EFOP-3.2.15-VEKOP-17 - A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása 2018. 09. 06., Csütörtök, 11:06

EFOP-3.2.15-VEKOP-17 -  A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című (EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

1. Módosult a felhívás „Preambulum” fejezete az alábbiak szerint: 
 

Eredeti szövegezés: 
 
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 
 
Módosult szövegezés: 
 
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és 
 
Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 
 
2. Módosult a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezet az alábbiak szerint: 
 
Eredeti szövegezés: 

 
A projekt megvalósítása során legalább 4 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 6 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 
 
A mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 
 
1. mérföldkő: Az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységhez megkezdődik a szakmai előkészítés, és projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 2,4%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra 2017. november 30-ig. 
 
2. mérföldkő: Projektszinten az összes elszámolható költség legalább 13%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra 2018. június 30-ig. 
 
3. mérföldkő: Tantervi-tartalmi szabályozókat illetően kidolgozásra kerül a javaslatcsomag. A tematikus informális és nem formális tanulási alkalmak módszertana kidolgozásra kerül, illetve az épülő akkreditált pedagógus-továbbképzésben részt vevő pedagógusok száma eléri a célérték legalább 50%- 
 

 át; a tematikus hetek programjai kidolgozásra és a kapcsolódó kísérleti programok megvalósításra kerülnek, és projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 35%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra 2018. október 31-ig. 
 
4. mérföldkő: A projektben vállalt a „Továbbfejlesztett országos kompetenciamérési rendszer” és 
 
„Továbbfejlesztett diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer” számszerűsített eredményekben megjelölt fejlesztett modulokból 1-1 teljesül, 2 hazai vagy nemzetközi digitális oktatáshoz kapcsolódó találkozó megvalósul, az írásbeli érettségi feladatbank elkészül, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 65 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra legkésőbb 2019. október 31-ig. 
 
5. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésének napjára, de legkésőbb 2020. október 31-ig a felhívásban előírt összes kötelező szakmai tevékenység megvalósul, valamint a támogatást igénylő projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 90 %-áról kifizetési igénylést nyújt be. 
 
Módosult szövegezés: 
 
A projekt megvalósítása során 6 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 
 
A mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 
 
1. mérföldkő: Az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységhez megkezdődik a szakmai előkészítés, és projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 2,4%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra 2017. november 30-ig. 
 
2. mérföldkő: Projektszinten az összes elszámolható költség legalább 13%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra 2018. június 30-ig. 
 
3. mérföldkő: A tematikus informális és nem formális tanulási alkalmak módszertana kidolgozásra kerül, illetve az erre épülő akkreditált pedagógus-továbbképzésben részt vevő pedagógusok száma eléri a célérték legalább 50%-át 2018. július 31-ig. 
 
4. mérföldkő: Tantervi-tartalmi szabályozókat illetően kidolgozásra kerül a javaslatcsomag. A tematikus hetek programjai kidolgozásra és a kapcsolódó kísérleti programok megvalósításra kerülnek, és projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 35%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra 2018. október 31-ig. 
 
5. mérföldkő: A projektben vállalt a „Továbbfejlesztett országos kompetenciamérési rendszer” és 
 
„Továbbfejlesztett diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer” számszerűsített eredményekben megjelölt fejlesztett modulokból 1-1 teljesül, 2 hazai vagy nemzetközi digitális oktatáshoz kapcsolódó találkozó megvalósul, az írásbeli érettségi feladatbank elkészül, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 65 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra legkésőbb 2019. október 31-ig. 
 
6. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésének napjára, de legkésőbb 2020. október 31-ig a felhívásban előírt összes kötelező szakmai tevékenység megvalósul, valamint a támogatást igénylő projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 90 %-áról kifizetési igénylést nyújt be. 
 
2. Módosult a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont Számlaösszesítők alkalmazása fejezet az alábbiak szerint: 
 
Eredeti szövegezés: 
 
Számlaösszesítők alkalmazása 

 
A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében. 
 
Az 1 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. 
 
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 
 
- Kis támogatástartalmú számlák összesítője 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője) 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő) 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) 
- Célcsoport útiköltsége (utazási és kiküldetési költség összesítő) 
- Célcsoporthoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője) 
- Áfa összesítő fordított adózás esetén 
 
Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1 000 000 Ft. 
 
Az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.” 
 
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 
 
Módosult szövegezés: 
 
Számlaösszesítők alkalmazása 

 
A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében. 
 
A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. 
 
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 
 
- Kis támogatástartalmú számlák összesítője 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője) 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő) 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) 
- Célcsoport útiköltsége (utazási és kiküldetési költség összesítő) 
- Célcsoporthoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője) 
- Áfa összesítő fordított adózás esetén 
 
Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2 000 000 Ft. 
 
A 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.” 
 
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó 
 
100.000 forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor. 
 
Kapcsolódó felhívás: 
 https://www.palyazat.gov.hu/efop-3215-vekop-17-a-kznevels-keretrendszerhez-kapcsoldmrsi-rtkelsi-s-digitlis-fejlesztsek-innovatv-oktatsszervezsi-eljrsok-kialaktsa-megjtsa 

up