EFOP-3.2.3-17 - „Digitális környezet a köznevelésben” 2018. 11. 06., Kedd, 18:10

EFOP-3.2.3-17 - „Digitális környezet a köznevelésben”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Digitális környezet a köznevelésben” című (EFOP-3.2.3-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

Felhívás

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.)

Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 500.000 Ft.

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma:

2.000.000 Ft.

 

 

A 500.000 Ft -nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó 100.000 forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

 

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 1. Önéletrajz minta
 2. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatási kérelem benyújtására) 
 3. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 4. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 5. Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 6. Nyilatkozat minta a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 7. Módszertani és műszaki útmutató
 8. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

 

 

 

 

 

 

 1. Önéletrajz minta
 2. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatási kérelem benyújtására) 
 3. Adatfeldolgozási megbízási szerződés 4. Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez  
 1. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 2. ESZA kérdőív 16 év és feletti résztvevők esetén
 3. Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 4. Nyilatkozat minta a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 9. Módszertani és műszaki útmutató

10. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

Kapcsolódó felhívás:
https://www.palyazat.gov.hu/efop-323-17-digitlis-krnyezet-a-kznevelsben-1

up