EFOP-3.2.10-16 - „Tehetséggondozás sport által” 2018. 10. 14., Vasárnap, 11:43

EFOP-3.2.10-16 - „Tehetséggondozás sport által”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tehetséggondozás sport által” című (EFOP-3.2.10-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

1.         Módosult a Felhívás

 

Eredeti szöveg:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt 2 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 1 milliárd Ft összegű támogatási előleget biztosít projektenként.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

Módosult szöveg:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt 2 000 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 1 000 000 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít projektenként.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a

támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

 

 

2.          Módosult a Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése fejezete:

 

Eredeti szöveg:

A projekt előkészítő szakasza az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozat hatályba lépésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart.

 

Módosult szöveg:

A projekt előkészítő szakasza az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozat hatályba lépésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart.

 

 

3.          Módosult a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre fejezete:

 

Eredeti szöveg:

A felhívásra a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Magyar Diáksport Szövetség adhat be támogatási kérelmet.

 

Módosult szöveg:

A felhívásra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Magyar Diáksport Szövetség adhat be támogatási kérelmet.

 

4.          Módosult a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezete:

 

Eredeti szöveg:

A projekt előkészítő szakasza az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozat hatályba lépésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart.

 

Módosult szöveg:

A projekt előkészítő szakasza az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)  Korm. határozat hatályba lépésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart.

 

5.           Módosult a Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezete:

 

Eredeti szöveg:

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete, az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító szóló1037/2016. (II.9.) kormány határozat hatályba lépésének napja, azaz 2016. február 10. vége a megvalósítás kezdetétől számított 48. hónap utolsó napja.

 

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Számlaösszesítők alkalmazása

Kiemelt projektek esetében: az 1 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Célcsoport útiköltsége – (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség – (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Általános (rezsi) költség összesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft.

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

 

Módosult szöveg:

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló1037/2016. (II.9.) kormány határozat hatályba lépésének napja, azaz 2016. február

10. vége a megvalósítás kezdetétől számított 48. hónap utolsó napja.

 

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Számlaösszesítők alkalmazása

Kiemelt projektek esetében: a 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

 

 

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Célcsoport útiköltsége – (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség – (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Általános (rezsi) költség összesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

A 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

6. Módosult a Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI fejezete:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-3210-16-tehetsggondozs-sport-ltal

up