EFOP-3.3.1-15 - „Tanoda programok támogatása” 2019. 01. 06., Vasárnap, 15:59

EFOP-3.3.1-15 - „Tanoda programok támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-15 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

 

 

Bevezetés

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 25 millió Ft – 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

 

 

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 25.000.000 Ft – 30.000.000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

1.3 A támogatás háttere

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évi fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat jóváhagyta a Tanoda programok támogatása című felhívás meghirdetését.

Jelen felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Támogató) hirdeti meg.

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat jóváhagyta a Tanoda programok támogatása című felhívás meghirdetését.

Jelen felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Támogató) hirdeti meg.

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Speciális elvárások:

A bemeneti méréseket a tanuló szülője/törvényes képviselője között létrejött szerződés aláírását követő két hónapon belül vagy 2017. november 1.-ig el kell végezni, ki kell értékelni. Köztes mérés felvétele is javasolt – legalább hathavonta. A kimeneti méréseket legkésőbb a projekt fizikai

 

Speciális elvárások

A bemeneti méréseket a tanuló szülője/törvényes képviselője között létrejött szerződés aláírását követő két hónapon belül vagy 2017. november 1.ig el kell végezni, ki kell értékelni. Köztes mérés felvétele is javasolt – legalább hathavonta. A kimeneti méréseket legkésőbb a projekt fizikai

 

befejezéséig, leghamarabb a projekt fizikai befejezését megelőző tanév vagy félév vége előtt egy hónappal lehet megvalósítani.

befejezéséig, leghamarabb a projekt fizikai befejezését megelőző tanítási év vagy félév vége előtt egy hónappal lehet megvalósítani.

Számszerűsített szakmai elvárások

 

A programba történő toborzás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a bevont személyek legalább

70%-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 49%-ban pedig hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók legyenek, illetve hogy a programba bevont tanulók legalább 30 %-a roma származású legyen (Önkéntes nyilatkozat – a jelen útmutató melléklete). 

Számszerűsített szakmai elvárások

 

A programba történő toborzás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a bevont személyek legalább

70%-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 49%-ban pedig hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók legyenek, illetve hogy a programba bevont tanulók legalább 30 %-a roma származású legyen (Önkéntes nyilatkozat – a jelen útmutató melléklete). Bemeneti státuszt igazoló jegyzői dokumentációk a helyszínen kerülnek ellenőrzésre, viszont nyilatkozat benyújtása szükséges a záró beszámolóban arról, hogy a bevont tanulók a felhívásban foglalt elvárásoknak megfelelnek és az ezt igazoló jegyzői dokumentációk a helyszínen rendelkezésre állnak.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: A tanodából lemorzsolódott tanulók aránya

 

Igazolás módja: Tanulói névsor, tanulói szerződések, foglalkozások jelenléti ívek, egyéni haladási naplók

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: A tanodából lemorzsolódott tanulók aránya

 

Igazolás módja: Tanulói névsor (Nyilatkozat a Tanoda programban résztvevő tanulói létszámról), tanulói szerződések, foglalkozások jelenléti ívek, egyéni haladási naplók. Nyilatkozat arról, hogy a bevont tanulók esetében az egyéni haladási naplók és a foglalkozásokhoz tartozó jelenléti ívek rendelkezésre állnak, ezen dokumentumokat a tanuló bevonásától, a program zárásáig, vagy esetleges lemorzsolódásáig vagy a programból való egyéb kikerüléséig a tanoda vezette.

 

Az alábbi dokumentumok kizárólag helyszíni ellenőrzés során kerülnek ellenőrzésre: foglalkozások jelenléti ívek, egyéni haladási naplók.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Aktív együttműködésekbe bevont partnerek száma

 

Igazolás       módja:       Fotó,       jelenléti       ív,

együttműködési megállapodás

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Aktív együttműködésekbe

bevont partnerek száma

 

Igazolás módja: Jelenléti ív, együttműködési megállapodás, beszámoló az együttműködést szolgáló eseményről, tréningekről, képzésekről

 

 

 

 

 

 

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Azon tanulók aránya, akik esetében a szövegértési kompetencia

területén mérhető javulás

 

Igazolás módja: Mérési dokumentáció, Egyéni

fejlesztési tervek, egyéni haladási naplók

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Azon tanulók aránya, akik esetében a szövegértési kompetencia területén mérhető javulás

 

Igazolás módja: Mérési dokumentáció, egyéni fejlesztési tervek, egyéni haladási naplók. Nyilatkozat arról, hogy a bevont tanulók esetében az egyéni fejlesztési tervek és az egyéni haladási naplók rendelkezésre állnak, ezen dokumentumokat a tanuló bevonásától, a program zárásáig, vagy esetleges lemorzsolódásáig vagy a programból való egyéb kikerüléséig a tanoda vezette.

 

Az alábbi dokumentumok kizárólag helyszíni ellenőrzés során kerülnek ellenőrzésre: Egyéni fejlesztési tervek, egyéni haladási naplók.

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók aránya

 

Igazolás módja: Mérési dokumentáció, Egyéni fejlesztési tervek, egyéni haladási naplók.

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése: Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók aránya

 

Igazolás módja: Mérési dokumentáció, egyéni fejlesztési tervek, egyéni haladási naplók. Nyilatkozat arról, hogy a bevont tanulók esetében az egyéni fejlesztési tervek és az egyéni haladási naplók rendelkezésre állnak, ezen dokumentumokat a tanuló bevonásától, a program zárásáig, vagy esetleges lemorzsolódásáig vagy a programból való egyéb kikerülésig a tanoda vezette.

 

Az alábbi dokumentumok kizárólag helyszíni ellenőrzés során kerülnek ellenőrzésre: Egyéni fejlesztési tervek, egyéni haladási naplók.

Mérföldkövek

 

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi

2 mérföldkövet szükséges tervezni.

 

 

 

1. mérföldkő: a projekt keretében legalább 20

Mérföldkövek

 

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

 

1. mérföldkő: a projekt keretében legalább 20

 

tanuló bevonásra került a tanodai programokba, a nyitott tanodai programokban legalább 60 fő részt vett, legalább 2 tanodán kívüli program megvalósításra került, az együttműködési megállapodások rendelkezésre állnak, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdését követő 9.

hónap utolsó munkanapjáig,

 

2. mérföldkő: a nyitott tanodai programokban legalább 120 fő részt vett, legalább 4 tanodán kívüli program megvalósításra került, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdését követő 18.

hónap utolsó munkanapjáig,

tanuló bevonásra került a tanodai programokba, a nyitott tanodai programokban legalább 60 fő részt vett, legalább 2 tanodán kívüli program megvalósításra került, az együttműködési megállapodások rendelkezésre állnak, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdését követő 9. hónap utolsó munkanapjáig,

 

2. mérföldkő: a nyitott tanodai programokban legalább 120 fő részt vett, legalább 4 tanodán kívüli program megvalósításra került, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdését követő 18.

hónap utolsó munkanapjáig,

 

Utolsó mérföldkő: a projekt fizikai befejezésének napjára a felhívásban előírt összes kötelező és a támogatást igénylő által vállalt szakmai tevékenység megvalósul, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be.

3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezésének időpontját követő három hónapon belül, de legkésőbb 2019. október 31.

 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a támogatási szerződésben rögzített dátum, legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontját követő három hónapon belül, amit a támogatási szerződésben szükséges rögzíteni.

 

3.5.1. Indikátorok

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Mutató neve: Támogatott programokban részt vevő tanulók száma

 

Igazolás módja: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programban való részvételt igazoló jelenléti ívek alapján, vagy az online felületen tett regisztráció és a részvételt igazoló dokumentum alapján tudja alátámasztani, továbbá tanulói névsor, tanulói szerződések, egyéni fejlesztési terv, egyéni haladási napló,

 

Mutató neve: Támogatott programokban részt vevő tanulók száma

 

Igazolás módja: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programban való részvételt igazoló jelenléti ívek alapján, tanulói szerződés vagy az online felületen tett regisztráció és a részvételt igazoló dokumentum alapján tudja alátámasztani. 

 

mérési dokumentáció, bemeneti státuszt igazoló jegyzői dokumentáció.

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Előleg igénylése

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

 

 

 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

 1. 50%-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén

legfeljebb egymilliárd forint

 1. 100 %-a köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

Az előleg igénylésének feltételei:

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
 • a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
 • a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít és azt a támogatási szerződéshez csatolandó dokumentumok között benyújtja

(releváns    az    alábbi    kedvezményezetti    kör

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén

 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
 2. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány

kedvezményezett esetén, amennyiben 

 • a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 • megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja

 

esetén)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon érhető el. (Pályázati dokumentációk/ Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program/ Kapcsolódó dokumentumok)

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag          utófinanszírozású             tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani

kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a

272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

 

 

 

 

 

 

Szállítói előleg

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

 

 

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

 

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Piaci ár igazolása

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál

Piaci ár igazolása

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független1 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve

A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti

Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez kapcsolódó költség esetén, amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

                                                     

kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet.  A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két

szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

való      megfelelőség   igazolására       szolgáló árajánlatokat.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.

Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor.

Központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor

 

 

számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra.  Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

   

Számlaösszesítők alkalmazása 

 

Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 

 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma:

500.000 Ft.  

Számlaösszesítők alkalmazása 

 

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 

 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000 Ft. 

 

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 

Nem független az az ajánlattevő, 

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti,

munkáltatói, vagy kinevezési;

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet

2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 

Nem független az az ajánlattevő, 

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy

kinevezési;

 

 1. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet        nevében             nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 2. ha        a          támogatást       igénylő             / kedvezményezett        vagy     másik   ajánlattevő vonatkozásában           partner vagy     kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az        összeférhetetlenség      vonatkozásában hozzátartozónak          minősül            Ptk.      8:1.      §          (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 1. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 2. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az        összeférhetetlenség      vonatkozásában hozzátartozónak          minősül            a          Polgári

8. A Felhívás szakmai mellékletei

                         Eredeti szövegrész                                              Módosított szövegrész

Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 • Önkéntes nyilatkozat minta
 • Tanoda sztenderd dokumentum
 • Önéletrajz minta
 • Projektenkénti   egységköltség megállapítása segédtábla
 • A          résztvevőkre     vonatkozó        közös

kimeneti és eredménymutatók

 

 • Önkéntes nyilatkozat minta 
 • Tanodasztenderd dokumentum
 • Önéletrajz minta  Projektenkénti egységköltség megállapítása segédtábla
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredménymutatók
 • Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a

 

 

támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

További, a felhíváshoz kapcsolódó szabályozók:

 

Törvények

 • 2013.          évi        V.         törvény             a       Polgári

Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 1952.          évi        III.        törvény             a       polgári

perrendtartásról 

 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011.          évi        CXC.    törvény             a       nemzeti köznevelésről

 

További, a felhíváshoz kapcsolódó szabályozók:

 

Törvények

 • 2013.          évi        V.         törvény             a       Polgári

Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 2016.          évi        CXXX. törvény             a       polgári

perrendtartásról 

 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011.          évi        CXC.    törvény             a       nemzeti köznevelésről

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4518

 

up