EFOP-3.4.2-VEKOP-15 - „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” 2019. 01. 06., Vasárnap, 15:46

EFOP-3.4.2-VEKOP-15 - „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” című (EFOP-3.4.2-VEKOP-15 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

A felhívás első oldalán található első bekezdés az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg:

 

 Magyarország Kormányának felhívása a 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozatban megjelölt Tempus Közalapítvány részére1, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, valamint a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének ösztönzése, nemzetközi megjelenésének és külföldi hallgató vonzó képességének növelése érdekében.

Módosítás után:

Magyarország Kormányának felhívása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) Korm. határozatban megjelölt Tempus Közalapítvány részére, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, valamint a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének ösztönzése, nemzetközi megjelenésének és külföldi hallgató vonzó képességének növelése érdekében.

A felhívás első oldalán található 2. lábjegyzet az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg:

A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Módosítás után:

A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 2014-

2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) tartalmazza.

A felhívás ötödik oldalán található bekezdés az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

Módosítás után:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

A felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének módosításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat jóváhagyta a Campus Mundi Program kiemelt projektként történő megvalósítását.

Jelen felhívást az EFOP, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet) 70.§-a alapján a VEKOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg, országos kihatású projektként. 

 

Módosítás után:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozat jóváhagyta a

Campus Mundi Program kiemelt projektként történő megvalósítását.

Jelen felhívást az EFOP, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 70.§-a alapján a VEKOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg, országos kihatású projektként.

 

A felhívás 3.1. A projekttel kapcsolatos elvárások pontjának III. Projekt szakmai megvalósítása alpontja módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

2. Nemzetközi tapasztalatszerzést támogató ösztöndíj pályázati rendszer biztosítása a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói részére az alábbi pályázati típusok szerint:

 • külföldi féléves részképzés támogatása, különösen az Erasmus+ zero grant konstrukcióval kombinálva,
 • külföldi három hónapnál hosszabb szakmai gyakorlat támogatása, különösen az Erasmus+ zero grant konstrukcióval kombinálva,
 • külföldi három hónapnál rövidebb egyéni nemzetközi tapasztalatszerzés támogatása.

 

Módosítás után:

2. Nemzetközi tapasztalatszerzést támogató ösztöndíj pályázati rendszer biztosítása a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói részére az alábbi pályázati típusok szerint:

 • külföldi féléves részképzés támogatása, különösen az Erasmus+ zero grant konstrukcióval kombinálva,
 • külföldi minimum három hónapos szakmai gyakorlat támogatása, különösen az Erasmus+ zero grant konstrukcióval kombinálva,
 • külföldi három hónapnál rövidebb egyéni nemzetközi tapasztalatszerzés támogatása.

 

A felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontjának „Mérföldkövek” pontja módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

 1. mérföldkő: a projekt legalább 1000 fő – legalább 3 hónap, vagy minimum 15 kredit értékű külföldi részképzésben, vagy szakmai gyakorlat keretében részt vevő hallgató – ösztöndíjas elfogadott záró szakmai beszámolójával rendelkezik, legalább 4 nemzetközi oktatási vásáron, vagy nemzetközi szakmai rendezvényen részt vesz, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2017. augusztus 31-ig,  
 2. mérföldkő: a projekt legalább 2000 fő – legalább 3 hónap, vagy minimum 15 kredit értékű külföldi részképzésben, vagy szakmai gyakorlat keretében részt vevő hallgató – ösztöndíjas elfogadott záró szakmai beszámolójával rendelkezik, legalább 10 nemzetközi oktatási vásáron, vagy nemzetközi szakmai rendezvényen részt vesz, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2018. augusztus 31-ig,  Módosítás után:
 1. mérföldkő: a projekt legalább 800 fő – legalább 3 hónap, vagy minimum 15 kredit értékű külföldi részképzésben, vagy szakmai gyakorlat keretében részt vevő hallgató – ösztöndíjas elfogadott záró szakmai beszámolójával rendelkezik, legalább 4 nemzetközi oktatási vásáron, vagy nemzetközi szakmai rendezvényen részt vesz, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 13%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2017. december 31-ig,  
 2. mérföldkő: a projekt legalább 2000 fő – legalább 3 hónap, vagy minimum 15 kredit értékű külföldi részképzésben, vagy szakmai gyakorlat keretében részt vevő hallgató – ösztöndíjas elfogadott záró szakmai beszámolójával rendelkezik, legalább 10 nemzetközi oktatási vásáron, vagy nemzetközi szakmai rendezvényen részt vesz, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2018. november 30-ig, 

A felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontjának „Mérföldkövek” pontja kiegészül az alábbi alponttal: 

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

A felhívás 3.5.1. Indikátorok pontja módosul, illetve kiegészül az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg: 

3.5.1. Indikátorok

Mutató neve

Mértékegysé

g

Bázisérté k

(ahol releváns)

Minimálisa n elvárt célérték

Célérték eléréséne k

időpontja

Mutató forrása

(az indikátor

teljesítésé t igazolja)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program specifikus mutató

 

ESZA

mobilitási

programban külföldi

részképzésbe

n, legalább 3 hónap, vagy minimum 15 kredit értékű külföldi

0

6700[1]

A projekt fizikai

befejezése

elfogadott hallgatói szakmai

beszámoló k a

program

teljes ideje alatt

utazás   vagy szakmai gyakorlat támogatásban részesült hallgatók száma

 

 

 

 

 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program specifikus mutató

 

ESZA

mobilitási programban

külföldi

részképzésbe n, legalább 3 hónap, vagy minimum 15 kredit értékű külföldi

utazás   vagy szakmai gyakorlat támogatásban részesült hallgatók száma

0

2000

A projekt fizikai

befejezése

Elfogadott hallgatói szakmai

beszámoló k a

program

teljes ideje alatt

 

Az indikátor definíciója:

Azon személyek száma, akik az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) ii.) alpontjában meghatározott         beruházási                 prioritáshoz       kapcsolódó        intézkedések    keretében nemzetközi hallgatói, oktatói-kutatói mobilitási programban vettek részt külföldi részképzés, utazás (minimum 3 hónap időtartamú vagy 15 kredit értékű), szakmai gyakorlat támogatás formájában.

Módosított szöveg: 

3.5.1. Indikátorok

Mutató neve

Mértékegysé

g

Bázisérté k

(ahol releváns)

Minimálisa n elvárt célérték

Célérték eléréséne k

időpontja

Azonosító szám

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program specifikus mutató

 

ESZA

mobilitási programban

0

6700[2]

A projekt fizikai

elfogadott hallgatói szakmai

külföldi

részképzésbe n, legalább 3 hónap,                 vagy minimum 15 kredit értékű külföldi utazás vagy szakmai gyakorlat támogatásban részesült hallgatók száma

 

 

 

befejezése

beszámoló k a

program

teljes ideje alatt

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program specifikus mutató

 

ESZA

mobilitási programban

külföldi

részképzésbe n, legalább 3 hónap,                 vagy minimum 15 kredit értékű külföldi utazás vagy szakmai gyakorlat támogatásban részesült hallgatók száma

0

2000

A projekt fizikai

befejezése

Elfogadott hallgatói szakmai

beszámoló k a

program

teljes ideje alatt

 

Az indikátor definíciója:

Azon személyek száma, akik az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében nemzetközi hallgatói, oktatói-kutatói mobilitási programban vettek részt külföldi részképzés, utazás (minimum 3 hónap időtartamú vagy 15 kredit értékű), szakmai gyakorlat támogatás formájában.

Számítási mód: 

Azon személyek száma összesítve, akik az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében nemzetközi hallgatói, oktatói-kutatói mobilitási programban vettek részt külföldi részképzés, szakmai gyakorlat (minimum 3 hónap időtartamú vagy minimum 15 kredit értékű) támogatás formájában.

Igazoló dokumentumok: 

A Tempus Közalapítvány nyilvántartása a mobilitási programokban résztvevő hallgatókról.

 

A felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pontja módosulat az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A felhívásra a 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozatban megjelölt Tempus Közalapítvány adhat be támogatási kérelmet.

Módosítás után:

A felhívásra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozatban megjelölt Tempus Közalapítvány adhat be támogatási kérelmet.

A felhívás 5.5.1 Átalány alapú elszámolás alkalmazása pontja módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni – amennyiben a lentebb meghatározott közvetett költségek nem közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre, illetve azok nem érintettek közbeszerzési eljárással - figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére. 

Módosítás után:

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről Európai

Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni – amennyiben a lentebb meghatározott közvetett költségek nem közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre, illetve azok nem érintettek közbeszerzési eljárással - figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

A felhívás 5.5.1 Átalány alapú elszámolás alkalmazása pontja módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

[…]

A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

 

Módosítás után:

[…]

A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek és a kettős finanszírozás elkerülésének érdekében továbbra is szükséges záradékolni, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

A felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának a Piaci ár igazolása bekezdése módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

A felhívásban nem szerepelt.

Módosítás után:

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a

100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

 

A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti

 

Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez kapcsolódó költség esetén, amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet.  A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.

Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor.

Központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra.  Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

 

A felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának a Számlaösszesítők alkalmazása bekezdése módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 1.000.000 Ft.

Módosítás után:

 A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges – kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.  A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000 Ft.

A felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának a Számlaösszesítők alkalmazása bekezdése kiegészült az alábbi összesítővel:

 Áfa összesítő fordított adózás esetén 

A felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjának a Számlaösszesítők alkalmazása bekezdése módosításra kerül az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

Módosítás után:

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

Módosult a Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI fejezet:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

A felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei pontja módosításra kerül az alábbiak szerint 

Eredeti szöveg:

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 • ESZA Kérdőív kitöltési útmutató
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés

 

Módosulás után:

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 • Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén 
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák. 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4519

 
up