EFOP-3.4.4-16 - „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:40

EFOP-3.4.4-16 - „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” című (EFOP-3.4.4-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

Módosult a felhívás 5. oldala az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! Módosítás után:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztériuma változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

Módosult a felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

A konstrukció illeszkedik az Országgyűlés a 88/2009. (X. 29.) OGY határozatával elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégiához (NIS), amely helyzetelemzésében megállapítja, hogy az innováció-vezérelt gazdasági növekedés humán feltételeinek megteremtéséhez szükséges műszaki és természettudományos képzettséggel rendelkező kvalifikált munkaerő kibocsátása jelentősen elmarad az EU átlagától, ezért a 4.6.2. „Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének segítése” specifikus céljának 4.6.2.1. „Tanulás és környezete – versenyképes tudás biztosítása és az önálló élethez szükséges kompetenciák fejlesztése” fejezetében a műszaki és természettudományos szakokra járók arányának növelését tűzi ki célul. a felsőoktatási intézmények végzős hallgatói között.

 

 

Módosítás után:

A konstrukció illeszkedik az Országgyűlés a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozatával elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégiához (NIS), amely helyzetelemzésében megállapítja, hogy az innováció-vezérelt gazdasági növekedés humán feltételeinek megteremtéséhez szükséges műszaki és természettudományos képzettséggel rendelkező kvalifikált munkaerő kibocsátása jelentősen elmarad az EU átlagától, ezért a 4.6.2. „Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének segítése” specifikus céljának 4.6.2.1. „Tanulás és környezete – versenyképes tudás biztosítása és az önálló élethez szükséges kompetenciák fejlesztése” fejezetében a műszaki és természettudományos szakokra járók arányának növelését tűzi ki célul. a felsőoktatási intézmények végzős hallgatói között.

Módosításra került a felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontjában az alábbi táblázat:

Eredeti táblázat:

 

8.4

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma

11 500

 

Komplex intézményi projektek (EPOP 3.4.3 konstrukció)

5 950

 

Duális képzési projektek (EFOP 3.5.1. konstrukció)

360 

 

Pályaorientáció – MTMI40 projektek (EFOP

3.4.4. konstrukció)

4 900

 

2018. utáni meghirdetések

290

 

 

Módosítás után:

 

8.6

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma

11 500

 

Komplex intézményi projektek (EPOP 3.4.3 konstrukció)

5 950

 

Duális képzési projektek (EFOP 3.5.1. konstrukció)

360 

 

Pályaorientáció – MTMI40 projektek (EFOP

3.4.4. konstrukció)

4 900

 

2018. utáni meghirdetések

290

 

 

Módosulásra került a felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja Célcsoportok pontjában az 1. és 2. pont az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

 1. A felsőoktatásba potenciálisan jelentkező fiatalok (különös tekintettel a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett járásokban lakóhellyel rendelkezőkre valamint hátrányos helyzetűekre.)

 

 1. A Nkt. 7. § (1) szerinti köznevelési rendszer intézményeinek általános iskola 6-8. osztályos tanulói, gimnázium, szakgimnázium tanulói, valamint az Nkt. 20. § (1) szerinti többcélú intézmények (egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény, általános művelődési központ) 6-8. osztályos tanulói, gimnáziumi tanulói, összefoglalóan a 6. osztálytól kezdődően a köznevelési korosztály.

Módosítás után:

 1. A felsőoktatásba potenciálisan jelentkező fiatalok (különös tekintettel a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett járásokban lakóhellyel rendelkezőkre valamint hátrányos helyzetűekre.)

 

 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti köznevelési rendszer intézményeinek általános iskola 6-8. osztályos tanulói, gimnázium, szakgimnázium tanulói, valamint az Nkt. 20. § (1) szerinti többcélú intézmények (egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény, általános művelődési központ) 6-8. osztályos tanulói, gimnáziumi tanulói, összefoglalóan a 6. osztálytól kezdődően a köznevelési korosztály.

 

Módosult a Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 

Módosítás után:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosításra került a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Szakmai tervekkel kapcsolatos elvárások

1. 

Támogatási igényt csak az a felsőoktatási intézmény nyújthat be – fenntartó fajtájától függetlenül –, amely rendelkezik Intézményfejlesztési Tervvel a 20162020-as időszakra vonatkozóan, amelynek a Fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiához való illeszkedését felsőoktatásért felelős minisztérium megvizsgálta és a közösségi forrásból fejleszteni kívánt területek esetében jóváhagyta.

A projektjavaslatnak maradéktalanul illeszkednie kell a 2016-2020. évekre szóló, a felsőoktatásért felelős minisztérium által jóváhagyott Intézményfejlesztési Tervben rögzített profilhoz és stratégiai célokhoz valamint a végrehajtást szolgáló akciókhoz és tervezett fejlesztési beavatkozásokhoz. 

Az állam a 2011. évi CCIV. Törvény 89. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait. A 2011. évi CCIV. Törvény 84. § (1) és (3) alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állami intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz.

3.

A fejlesztett statikus digitális tananyagokat, tartalmakat, taneszközöket kötelező elhelyezni vagy teljes körű (full text) elérésre mutató linkkel hivatkozni a Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtárban (KFDT) a www.tankonyvtar.hu oldalon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosítás után:

Szakmai tervekkel kapcsolatos elvárások

1. 

Támogatási igényt csak az a felsőoktatási intézmény nyújthat be – fenntartó fajtájától függetlenül –, amely rendelkezik Intézményfejlesztési Tervvel a 20162020-as időszakra vonatkozóan, amelynek a Fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiához való illeszkedését felsőoktatásért felelős minisztérium megvizsgálta és a közösségi forrásból fejleszteni kívánt területek esetében jóváhagyta. 

A projektjavaslatnak maradéktalanul illeszkednie kell a 2016-2020. évekre szóló, a felsőoktatásért felelős minisztérium által jóváhagyott Intézményfejlesztési Tervben rögzített profilhoz és stratégiai célokhoz valamint a végrehajtást szolgáló akciókhoz és tervezett fejlesztési beavatkozásokhoz. 

Az állam a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 89. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 84. § (1) és (3) alapján az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények az állami intézményekkel azonos feltételekkel juthatnak fejlesztési forráshoz. 

3.

A fejlesztett statikus digitális tananyagokat, tartalmakat, taneszközöket kötelező elhelyezni az Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtár www.tankonyvtar.hu oldalán.

Módosult a felhívás Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azt a szervezetet,amelynek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitott elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 

Módosult szöveg:

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte.

A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

Kiegészítésre kerül a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontjának Számszerűsített szakmai elvárások pontban foglalt SZE_2 Részvétel szakmanépszerűsítő, ismertető rendezvényeken az alábbival:

(A célcsoport a köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban állókra terjed ki) 

Módosításra kerül a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontjának a Számszerűsített szakmai elvárások pontban foglalt SZE_3 Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz, ismeretterjesztő kiadvány, alkalmazás igazolás módja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A KFDT-nek (www.tankonyvtar.hu) leadott vagy e-learning rendszerbe feltöltött címek listája 

 

Módosítás után: 

Az Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtár www.tankonyvtar.hu oldalán leadott vagy e-learning rendszerbe feltöltött címek listája

Kiegészítésre kerül a Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbi bekezdéssel: 

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az ÁÚF c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

 

Kiegészítésre kerül a Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

Módosítás után:

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.
 • Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
 • Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

Módosításra és kibővítésre került a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja: 

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma: Azon személyek száma, akik ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szinteken támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Módosítás után: 

Az indikátor definíciója, számítása és igazolásának módja:

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma: Azon személyek száma, akik olyan támogatott programokon vettek részt amik az ISCED 5-8 (Rövid ciklusú felsőfokú, bachelor, master, doktori vagy azzal egyenértékű oktatás) oktatási szintek között felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében. 

Számítási mód: Azon személyek száma összesítve, akik ISCED 5-8 oktatási szinteken, olyan támogatott programokban vettek részt, melyek a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogatják. 

Egy személy annyiszor számít bele az indikátor értékébe ahány támogatott programban részt vett.

 

Igazoló dokumentum: Egyéni fejlesztési terv és / vagy programonkénti jelenléti ívek, monitoring, FAIR.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. § (1)-(4) bekezdése szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP eredmény-indikátorok esetében.

Kiegészítésre kerül a Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén elvárások pontja az alábbi bekezdéssel:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredménymutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni.

 A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a képzők képzése programban résztvevő felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói, munkatársai, hallgatói minősülnek résztvevőknek. Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

Módosult a 4.1. a felhívás Támogatást igénylők köre az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be konzorciumvezetőként a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, amennyiben a kevésbé fejlett régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek. 

Módosulás után:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be konzorciumvezetőként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, amennyiben a kevésbé fejlett régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.

Kiegészítésre kerül a Felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja az alábbi bekezdéssel:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

Kiegészítésre kerül a felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjának

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Célcsoport támogatásának költségei pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai o a projekt közvetlen célcsoportjának megbízási díja (bér és járulék) o ösztöndíj - hallgatói ösztöndíj a 2011. évi CCIV. törvény 85. §, 85/C §, 85/D pontja alapján, vagy kutatói ösztöndíj az 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklet 3. A közcélú juttatások körében adómentes: 3.2.6. valamint a 4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: 4.3, 4.7., 4.11; 4.12; 4.13, 4.15; 4.17, 4.18 pontjai alapján Módosítás után:
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai o a projekt közvetlen célcsoportjának megbízási díja (bér és járulék) o ösztöndíj - hallgatói ösztöndíj a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85. §, 85/C §, 85/D pontja alapján, vagy kutatói ösztöndíj az 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklet 3. A közcélú juttatások körében adómentes: 3.2.6. valamint a 4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: 4.3, 4.7., 4.11; 4.12; 4.13, 4.15; 4.17, 4.18 pontjai alapján

 

 

Pontosításra került a felhívás 5.5. pontjának 1. Százalékban meghatározott átalány pontjának alábbi bekezdése:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67.cikk(1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

Pontosításra került a felhívás 5.5. pontjának 2. Belföldön tartandó rendezvényekhez, képzésekhez, kiküldetéshez kapcsolódó utazási- és szállásköltség, valamint napidíj elszámolása egységköltség alapján pontjának alábbi bekezdése:

Jelen felhívásban napidíj elszámolására kizárólag a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel összhangban, és egy napra vonatkozóan 1 500 Ft összegben van lehetőség. 

 

Módosításra és kibővítésre kerül a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának lábjegyzete az alábbiak szerint:

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

Módosításra és kibővítésre kerül a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

Számlaösszesítők alkalmazása 

Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft. 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:  Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni. 
 2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

 

 

 

 

Módosítás után: 

Számlaösszesítők alkalmazása

Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft. 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 3. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 

 

 1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni. 

 

 1. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot. 

 

 1. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás: 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület ebeszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek. 

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

 

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása:

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

Módosításra került a felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon
 2. önéletrajz sablon
 3. likviditási terv sablon
 4. konzorciumi együttműködési megállapodás sablon (támogatási kérelem benyújtására)
 5. nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 6. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 7. nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 8. emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 9. adatfeldolgozási megbízási szerződés
 10. egységköltség szorzótábla
 11. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 12. EFOP-3.4.3 – EFOP-3.4.4 – EFOP-3.5.1 személyi támogatások és részvétel lehatároló adatszolgáltatási tábla.

 

Módosult szöveg:

 1. megvalósíthatósági tanulmány sablon
 2. önéletrajz sablon
 3. likviditási terv sablon
 4. konzorciumi együttműködési megállapodás sablon (támogatási kérelem benyújtására)
 5. nyilatkozat minta közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 6. Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 7. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 8. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 9. nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 10. emelt összegű előleg iránti kérelem sablon
 11. adatfeldolgozási megbízási szerződés
 12. egységköltség szorzótábla
 13. tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 14. EFOP-3.4.3 – EFOP-3.4.4 – EFOP-3.5.1 személyi támogatások és részvétel lehatároló adatszolgáltatási tábla. 
 15. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-344-16-plyaorientci-valamint-a-matematikai-termszettudomnyos-informatikai-mszaki-szakok-npszerstse-a-felsoktatsban

up