EFOP-3.5.1-16 - „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése” 2018. 11. 06., Kedd, 18:15

EFOP-3.5.1-16 - „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése” című (EFOP-3.5.1-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

Módosításra került a Felhívás 5. oldala az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

Módosítás után:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

Módosult a Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontja az alábbiak szerint:

 

Eredeti szöveg:

[…]

A felsőoktatás képzési rendszerében a nemzetközi és hazai jó tapasztalatok, továbbá a növekvő munkaerő-piaci kereslet miatt indokolttá vált a gyakorlatorientált képzések mellett a gyakorlatorientált képzések egy speciális formájaként, a gazdálkodó szervezetek képzési rendszerbe történő bevonásával megvalósuló kooperatív képzések további ösztönzése a kormányzat által, ennek érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (a törvény.) által definiált duális képzés lehetőségének bevezetése, szabályozása.

[…]

 

 

 

 

Módosítás után:

[…]

A felsőoktatás képzési rendszerében a nemzetközi és hazai jó tapasztalatok, továbbá a növekvő munkaerő-piaci kereslet miatt indokolttá vált a gyakorlatorientált képzések mellett a gyakorlatorientált képzések egy speciális formájaként, a gazdálkodó szervezetek képzési rendszerbe történő bevonásával megvalósuló kooperatív képzések további ösztönzése a kormányzat által, ennek érdekében a

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által definiált duális képzés lehetőségének bevezetése, szabályozása. 

[…]

Módosult a Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja- Célcsoport pontja az alábbiak szerint:

 

Eredeti szöveg:

Célcsoport: 

Érintett felsőoktatási intézmények a fejlesztések által érintett képzésekben részt vevő hallgatói, különös tekintettel: 

 • a 290/2014-es Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal fejlesztendő járásokban lakóhellyel rendelkezőkre; 
 • a roma közösségbe tartozókra; 
 • a fogyatékossággal élőkre; 
 • a női hallgatókra. 

 

[…]

A konstrukció az alábbi tematikus célkitűzéshez és beruházási prioritáshoz kapcsolódik: 

A konstrukció hozzájárul a felsőoktatási rendszer fejlődéséhez, illeszkedik az EFOP és az Európa 2020-as célkitűzéseihez, a felsőfokú végzettségűek számának növeléséhez, közvetve pedig a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésének javításához. 

A konstrukció közvetlenül az EFOP 3. prioritási tengely, 2. A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára (10.ii) beruházási prioritás, 3.5 A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben intézkedésben megfogalmazott célokhoz kapcsolódik.

 

 

Módosított:

 

Célcsoport:

Érintett felsőoktatási intézmények a fejlesztések által érintett képzésekben részt vevő hallgatói, különös tekintettel:

 • a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal fejlesztendő járásokban lakóhellyel rendelkezőkre;
 • a roma közösségbe tartozókra;
 • a fogyatékossággal élőkre;
 • a női hallgatókra.

[…]

A konstrukció az alábbi tematikus célkitűzéshez és beruházási prioritáshoz kapcsolódik: 

A konstrukció hozzájárul a felsőoktatási rendszer fejlődéséhez, illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az Európa 2020-as célkitűzéseihez, a felsőfokú végzettségűek számának növeléséhez, közvetve pedig a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésének javításához.

A konstrukció közvetlenül az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 3. prioritási tengely, 2. A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára (10.ii) beruházási prioritás, 3.5 A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben intézkedésben megfogalmazott célokhoz kapcsolódik.

 

Kiegészítésre került a felhívás 1.3. A támogatás háttere az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 

 

Módosítás után:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az Emberi Erőforrás

Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Kiegészítésre és módosításra került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja az alábbiak szerint:

 

Eredeti szöveg:

 

Szakmai tervekkel kapcsolatos elvárások

[…]

Az állam intézmények 2011. évi CCIV. Törvény 89. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait. A 2011. évi CCIV. Törvény 84. § (1) és (3) alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állam intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz.  […]

7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. tv. (Nft tv.)  108. § meghatározott duális képzések fejlesztése esetén Duális Képzési Tanács által meghatározott követelményrendszer figyelembevétel szükséges a képzések kidolgozása során. 

 

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása 

A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azt a szervezetet, amelynek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitott elkülönített célelszámolási számlát.

 

Módosítás után:

 

Szakmai tervekkel kapcsolatos elvárások

[…]

Az állam intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 89. § (1) bekezdése szerint: „Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait.” A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84. § (1) és (3) bekezdése alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állam intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz. 

 

[…]

7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § meghatározott duális képzések fejlesztése esetén Duális Képzési Tanács által meghatározott követelményrendszer figyelembevétel szükséges a képzések kidolgozása során. 

 

 

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása 

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a

Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

 

Kiegészítésre került a Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbi kiemelt bekezdéssel:

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

Törlésre került a Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése pontjából az alább kiemelt mondatrész:

 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

Módosításra került a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 

2018. december 

31-ig

Célérték a projekt fizikai befejezésére

Azonosító2

Az ISCED 5 és

ISCED 8 szintek közötti

felsőoktatásba való bekerülést és

bennmaradást támogató

programokban résztvevők száma

0

OPkimeneti

A projekt fizikai befejezésére

vállalt célérték

18 %-a

fejlesztéssel érintett képzésenként átlagosan 12 fő

8.4

Duális formában indított képzésbe

belépő hallgatók száma

0

OP- kimeneti

-

Projekt szint:  a fejlesztéssel érintett

szakok összlétszám legalább 6%-ának megfelelő létszám

8.9

A felsőoktatási együttműködési

programokban

támogatott gyakorló helyek száma

0

db

OP- kimeneti

-

fejlesztéssel érintett képzésenként legalább 1 db

8.8

 1. Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
 2. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) a mutató azonosító száma

 

 

 

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja: 

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma: Azon személyek száma, akik ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szinteken támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében. 

Igazolás módja: monitoring.

Nem képzésenként egyedileg kell biztosítani, hanem átlagosan szükséges elérni az indikátor táblázatban szereplő célértéket, azaz a fejlesztett képzések száma 12szeres szorzatának megfelelő létszámot kell bevonni a projekt egésze alatt.

Duális formában indított képzésbe belépő hallgatók száma:

Azon személyek száma összesítve, akik duális képzési formában kezdik meg tanulmányaikat az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében. 

Igazolás módja: tanulmányi szerződés, jelenléti ív.

A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint nyilvántartásba vett, az Oktatási Hivatal engedélyezéséhez kötött és nyilvántartott, támogatásban részesült gyakorló helyek száma. 

Igazolás módja: együttműködési megállapodások.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

 

 

Módosítás után:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 

2018. október 

31-ig

Célérték a projekt fizikai befejezésére

Azonosító2

Az ISCED 5 és

ISCED 8 szintek közötti

felsőoktatásba való bekerülést és

bennmaradást támogató

programokban résztvevők száma

0

OPkimeneti

A projekt fizikai befejezésére

vállalt célérték

18 %-a

fejlesztéssel érintett képzésenként átlagosan 12 fő

8.6

Duális formában indított képzésbe

belépő hallgatók száma

0

OP- kimeneti

-

Projekt szint:  a fejlesztéssel érintett

szakok összlétszám legalább 6%-ának megfelelő létszám

8.9

A felsőoktatási együttműködési

programokban

támogatott gyakorló helyek száma

0

db

OP- kimeneti

A projekt fizikai befejezésére

vállalt célérték

18%-a

fejlesztéssel érintett képzésenként legalább 1 db

8.8

 1. Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
 2. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) a mutató azonosító száma

 

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma:

Azon személyek száma, akik olyan támogatott programokon vettek részt, amik az ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szintek között felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében.

Számítási mód:

Azon személyek száma összesítve, akik ISCED 5-8 oktatási szinteken olyan támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják. Egy személy annyiszor számít bele az indikátor értékébe ahány támogatott programban részt vett.

Igazolás módja: 

Egyéni fejlesztési terv és/vagy programonkénti jelenléti ívek, monitoring, FAIR

Nem képzésenként egyedileg kell biztosítani, hanem átlagosan szükséges elérni az indikátor táblázatban szereplő célértéket, azaz a fejlesztett képzések száma 12szeres szorzatának megfelelő létszámot kell bevonni a projekt egésze alatt. 

Duális formában indított képzésbe belépő hallgatók száma: 

Azon személyek száma összesítve, akik duális képzési formában kezdik meg tanulmányaikat az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedésekkel érintett intézményekben. 

 

 

Számítási mód:

A Felsőoktatási Információs Rendszerből (FIR) lekért, közhiteles adatok az érintett intézményekben a duális képzésbe belépők számát illetően az októberi statisztika alapján.

Igazolás módja: 

A Felsőoktatási Információs Rendszerből (FIR) lekért közhiteles adatok a duális képzésbe belépők számát illetően az októberi statisztika alapján.

A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma:  

Az Nftv. rendelkezései szerint nyilvántartásba vett és a 230/2012. (VIII.28.) Korm. rend alapján a felsőoktatási és partnerszervezet között kötött megállapodás alapján működő gyakorló helyek száma.

Számítási mód:

Egy gyakorlati hely egyszer számít bele az indikátor értékébe függetlenül attól, hány hallgatót fogad. A több telephellyel rendelkező vállalkozások azonban bevont telephelyenként számítandók.

Igazolás módja: 

Intézményi nyilatkozat a bevont telephelyek számáról és listájáról, melynek háttérdokumentációját jelentik a telephelyenkénti (gyakorló hely) hallgatói/gyakorlati szerződések.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre – Főkedvezményezett pontja pontosításra került az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Jelen     felhívás                keretében          egyedi támogatást        igénylőként,      illetve konzorciumvezetőként a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be támogatási kérelmet, kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel.

Módosítás után:

Jelen felhívás keretében egyedi támogatást igénylőként, illetve konzorciumvezetőként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be támogatási kérelmet, kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel.

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása:

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

A tervezés és elszámolás során alkalmazandó egységköltségek

 

[…]

Jelen felhívásban napidíj elszámolására kizárólag a 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel összhangban, és egy napra vonatkozóan 1 500 Ft összegben van lehetőség.   

 

Módosítás után:

Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

A tervezés és elszámolás során alkalmazandó egységköltségek

 

[…]

Jelen felhívásban napidíj elszámolására kizárólag a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel összhangban, és egy napra vonatkozóan 1 500 Ft összegben van lehetőség.   

 

 

Pontosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának lábjegyzete az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

7

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

Módosítás után:

7

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

 

Módosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Számlaösszesítők alkalmazása 

[…]

Standard kiválasztási rendben: az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

[…]

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500 000 Ft.

Módosítás után:

Számlaösszesítők alkalmazása

[…]

Standard kiválasztási rendben: az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

[…]

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000 000 Ft.

Kiegészítésre került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei - Kiszervezhető szolgáltatások a szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan pontja az alábbi bekezdéssel:

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

 

 

 

 

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 

 1. Megvalósíthatósági tanulmány és melléklete:

                a.                                       az intézményfejlesztési terv (IFT) és a fejlesztési beavatkozások 

Fokozatváltás a  felsőoktatásban c. stratégiához való illeszkedésének az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság által kiállított igazolása, jóváhagyása

 1. Likviditási terv,
 2. Projektmenedzser önéletrajza,
 3. Pénzügyi vezető önéletrajza,
 4. Szakmai vezető(k) önéletrajza,
 5. Konzorciumi      együttműködési              megállapodás   (támogatási       kérelem benyújtására),
 6. Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 
 7. Tanúsítvány,      ellenőrzési         jelentés,             szabályossági    tanúsítvány (közbeszerzésekre vonatkozóan, amennyiben releváns)
 8. Árajánlatok piaci ár igazolásához (releváns esetben)
 9. Létesítő okirat (A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően) 
 10. Aláírási címpéldány (A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően)
 11. Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az egyházakról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot.

 

 

 

 

Módosítás után:

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 

 

 1. Megvalósíthatósági tanulmány és melléklete:

a. az intézményfejlesztési terv (IFT) és a fejlesztési beavatkozások 

Fokozatváltás a  felsőoktatásban c. stratégiához való illeszkedésének az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság által kiállított igazolása, jóváhagyása

 1. Likviditási terv,
 2. Projektmenedzser önéletrajza,
 3. Pénzügyi vezető önéletrajza,
 4. Szakmai vezető(k) önéletrajza,
 5. Konzorciumi      együttműködési              megállapodás   (támogatási       kérelem benyújtására),
 6. Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 
 7. Tanúsítvány,     ellenőrzési         jelentés,             szabályossági    tanúsítvány (közbeszerzésekre vonatkozóan, amennyiben releváns)
 8. Árajánlatok piaci ár igazolásához (releváns esetben)
 9. Létesítő okirat (A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően) 
 10. Aláírási címpéldány (A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően)
 11. Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot.

 

 

 

 

Módosításra került a Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon 
 2. önéletrajz sablon
 3. likviditási terv sablon
 4. konzorciumi együttműködési megállapodás sablon (támogatási kérelem benyújtására)
 5. nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 6. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 7. nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 8. emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 9. adatfeldolgozási megbízási szerződés
 10. egységköltség szorzótábla
 11. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 12. EFOP-3.4.3 – EFOP-3.4.4 – EFOP-3.5.1 személyi támogatások és részvétel lehatároló adatszolgáltatási tábla.
 13. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredménymutatók

 

[…]

 

Minisztériumi rendeletek 

 • 8/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 
 • 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 

 

 

Módosítás után:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon
 2. önéletrajz sablon
 3. likviditási terv sablon
 4. konzorciumi együttműködési megállapodás sablon (támogatási kérelem benyújtására)
 5. nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 6. Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 7. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 8. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 9. nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 10. emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 11. adatfeldolgozási megbízási szerződés
 12. egységköltség szorzótábla
 13. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 14. EFOP-3.4.3 – EFOP-3.4.4 – EFOP-3.5.1 személyi támogatások és részvétel lehatároló adatszolgáltatási tábla.
 15. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredménymutatók

 

[…]

 

Minisztériumi rendeletek

 • 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról
 • 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-351-16-dulis-s-kooperatv-felsoktatsi-kpzsek-felsoktatsi-szakkpzsi-s-szakirny-tovbbkpzsek-fejlesztse-1

up