

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.

 

 

 Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

Módosított:

Szakmai tervekkel kapcsolatos elvárások

 

2. Támogatási igényt csak az a felsőoktatási intézmény nyújthat be – fenntartó típusától  függetlenül –, amely rendelkezik Intézményfejlesztési Tervvel a 20162020-as időszakra vonatkozóan, amelynek a Fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiához való illeszkedését felsőoktatásért felelős minisztérium megvizsgálta és a közösségi forrásból fejleszteni kívánt területek esetében jóváhagyta.

A projektjavaslatnak maradéktalanul illeszkednie kell a 2016-2020. évekre szóló, a felsőoktatásért felelős minisztérium által jóváhagyott Intézményfejlesztési Tervben rögzített profilhoz és stratégiai célokhoz, valamint a végrehajtást szolgáló akciókhoz és tervezett fejlesztési beavatkozásokhoz. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 89. § (1) bekezdés szerint „Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait”. A nemzeti felsőoktatásról szóló  2011. évi CCIV. törvény 84. § (1) és (3) bekezdés alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állam intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz. 

5. A fejlesztett statikus digitális tananyagokat, tartalmakat, taneszközöket kötelező elhelyezni az Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtárban (OH DTK) a www.tankonyvtar.hu oldalon.

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

              

 

 

Módosításra került a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjának Számszerűsített szakmai elvárások pontja az alábbiak szerint: 

 

Eredeti szöveg:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

SZE_5. Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz  

Az eredmény leírása

A projektben fejlesztett konkrét tananyag, modul, teszt, módszertan. Dublin Core alapján megadott cím alá besorolt tételenként vagy e-learning rendszer önálló tételeként.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

fejlesztéssel érintett képzésenként 1 db

(egy szak több telephelyen való indítása külön képzés)

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Igazolás módja

KFDT-nek leadott vagy e-learning rendszerbe feltöltött címek listája.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

SZE_MP_1

Területileg hátrányos járásban szaktanári gyakorlaton részt vevők számának növekedése

Az eredmény leírása

A 2014-ben szaktoktató gyakorlatot végzők létszámához képest létszámnövekedés

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

Elvárt célérték: legalább 2%-os növekedés az érintett projektek esetében 

(Szaktanár képzési elemet nem tartalmazó projekt

 

esetében a mutató nem releváns.)

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

%

Igazolás módja

Szakoktatóik-és gyakorlatának létszámadatai

 

 

 

Módosított szöveg:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

SZE_5. Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz 

Az eredmény leírása

A projektben fejlesztett konkrét tananyag, modul, teszt, módszertan. Dublin Core alapján megadott cím alá besorolt tételenként vagy e-learning rendszer önálló tételeként.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

fejlesztéssel érintett képzésenként 1 db

(egy szak több telephelyen való indítása külön képzés)

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Igazolás módja

OH DTK-nak leadott statikus digitális tartalom, tananyag vagy e-learning rendszerbe feltöltött címek listája.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

SZE_MP_1

Területileg hátrányos járásban[2] szaktanári iskolai vagy szakoktatói gyakorlaton részt vevők számának növekedése

Az eredmény leírása

A 2014-ben szaktanári iskolai vagy szaktoktatói gyakorlatot végzők létszámához képest létszámnövekedés

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

Elvárt célérték: legalább 2%-os növekedés az érintett projektek esetében 

(Szaktanári vagy szakoktatói képzési elemet nem tartalmazó projekt esetében a mutató nem releváns.)

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége

%

Igazolás módja

Szakoktatói-és szaktanári képzésben részt vevő hallgatók szakmai/iskolai gyakorlatának létszámadatai

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

2. mérföldkő: a projektidőszak második ötödének utolsó munkanapjáig, de legkésőbb 2018. október 31-ig a felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma eléri az indikátorban vállalt létszám 18 %-át, továbbá az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevő száma indikátorban vállalt létszám 15 %-át, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 35 %-áról kifizetési igénylést nyújt be.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.
 • A projekt szakmai, pénzügyi megvalósításáról, a végrehajtás aktuális állásáról a projektgazdának legalább félévente szakmai beszámolót kell készíteni az EMMI illetékes szervezeti egységei részére az általuk kért formában. Ezen túlmenően az Irányító Hatóság kezdeményezheti további beszámolók elkészítését is.

 

A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 90. §-a alapján az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha…

 

 

 

 

 

 

Módosított:

2. mérföldkő: a projektidőszak második ötödének utolsó munkanapjáig, de legkésőbb 2018. október 31-ig a felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma eléri az indikátorban vállalt létszám 15 %-át, továbbá az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevő száma indikátorban vállalt létszám 15 %-át, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 35 %-áról kifizetési igénylést nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.
 • A projekt szakmai, pénzügyi megvalósításáról, a végrehajtás aktuális állásáról a projektgazdának legalább félévente szakmai beszámolót kell készíteni az EMMI illetékes szervezeti egységei részére az általuk kért formában. Ezen túlmenően az Irányító Hatóság kezdeményezheti további beszámolók elkészítését is.
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

A mérföldkövek dátumának tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 90. §-a alapján az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha…

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 

2018. október 

31-ig

Célérték a projekt fizikai befejezésére

Azonosí tó2

Az ISCED 5 és

ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való

bekerülést és

bennmaradást támogató

programokba

n résztvevők száma

0

OPkimeneti

A projekt fizikai

befejezésér e vállalt

célérték 15

%-a

Konstrukció szint: 

300 Projekt szint fejlesztéssel érintett

képzésenként

átlagosan 20fő

(projekt által fejlesztett képzés

* 20 fő, egy szak több telephelyen

való indítása külön képzés) 

8.4

Duális formában indított

képzésbe belépő

hallgatók száma

(Csak szociális munka esetében!)

0

OP- kimeneti

-

Konstrukció szint: 

n. r.

Projekt szint:  a fejlesztéssel

érintett szakon

(szociális munka) az összlétszám

legalább 2%-ának megfelelő létszám

8.9

A felsőoktatási együttműködé

si

programokba n támogatott gyakorló helyek száma

0

db

OP- kimeneti

-

Konstrukció szint

100 db

Projekt szint:  fejlesztéssel érintett

képzésenként legalább 3 db

8.8

 

 

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:

 

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma: Azon személyek száma, akik ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szinteken támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében. Igazolás módja: monitoring.

 

Nem képzésenként egyedileg kell biztosítani, hanem átlagosan szükséges elérni az indikátor táblázatban szereplő célértéket, azaz a fejlesztett képzések száma húszszoros szorzatának megfelelő létszámot kell bevonni a projekt egésze alatt.

 

Duális formában indított képzésbe belépő hallgatók száma: Azon személyek száma összesítve, akik duális képzési formában kezdik meg tanulmányaikat az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében. Igazolás módja: tanulmányi szerződés. (Csak szociális munkát érintő fejlesztések esetében!)

 

A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint nyilvántartásba vett, az Oktatási Hivatal engedélyezéséhez kötött és nyilvántartott, támogatásban részesült gyakorló helyek száma. Igazolás módja: együttműködési megállapodások.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosított:

Indikátor neve

Alap

Mérték

-

egysé g

Típusa 1

 

Célérték 

2018. október 

31-ig

Célérték a projekt fizikai befejezésére

Azon osító 2

 

Az ISCED 5 és

ISCED 8 szintek közötti

felsőoktatásba

való bekerülést és

bennmaradást támogató

programokban résztvevők száma

0

OPkimene

ti

A projekt fizikai

befejezésére

vállalt célérték

15 %-a

Konstrukció szint: 

300

Projekt szint fejlesztéssel érintett

képzésenként

átlagosan 20fő

 

(projekt által fejlesztett képzés *

20 fő, egy szak több telephelyen

való indítása külön képzés) 

8.6

Duális formában

indított

képzésbe belépő hallgatók száma

(Csak szociális

0

OP- kimene

ti

-

Konstrukció szint: 

n. r.

Projekt szint:  a fejlesztéssel

8.9

Indikátor neve

Alap

Mérték

-

egysé g

Típusa 1

 

Célérték 

2018. október 

31-ig

Célérték a projekt fizikai befejezésére

Azon osító 2

 

munka esetében!)

 

 

 

 

érintett szakon

(szociális munka) az összlétszám

legalább 2%-ának megfelelő létszám

 

A felsőoktatási együttműködési

programokban támogatott

gyakorló helyek száma

0

db

OP- kimene

ti

A projekt fizikai

befejezésére

vállalt célérték

15 %-a

Konstrukció szint

100 db

Projekt szint: 

fejlesztéssel

                  érintett

képzésenként legalább 3 db

8.8

 

 

Az indikátorok definíciói, számításuk és igazolásuk módjai:

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma: Azon személyek száma, akik olyan támogatott programokban vettek részt, amik az ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási  szintek között  felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében. 

 

Számítási mód: Azon személyek száma összesítve, akik ISCED 5-8 oktatási szinteken olyan támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják. Egy személy annyiszor számít bele az indikátor értékébe ahány támogatott programban részt vett.

 

Igazoló dokumentum: Egyéni fejlesztési terv és/vagy programonkénti jelenléti ívek, monitoring, FAIR

 

Nem képzésenként egyedileg kell biztosítani, hanem átlagosan szükséges elérni az indikátor táblázatban szereplő célértéket, azaz a fejlesztett képzések száma húszszoros szorzatának megfelelő létszámot kell bevonni a projekt egésze alatt. 

 

 

Duális formában indított képzésbe belépő hallgatók száma: Azon személyek száma összesítve, akik duális képzési formában kezdik meg tanulmányaikat az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedésekkel érintett intézményekben.

 

Számítási mód: A Felsőoktatási Információs Rendszerből (FIR) lekért, közhiteles adatok az érintett intézményekben a duális képzésbe belépők számát illetően az októberi statisztika alapján.

 

Igazoló dokumentum: A Felsőoktatási Információs Rendszerből (FIR) lekért közhiteles adatok a duális képzésbe belépők számát illetően az októberi statisztika alapján.

 

A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma:  Az Nftv. rendelkezései szerint nyilvántartásba vett és a 230/2012. (VIII.28.) Korm. rend alapján a felsőoktatási és partnerszervezet között kötött megállapodás alapján működő gyakorló helyek száma.

 

Számítási mód:

Egy gyakorlati hely egyszer számít bele az indikátor értékébe függetlenül attól, hány hallgatót fogad. A több telephellyel rendelkező vállalkozások azonban bevont telephelyenként számítandók.

 

Igazoló dokumentum: Intézményi nyilatkozat a bevont telephelyek számáról és listájáról, melynek háttérdokumentációját jelentik a telephelyenkénti (gyakorló hely) hallgatói/gyakorlati szerződések.

 

Módosításra került a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A felhívás keretében kizárólag a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Módosított:

A felhívás keretében kizárólag a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

Módosításra került a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontjának Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)

Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

[…]

 

Jelen felhívásban napidíj elszámolására kizárólag a 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel összhangban, és egy napra vonatkozóan 1 500 Ft összegben van lehetőség.

 

Módosított:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

Jelen felhívásban napidíj elszámolására kizárólag a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel összhangban, és egy napra vonatkozóan 1 500 Ft összegben van lehetőség.   

 

Pontosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei lábjegyzete az alábbiak szerint:

 

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:  Ptk.). 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

Módosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának Számlaösszesítők alkalmazása pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

 

Az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője 
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) (kizárólag taxi és parkolási költség elszámolásához alkalmazható) 
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) (kizárólag taxi és parkolási költség elszámolásához alkalmazható) 
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)   Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft. Az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Módosított:

 

Az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) (kizárólag taxi és parkolási költség elszámolásához alkalmazható)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Célcsoport útiköltsége – (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség – (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) (kizárólag taxi és parkolási költség elszámolásához alkalmazható)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő) 
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

Az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

 

 

 

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 

 1. Megvalósíthatósági tanulmány és melléklete:
 2. az intézményfejlesztési terv (IFT) és a fejlesztési beavatkozások Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégiához való illeszkedésének az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság által kiállított jóváhagyó levél.
 3. Likviditási terv,
 4. Projektmenedzser önéletrajza,
 5. Pénzügyi vezető önéletrajza,
 6. Szakmai vezető(k) önéletrajza,
 7. Konzorciumi            együttműködési              megállapodás   (támogatási       kérelem benyújtására),
 8. Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 
 9. Tanúsítvány,            ellenőrzési         jelentés,             szabályossági    tanúsítvány

(közbeszerzésekre vonatkozóan, amennyiben releváns)

 1. Árajánlatok piaci ár igazolásához (releváns esetben)
 2. Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat – csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az egyházakról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot.

 

 

Módosított:

 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 

 1. Megvalósíthatósági tanulmány és melléklete:
 2. az intézményfejlesztési terv (IFT) és a fejlesztési beavatkozások  Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégiához való illeszkedésének az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság által kiállított jóváhagyó levél.
 3. Likviditási terv,
 4. Projektmenedzser önéletrajza,
 5. Pénzügyi vezető önéletrajza,
 6. Szakmai vezető(k) önéletrajza,
 7. Konzorciumi            együttműködési              megállapodás   (támogatási       kérelem benyújtására),
 8. Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 
 9. Tanúsítvány,            ellenőrzési         jelentés,             szabályossági    tanúsítvány

(közbeszerzésekre vonatkozóan, amennyiben releváns)

 1. Árajánlatok piaci ár igazolásához (releváns esetben)
 2. Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat – csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot.

Módosításra került a Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei pontja az alábbiak szerint: 

Eredeti szöveg:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon
 2. önéletrajz sablon
 3. likviditási terv sablon
 4. konzorciumi         együttműködési   megállapodás       sablon    (támogatási           kérelem benyújtására)
 5. nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 6. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 7. nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 8. emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 9. adatfeldolgozási megbízási szerződés
 10. egységköltség szorzótábla
 11. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 12. a résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredménymutatók

Módosított:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon
 2. önéletrajz sablon
 3. likviditási terv sablon
 4. konzorciumi         együttműködési   megállapodás       sablon    (támogatási           kérelem benyújtására)
 5. nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 6. Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 7. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 8. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 9. nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 10. emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 11. adatfeldolgozási megbízási szerződés
 12. egységköltség szorzótábla
 13. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 14. a résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredménymutatók

 

 

Módosításra került a Felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok pontja az alábbiak szerint: 

Eredeti szöveg: 

Kormányrendeletek 

 • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
 • 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló - 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet az felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 

 • 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról (M.K. 161. sz. I. kötet) - 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról 
 • 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről [MAB] 
 • 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [FSz] a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről 68 
 • 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 
 • 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 
 • 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 
 • 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról 
 • 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról 
 • 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 

 

 

 

 

 

Minisztériumi rendeletek 

 • 8/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 
 • 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének

általános feltételeiről 

 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Módosított:

 

Kormányrendeletek

 • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
 • 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet az felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
 • 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról
 • 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és fejlesztés egyes kérdéseiről [MAB]
 • 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [FSz] a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
 • 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
 • 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
 • 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról -        52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról
 • 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról
 • 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

 

Minisztériumi rendeletek

 • 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról
 • 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-352-17-dulis-s-gyakorlatorientlt-felsoktatsi-kpzsek-fejlesztse-s-oktatsi-innovci-a-szocilis-munka-s-a-segt-szakmk-tern-valamint-a-mrnkpedaggia-s-a-szakmai-tanri-szakok-esetben-1

 

[1] Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.

 

[2] A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés szerinti kedvezményezett járások.

up