EFOP-3.2.13-17 -„Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:32

EFOP-3.2.13-17 -„Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” című (EFOP-3.2.13-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

 1. Módosult a bevezetés:

Eredeti szövegezés:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

Módosult szövegezés:

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és

Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a

www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 1. Kiegészült a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pont az alábbiak szerint:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 1. Módosult a felhívás 3.7.1. Indikátorok pont az alábbiak szerint:

Eredeti szövegezés:

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: Azon pedagógusok száma, akik újonnan oktatásban (LLL, formális oktatás) vagy képzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt. Igazolás módja: A részvételt igazoló dokumentáció, jelenléti ív

 

 

Módosult szövegezés:

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: Azon pedagógusok száma, akik a program keretében formális oktatásban vagy képzésben, továbbképzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt. 

Számítási mód: A támogatott képzési, átképzési és továbbképzési programokban részt vevő pedagógusok száma összesítve.

Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok, és a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló dokumentum  (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani.

4.  Módosult a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont Számlaösszesítők alkalmazása fejezet az alábbiak szerint:

Eredeti szövegezés:

Számlaösszesítők alkalmazása

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

 

Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Célcsoport útiköltsége (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft.

Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. Módosult szövegezés:

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.

 

A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Célcsoport útiköltsége (utazási és kiküldetési költségösszesítő)
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó 100.000 forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

 

 

 

5.     Módosult a Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei fejezet:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-3213-17-az-alap-s-kzpfok-iskolk-plyaorientcis-tevkenysgt-kiemelten-az-mtmi-kszsgeket-s-kompetencikat-tmogat-plyaorientcis-szakmai-mdszertan-tfog-megalapozsa-s-fejlesztse-1

up