EFOP 3.4.5-VEKOP-17 - „Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban” 2019. 01. 31., Csütörtök, 11:15

EFOP 3.4.5-VEKOP-17 - „Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban” című (EFOP 3.4.5-VEKOP-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

Pontosításra került a Felhívás kezdőoldala az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Magyarország Kormányának felhívása a 121/2013. (IV.26.) Kormány rendeletben megjelölt Oktatási Hivatal, részére[1], a kijelölt ágazati szolgáltatások és feladatok továbbfejlesztésének (ágazati felsőoktatási kompetencia mérési rendszer; országos hallgatói nyomon követésben a szociális dimenzió bevezetése; központi pályakövetés esetében a kilépés mellett a belépés mérésnek megteremtése, életút jellegű nyomon követés lehetőségének és több szempontú elemzés megvalósítása ágazati szinten; a központi országos tartalom elérést biztosító digitális tankönyvtár funkcionalitásának megújítása és a hiányzó tartalmak részleges beszerzése a tartalmakhoz való hozzáférés növelése,) megvalósítása érdekében.

Módosítás után:

Magyarország Kormányának felhívása az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV.26.) Kormány rendeletben megjelölt Oktatási Hivatal, részére1, a kijelölt ágazati szolgáltatások és feladatok továbbfejlesztésének (ágazati felsőoktatási kompetencia mérési rendszer; országos hallgatói nyomon követésben a szociális dimenzió bevezetése; központi pályakövetés esetében a kilépés mellett a belépés mérésnek megteremtése, életút jellegű nyomon követés lehetőségének és több szempontú elemzés megvalósítása ágazati szinten; a központi országos tartalom elérést biztosító digitális tankönyvtár funkcionalitásának megújítása és a hiányzó tartalmak részleges beszerzése a tartalmakhoz való hozzáférés növelése,) megvalósítása érdekében.

Módosult a Felhívás 5. oldala az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a

Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

Módosítás után:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Módosult a Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja az alábbiak szerint 

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az EFOP és a VEKOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg 1037/2016. (II.9.) 1011/2016. (I.20) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosítás után:

Jelen felhívást az EFOP és a VEKOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU

Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I.20) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Kiegészítésre került Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása pontja az alább kiemelt mondattal:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

Módosításra és kiegészítésre került a Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

1. Mérföldkő: a projekt megvalósítás kezdetétől 2017. 12. 31-ig a FIR fejlesztés szakmai specifikációja lezárul, megtörténik az új tananyagok igényfelmérése és kiválasztása, valamint a tankönyvtár funkcionalitásának javítása kapcsán a szakmai specifikáció megtörténik, a tervezés elkészül. Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 10 %-ról kifizetési igényt nyújt be. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

 

Módosítás után:

1. Mérföldkő: a projekt megvalósítás kezdetétől 2017. december 31-ig a FIR fejlesztés szakmai specifikációja lezárul, megtörténik az új tananyagok igényfelmérése és kiválasztása, valamint a tankönyvtár funkcionalitásának javítása kapcsán a szakmai specifikáció megtörténik, a tervezés elkészül. Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 10 %-ról kifizetési igényt nyújt be. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

Törlésre került a Felhívás 3.5.1 A projekt megkezdése pontjából az alábbi kiemelt mondatrész:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

Módosult a Felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap áll rendelkezésre.

Módosítás után:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 32 hónap áll rendelkezésre.

Módosításra és kibővítésre került a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 3.7.1.  Indikátorok

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018.10.31

Célérték

Fizikai befejezés dátuma

Azonosító

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program specifikus mutató

 

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és

bennmaradást támogató programokban résztvevők száma

ESZA

OP kimeneti

1200

1200 

8.4

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma 

ESZA

OP kimeneti

15

75

8.8

Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program specifikus mutató

 

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma 

ESZA

OP kimeneti

5

25

PO742

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

 

 

 

Az indikátorok definíciói: 

 

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma: 

Azon személyek száma, akik ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szinteken támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében.

 

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma: 

Azon személyek száma, akik a tudományos utánpótlás kiválóságaiként támogatásban, kutatói-oktatói teljesítményalapú támogatásban részesülnek, kutatói elszivárgást ellensúlyozó             programokban,                 fejlesztett          doktori                 képzésekben,   posztgraduális képzésekben, K+F+I képzésben vagy egyéb fejlesztett képzésben részesültek az ESZA rendelet 3. cikk (1) ) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében.

Módosítás után: 

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 3.7.1.  Indikátorok

 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték 2018.10.31

Célérték

Fizikai befejezés dátuma

Azonosító

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program specifikus mutató

 

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és

bennmaradást támogató programokban résztvevők száma

ESZA

OP kimeneti

1200

1200 

8.6

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma

 

ESZA

OP kimeneti

15

75

8.10

Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program specifikus mutató

 

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma[2] 

ESZA

OP kimeneti

5

25

PO742

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

 

Az indikátorok definíciói, számításuk és igazolásuk módja

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma (8.6): 

Azon személyek száma, akik olyan támogatott programokon vettek részt, amik az ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szintek között felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében.

 

Számítási mód: 

Azon személyek száma összesítve, akik ISCED 5-8 oktatási szinteken olyan támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják.

Egy személy annyiszor számít bele az indikátor értékébe ahány támogatott programban részt vett.

 

Igazolós dokumentum: Egyéni fejlesztési terv és / vagy programonkénti jelenléti ívek, monitoring, FAIR.

 

Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma (8.10):

Az ESZA rendelet 3. cikk (1) c ) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, az adott projektben kutatási tevékenységbe bevont (szakmai tevékenységben kutatási eredmény elérése céljából foglalkoztatott) vagy a kutatói utánpótlás célzattal támogatásban (ösztöndíjban, célcsoport támogatásban) részesített hallgatók (mind az alap, mind a mesterképzéses hallgató, doktorandusz, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató), doktorjelöltek, posztdoktorok összesített száma, a teljes projektidőszakra vetítve.

Számítási mód: Csak a kutatási tevékenységbe tevőlegesen bevont és/vagy K+F tartalmú extrakurrikuláris képzésben, tréningben résztvevő hallgatók, doktorjelöltek vehetők figyelembe ebben az indikátorban, rendezvényen résztvevő vagy mintatanterv szerinti képzésben résztvevő, kötelező gyakorlatot többletfeladat nélkül ellátó nem számít bele. Szakmai megvalósítók közül nem számítanak az indikátorba az adminisztratív vagy kommunikációs, vagy egyéb nem kutatási célú feladatra foglalkoztatott hallgatók, doktorjelöltek, posztdoktorok.

Igazoló dokumentum: FAIR jelenléti ív, névsor, kutatási témalista.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

Kiegészítésre került a Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pontja az alábbi bekezdésekkel:

Egyéni szintű adatgyűjtés

 

 A 8.1 „A program által egyéni támogatásban részesített azon hallgatók aránya az összes egyéni támogatotton belül, akik felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséget szereznek” eredményindikátor értékének kiszámítása érdekében 

 

A projekt keretében a projektgazdának az egyéni céltámogatásban részesült hallgatók (akik számára egyéni kiadásokat különítenek el) ISCED 5-8 szintű végzettség megszerzésére vonatkozó adatainak megismerése céljából kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a felhívás 10. szakmai mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat alapján. 

 

Az adatszolgáltatást a projekt szakmai megkezdésétől folyamatosan biztosítani szükséges a projekt zárásáig. Az adatszolgáltatás időpontját az irányító hatóság határozza meg.

 

Pontosításra került a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja az alábbi kiemelt mondatrésszel:

 

A felhívásra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) Korm. határozatban megjelölt Oktatási Hivatal adhat be támogatási kérelmet.

 

 

Módosításra és kiegészítésre került a Felhívás 5.4 Előleg igénylése pontja az alábbiak szerint:

 

Eredeti szöveg:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

a) 100% a központi költségvetési szerv vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett  aa) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy  ab) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

[…]

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.

Módosítás után: 

2018.09.08-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb:

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,

 

c) 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 

 • a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 • megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

2018.09.08-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

Módosításra került a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontjának a projektmenedzsment költségei alpontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

 • Egyéb projektmenedzsment költség  o projektmenedzsmenthez kapcsolódó eszköz és immateriális javak bérleti költsége 
  • projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége

Módosítás után: 

 • Egyéb projektmenedzsment költség  o projektmenedzsmenthez kapcsolódó eszköz és immateriális javak bérleti költsége 
  • projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és legfeljebb bruttó 254 000 Ft értékű eszközök költsége

Módosult a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontjának a Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés alpontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának  és  (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 2014-2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a

projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

Módosítás után:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának  és  (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

Módosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának Piaci ár igazolása és Bérmaximum alpontjai az alábbiak szerint: 

Eredeti szöveg

Piaci ár igazolása 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek. 

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független[3] piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.

 

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet. 
 2. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet. 
 3. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra. 
 4. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett. 

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni. 

A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Ezen jogcímek esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak. 

Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.  A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik, és részletesen be kell mutatni a tervezett költség számítási módját. 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan. 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat. 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát. 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.” Módosítás után: 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

Bérmaximum

 

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.

 

 1. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.

 

 1. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.

 

 1. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

 

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni.

 

Célfeladat esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak.

Kiegészítésre és módosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának Számlaösszesítők alkalmazása alpontja az alábbiak szerint:  Eredeti szöveg:

Az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft. 

Módosítás után:

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

Módosult a Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon 
 2. önéletrajz sablon 
 3. likviditási terv sablon 
 4. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 5. adatfeldolgozási megbízási szerződés 
 6. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához 
 7. a résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredménymutatók

10. hozzájáruló nyilatkozat

 

 

 

 Módosítás után:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon 
 2. önéletrajz sablon 
 3. likviditási terv sablon 
 4. ESZA kérdőív kitöltési útmutató 
 5. Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 6. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 7. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 8. adatfeldolgozási megbízási szerződés 
 9. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához 
 10. a résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 11. hozzájáruló nyilatkozat a 8.1. indikátor értékének kiszámításához szükséges egyéni szintű adatgyűjtéshez

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

Kapcsolódó felhívás:


https://www.palyazat.gov.hu/efop-345-vekop-17-rendszerszint-fejlesztsek-s-hozzfrs-bvtst-szolgl-gazati-programok-a-felsoktatsban-1

 

[1] Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!  

[2] Az indikátormagyarázat hivatalos elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-indiktorok-adatlap

[3] Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa

(irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül

up