EFOP-3.2.14-17 - „Nyelvtanulással a boldogulásért” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:34

EFOP-3.2.14-17 - „Nyelvtanulással a boldogulásért”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatás igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nyelvtanulással a boldogulásért” című (EFOP-3.2.14-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

 1. Módosításra került a Felhívás 4. oldala:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!  

Módosult szöveg:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!  

 

 1. Módosításra került a Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontja:

Eredeti szöveg:

Miközben az iskolai nyelvtanítás biztosítja a középszintű érettségi vizsgához szükséges tudás megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű gyemekekre igaz az, hogy a középfokú iskola választásakor nincsenek abban a helyzetben, hogy mérlegeljék, a kiszemelt – vagy az elérhető – intézmény biztosít-e olyan nyelvoktatást, mely ennél magasabb szintű nyelvtudással ruházza fel a tanulót a középiskola végére. Mindez a felsőoktatásba való bejutás lehetőségét is befolyásolja. A

jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra jogosult (423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 20.§).

Ennek ellenére az emelt szintű idegen nyelvi érettségit választók aránya országosan alacsony.

Módosult szöveg:

Miközben az iskolai nyelvtanítás biztosítja a középszintű érettségi vizsgához szükséges tudás megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű gyemekekre igaz az, hogy a középfokú iskola választásakor nincsenek abban a helyzetben, hogy mérlegeljék, a kiszemelt – vagy az elérhető – intézmény biztosít-e olyan nyelvoktatást, mely ennél magasabb szintű nyelvtudással ruházza fel a tanulót a középiskola végére. Mindez a felsőoktatásba való bejutás lehetőségét is befolyásolja. A

jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra jogosult (a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 20.§). Ennek ellenére az emelt szintű idegen nyelvi érettségit választók aránya országosan alacsony.

 

3. Módosításra került a Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja:

Eredeti szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosult szöveg:

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 

 

 

4. Módosításra került a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja:

Eredeti szöveg:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

Módosult szöveg:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

 1. Módosításra került a Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése pontja:

Eredeti szöveg:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

Módosult szöveg:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 1. Módosításra került a Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja:

Eredeti szöveg:

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban. 

Módosult szöveg:

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban. 

 

7. Módosításra került a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja:

Eredeti szöveg:

A felsőoktatási intézmény, mint főpályázó kizárólag olyan, a kevésbé fejlett régiókban található, a fenti feltételeknek megfelelő köznevelési intézményt vonhat be konzorciumi vagy együttműködő partnernek, amely intézmény

 • nem tartozik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 103. § 4) pont alá
 • nem indít a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 137. § szerint nyelvi előkészítő osztályt             nem folytat a 4/2013. (I. 11.) EMMI rendeletben meghatározott kéttannyelvű oktatást

 

 

 

 

 

Módosult szöveg:

A felsőoktatási intézmény, mint főpályázó kizárólag olyan, a kevésbé fejlett régiókban található, a fenti feltételeknek megfelelő köznevelési intézményt vonhat be konzorciumi vagy együttműködő partnernek, amely intézmény

 • nem tartozik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 103. § 4) pont alá
 • nem indít a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 137. § szerint nyelvi előkészítő osztályt
 • nem folytat a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendeletben meghatározott kéttannyelvű oktatást

 

8. Módosításra került a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja:

Eredeti szöveg:

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

Módosult szöveg:

A projekt keretében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

 

 

 

 

 

 

 

9. Módosításra került a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja:

Eredeti szöveg:

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

Módosult szöveg:

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

 

Eredeti szöveg:

Számlaösszesítők alkalmazása 

Standard kiválasztási rendben: az 500 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 500.000 Ft 

Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani

Módosult szöveg:

Számlaösszesítők alkalmazása 

Standard kiválasztási rendben: a 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2 000 000 Ft 

Az 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

10. Módosult a Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei fejezet:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

Eredeti szöveg:

 • Szakmai terv-minta
 • Önéletrajz minta
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 • Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 • Nyilatkozat minta a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 • Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén)
 • Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 • Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 • Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 • Konzorciumi együttműködési megállapodás sablon
 • Egységköltség-szorzótábla
 • Igazoló dokumentum a Felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételre vonatkozóan 

             

Módosult szöveg:

 • Szakmai terv-minta
 • Önéletrajz minta
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év és feletti résztvevők esetén
 • Nyilatkozat sablon az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 • Nyilatkozat minta a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 • Emelt összegű előleg iránti kérelem sablon (emelt összegű előleg igénylése esetén)
 • Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 • Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 • Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 • Konzorciumi együttműködési megállapodás sablon
 • Egységköltség-szorzótábla
 • Igazoló dokumentum a Felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételre vonatkozóan 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-3214-17-nyelvtanulssal-a-boldogulsrt-1

up