EFOP-3.4.6-VEKOP-17 - „Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban” 2019. 02. 28., Csütörtök, 09:24

EFOP-3.4.6-VEKOP-17 - „Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban” című (EFOP-3.4.6-VEKOP-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

Pontosításra került a Felhívás kezdőoldala az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Módosított:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Módosult a Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az EFOP és a VEKOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a

1037/2016. (II.9.) és a 1011/2016. (I.20) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosított:

Jelen felhívást az EFOP és a VEKOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) és a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I.20) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosult a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a

Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

[…]

Szakmai tartalmi elvárások adatszolgáltatási kötelezettségi képességre vonatkozóan

Az egységes alapokon és megoldásokon alapuló, integrált intézményirányítási szakrendszereknek maradéktalanul képesnek kell lennie a Felsőoktatási Információs Rendszer számára történő adatközlésre a 2011. évi CCIV. törvényben, illetve 2011. évi CCIV. törvény felhatalmazása alapján jogszabályban, Kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott adatok, adatkörök vonatkozásában standard interfészen keresztül.

 

Módosított:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

[…]

Szakmai tartalmi elvárások adatszolgáltatási kötelezettségi képességre vonatkozóan

Az egységes alapokon és megoldásokon alapuló, integrált intézményirányítási szakrendszereknek maradéktalanul képesnek kell lennie a Felsőoktatási Információs Rendszer számára történő adatközlésre a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény felhatalmazása alapján jogszabályban, Kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott adatok, adatkörök vonatkozásában standard interfészen keresztül.

 

Módosult a Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbiak szerint:

1. Mérföldkő: a projekt megvalósítás kezdetétől 2017.12.31-ig a szükséges alapmodulok paraméterezése megtörténik, a konzorcium projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 5%-ról kifizetési igényt nyújt be.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. 
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. 
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

Módosítás után:

1. Mérföldkő: a projekt megvalósítás kezdetétől 2018.06.30-ig a szükséges alapmodulok paraméterezése megtörténik, a konzorcium projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 5%-ról kifizetési igényt nyújt be.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

Módosításra és kibővítésre került a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

3.7.1. Indikátorok

3.7.1.

Indikátorok

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018.10.31

Célérték

Fizikai befejezés dátuma

Azonosító

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program specifikus mutat

ó

Az ISCED 5 és

ISCED   8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma

ESZA

OP kimeneti

A vállalt célérték

10%-a

Konstrukció szint: 2000

Projektszint

1.700 m Ft alatti projekt

méret esetén: 1000 

1.700 m Ft-t elérő vagy

meghaladó

projektméret esetén: 

2000 

 

8.4

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők

ESZA

OP kimeneti

-

Konstrukció szinten: 45 Projektszinten

 

8.8

3.7.1.

Indikátorok

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018.10.31

Célérték

Fizikai befejezés dátuma

Azonosító

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program specifikus mutató

száma  1.700 m Ft

alatti projekt

méret esetén:

22

1.700 m Ft-t elérő vagy

meghaladó

projektméret esetén: 

45

Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program specifikus mutató

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma 

ESZA

OP kimeneti

-

Konstrukció szinten: 15

Projektszinten: 

1.700 m Ft alatti projekt

méret esetén:

7

1.700 m Ft-t elérő vagy

meghaladó

projektméret esetén: 

15

PO742

                 

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

Az indikátorok definíciói: 

 

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma: Azon személyek száma, akik ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szinteken támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében. 

 

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma: 

Azon személyek száma, akik a tudományos utánpótlás kiválóságaiként támogatásban, kutatói-oktatói teljesítményalapú támogatásban részesülnek, kutatói elszivárgást ellensúlyozó programokban, fejlesztett doktori képzésekben, posztgraduális képzésekben, K+F+I képzésben vagy egyéb fejlesztett képzésben részesültek az ESZA rendelet 3. cikk (1) ) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében.

 

 

 

Módosítás után: 

3.7.1. Indikátorok

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018.10.31

Célérték

             Fizikai

befejezés dátuma

Azonosító

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program specifikus mutató

 

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma

ESZA

OP kimeneti

A vállalt célérték

10%-a

Konstrukció szint: 2000

Projektszint

1.700 m Ft alatti projekt méret esetén: 1000 

1.700 m Ft-t elérő vagy meghaladó projektméret esetén:  2000 

8.6

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma 

ESZA

OP kimeneti

-

Konstrukció szinten: 45

Projektszinten: 

1.700 m Ft alatti projekt

méret esetén:

22

1.700 m Ft-t elérő vagy meghaladó

8.10

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018.10.31

Célérték

             Fizikai

befejezés dátuma

Azonosító

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program specifikus mutató

 

 

 

 

 

 

projektméret esetén: 

45

 

Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program specifikus mutató

 

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma[1]

ESZA

OP kimeneti

-

Konstrukció szinten: 15

Projektszinten: 

1.700 m Ft alatti projekt

méret esetén:

7

1.700 m Ft-t elérő vagy

meghaladó

projektméret esetén: 

15

PO742

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

Az indikátorok definíciói:

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma (8.6): 

Azon személyek száma, akik olyan támogatott programokon vettek részt, amik az ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szintek között felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében.

Számítási mód: Azon személyek száma összesítve, akik olyan támogatott programokban vettek részt, melyek az ISCED 5-8 oktatási szintek közötti, a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják.

Egy személy annyiszor számít bele az indikátor értékébe ahány támogatott programban részt vett.

Igazoló dokumentum: Egyéni fejlesztési terv és / vagy programonkénti jelenléti ívek, monitoring, FAIR.

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma (8.10):

Az ESZA rendelet 3. cikk (1) ) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, az adott projektben kutatási tevékenységbe bevont (szakmai tevékenységben kutatási eredmény elérése céljából foglalkoztatott) vagy a kutatói utánpótlás célzattal támogatásban (ösztöndíjban, célcsoport támogatásban) részesített hallgatók (mind az alap, mind a mesterképzéses hallgató, doktorandusz, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató), doktorjelöltek, posztdoktorok összesített száma, a teljes projektidőszakra vetítve.

Számítási mód: Csak a kutatási tevékenységbe tevőlegesen bevont és/vagy K+F tartalmú extrakurrikuláris képzésben, tréningben résztvevő hallgatók, doktorjelöltek vehetők figyelembe ebben az indikátorban, rendezvényen résztvevő vagy mintatanterv szerinti képzésben résztvevő, kötelező gyakorlatot többletfeladat nélkül ellátó nem számít bele. Szakmai megvalósítók közül nem számítanak az indikátorba az adminisztratív vagy kommunikációs, vagy egyéb nem kutatási célú feladatra foglalkoztatott hallgatók, doktorjelöltek, posztdoktorok.

Igazoló dokumentum: FAIR jelenléti ív, névsor, kutatási témalista.

Kiegészítésre került a Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pontja az alábbi bekezdésekkel:

Egyéni szintű adatgyűjtés

A program által egyéni támogatásban részesített azon hallgatók aránya az összes egyéni támogatotton belül, akik felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséget szereztek eredményindikátor értékének kiszámítása érdekében.

A projekt keretében a projektgazdának az egyéni céltámogatásban részesült hallgatók (akik számára egyéni kiadásokat különítenek el) ISCED 5-8 szintű végzettség megszerzésére vonatkozó adatainak megismerése céljából kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a felhívás 11. szakmai mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat alapján. 

Az adatszolgáltatást a projekt szakmai megkezdésétől folyamatosan biztosítani szükséges a projekt zárásáig. Az adatszolgáltatás időpontját az irányító hatóság határozza meg.

Módosításra és kiegészítésre került 5.4. Előleg igénylése pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

[…]a) 50%-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint, 

b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett  ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy  bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

Módosított:  

2018.09.08-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb:

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
 2. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 
  • a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
  • megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

2018.09.08-ig  keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

[…]

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

Szállítói előleg

[…]

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.   

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

Módosításra és kiegészítésre került 5.5. Az elszámolható költségek köre az alábbiak szerint: 

Eredeti szöveg:

Jelen felhívásban a következő egyszerűsített elszámolás kerül előírásra:

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának  és  (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 2014–2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

Módosított:

Jelen felhívásban a következő egyszerűsített elszámolás kerül előírásra:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának  és  (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

Kiegészítésre került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja az alábbiak szerint: 

Eredeti szöveg:

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a felhívás EFOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló, a 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napja (2016.02.09.) vége: a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének napja a megvalósítás kezdetétől számított legfeljebb 34 hónap.

 

Módosított:

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a felhívás EFOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napja (2016.02.09.) vége: a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének napja a megvalósítás kezdetétől számított legfeljebb 34 hónap.

 

Kiegészítésre került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja 49. oldal lábjegyzete az alábbiak szerint: 

Eredeti szöveg:

6

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül Módosított:

6

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül

Módosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának a Piaci ár igazolása pontja az alábbiak szerint: 

Eredeti szöveg:

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek. 

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet. 
 2. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet. 
 3. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra. 
 4. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett. 
 5. Amennyiben a támogatást igénylő a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény a szakmai vezető, az alporjektvezető, valamint a további szakmai megvalósítók bérének tervezésénél a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető – a projektben végzett tevékenység jellegének megfelelő – kereseti adatoktól maximum 100%-os eltérés megengedett azzal, hogy a 30%-ot meghaladó eltérést indokolni szükséges, azzal, hogy az intézmény alkalmazottjának az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetménye, illetve az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetmény-, keresetkiegészítésének az összege együttesen nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Amennyiben a kereseti adatok meghatározására a FEOR kód szerint nincs lehetőség, a támogatást igénylőnek a piaci árnak való megfelelőséget legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlattal kell alátámasztania. 

 

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni. 

 

A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Ezen jogcímek esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak, amennyiben a célfeladat, túlszolgálat időbelisége meghatározható és ezáltal viszonyítható a 40 órás foglalkoztatásra meghatározott bérmaximum összegéhez, egyébként a következő bekezdésben foglaltak az irányadók.

 

Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével. 

 

A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik, és részletesen be kell mutatni a tervezett költség számítási módját. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan. 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat. 

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát. 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

Módosított:

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

Bérmaximum

 

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.

 

 1. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.

 

 1. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.

 

 1. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

 

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni.

 

Amennyiben a támogatást igénylő a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény a szakmai vezető, az alporjektvezető, valamint a további szakmai megvalósítók bérének tervezésénél a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető – a projektben végzett tevékenység jellegének megfelelő – kereseti adatoktól maximum 100%-os eltérés megengedett azzal, hogy a 30%-ot meghaladó eltérést indokolni szükséges, azzal, hogy az intézmény alkalmazottjának az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetménye, illetve az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetmény-, keresetkiegészítésének az összege együttesen nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Amennyiben a kereseti adatok meghatározására a FEOR kód szerint nincs lehetőség, a támogatást igénylőnek a piaci árnak való megfelelőséget legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlattal kell alátámasztania.

 

Célfeladat esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak

Módosításra és kiegészítésre került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának Számlaösszesítők alkalmazása pontja az alábbiak szerint: 

Eredeti szöveg:

Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) 
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Célcsoporthoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

                 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500 000 Ft.

 

Módosított:

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személy jellegű ráfordítás költsége  (személyi jellegű költségek összesítője) 
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) 
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Célcsoporthoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

                 

Jelen     Felhívás               keretében          kis          támogatástartalmú        bizonylatok        összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

 

 

 

 

 

 

Kiegészítésre került a Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei pontja az alábbi ponttal: 

Eredeti szöveg:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon 
 2. önéletrajz sablon 
 3. likviditási terv sablon 
 4. konzorciumi együttműködési megállapodás sablon (támogatási kérelem

benyújtására) 

 1. a résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 2. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 3. nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 4. emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 5. adatfeldolgozási megbízási szerződés
 6. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 7. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredménymutatók Módosított:
 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon 
 2. önéletrajz sablon 
 3. likviditási terv sablon 
 4. konzorciumi együttműködési megállapodás sablon (támogatási kérelem

benyújtására) 

 1. a résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 2. Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről
 3. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén 
 4. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 5. nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről 
 6. emelt összegű előleg iránti kérelem sablon 
 7. adatfeldolgozási megbízási szerződés 
 8. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 9. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredménymutatók
 10. Hozzájáruló nyilatkozat a 8.1. indikátor értékének kiszámításához szükséges egyéni szintű adatgyűjtéshez

 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.”

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-346-vekop-17-a-fogyatkkal-lk-mindennapjait-segt-infokommunikcis-alap-tvszolgltats-kialaktsa

 

[1] Az indikátormagyarázat hivatalos elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-indiktorok-adatlap

up