EFOP-3.1.7-16 - „Esélyteremtés a köznevelésben” 2018. 12. 08., Szombat, 21:12

EFOP-3.1.7-16 - „Esélyteremtés a köznevelésben”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Esélyteremtés a köznevelésben” című (EFOP-3.1.7-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

Bevezető        

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Magyarország      Kormányának      felhívása        az

Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) számára a 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban  szereplő éves fejlesztési keret alapján, az esélyteremtő oktatást-nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztésének és elterjesztésének, az esélyteremtő módszertant alkalmazó köznevelési intézmények támogatásának és ezáltal a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és munkaerőpiaci esélyeinek növelése valamint az iskolarendszeren kívüli hátránykompenzációt növelő programok egymáshoz illesztésének és nyomon követésének megvalósítása érdekében.

 

Magyarország Kormányának felhívása az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) számára az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján, az esélyteremtő oktatást-nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztésének és elterjesztésének, az esélyteremtő módszertant alkalmazó köznevelési intézmények támogatásának és ezáltal a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és munkaerőpiaci esélyeinek növelése valamint az iskolarendszeren kívüli hátránykompenzációt növelő programok egymáshoz illesztésének és nyomon követésének megvalósítása érdekében.

 

Bevezető

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt 4,29 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a

rendelkezésre álló forrás erejéig;

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt 4 290 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a

rendelkezésre álló forrás erejéig;

 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Kapcsolódó stratégiák

 

A konstrukció hozzájárul az Európa 2020 Stratégia két fő célkitűzésének megvalósulásához, a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentéséhez és ahhoz, hogy a 30-43 év közötti lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséget szerezzem. Ezen kívül elősegíti a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia (1603/2014 (XI.4.) Korm. határozat), a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia és annak 2015-2017. évi

Intézkedési    terve    (1603/2014     (XI.4.)      Korm.

 

Kapcsolódó stratégiák

 

A konstrukció hozzájárul az Európa 2020 Stratégia két fő célkitűzésének megvalósulásához, a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentéséhez és ahhoz, hogy a 30-43 év közötti lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséget szerezzem. Ezen kívül elősegíti a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia (a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni

 

határozat), illetve 1672/2015. (IX.22.) Korm. határozat, valamint a Köznevelés-fejlesztési stratégia (1603/2014 (XI.4.) Korm. határozat) kitűzött céljainak megvalósulását. 

 

középtávú       stratégia       elfogadásáról       szóló

1603/2014 (XI.4.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1603/2014 (XI. 4.) Korm. határozat)), a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia és annak 2015-2017. évi Intézkedési terve (1603/2014 (XI.4.) Korm. határozat), illetve 1672/2015. (IX.22.) Korm. határozat, valamint a Köznevelés-fejlesztési stratégia (1603/2014 (XI.4.) Korm. határozat) kitűzött céljainak megvalósulását. 

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4, 29 milliárd Ft.

A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 3 milliárd Ft, hazai költségvetési forrásból 1, 29 milliárd Ft a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

4 290 000 000 Ft.

A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 3 000 000 000 Ft, hazai költségvetési forrásból 1 290 000 000 Ft a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.

1.3. A támogatás háttere 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

VI. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA ÉS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉS

 

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig a kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

VI. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA ÉS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉS

 

A projekt keretében legfeljebb bruttó 254 000 Ft értékű eszköz beszerzése lehetséges.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások   

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A Megvalósíthatósági tanulmányban – a sablonban szereplő általános részeken túlmenően részletezni kell:

 

A Megvalósíthatósági tanulmányban – a sablonban szereplő általános részeken túlmenően részletezni kell:

 

 

 

 

 • a ráépülő (Roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának megelőzése, Tanoda és Második esély programok) konstrukciókkal való kapcsolat, illetve szinergikus hatások bemutatását, (Megvalósíthatósági tanulmány

1.2.4 fejezet, 1.2.5. fejezet)

 

 

 

 

 • Az EFOP 3.1.5 „Lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” és EFOP 4.1.2.”Térségi iskolahálózat” konstrukcióktól való lehatárolás, illetve a szinergikus hatások bemutatását.

(Megvalósíthatósági tanulmány 1.2.4 fejezet, 1.2.5. fejezet)

 

 

 

 • a ráépülő (az EFOP-1.4.4-17 „Bari Shej – Nagylány - Fáta máré Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése”, az EFOP-3.3.1-15 és EFOP-3.3.1-16 „Tanoda programok támogatása” és az EFOP-3.1.9-17 „Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása”) konstrukciókkal való kapcsolat, illetve szinergikus hatások bemutatását, (Megvalósíthatósági tanulmány

1.2.4 fejezet, 1.2.5. fejezet)

 • Az EFOP 3.1.5-16 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” és az EFOP 4.1.2-17 "”Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” konstrukcióktól való lehatárolás, illetve a szinergikus hatások bemutatását.

(Megvalósíthatósági tanulmány 1.2.4 fejezet,

1.2.5. fejezet)

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások   

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Együttműködő partnerek 

 • a bevont köznevelési intézmények valamint fenntartóik, beleértve nem állami intézményfenntartókat is, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot 

 

 • a Tanoda, Második Esély valamint Roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyása c.

programok megvalósítói

 

 

 

Együttműködő partnerek

 • a bevont köznevelési intézmények valamint fenntartóik, beleértve a nem állami intézményfenntartókat is, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot 

 

 • az EFOP-1.4.4-17 „Bari Shej – Nagylány - Fáta máré Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése”, az EFOP-3.3.1-15 és EFOP-3.3.1-16

„Tanoda programok támogatása” és az EFOP3.1.9-17 „Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása” c. programok megvalósítói

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások   

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Az intézményfejlesztésbe bevonandó köznevelési intézmények kiválasztásának szempontjai

A kiemelt projekt elsősorban azokra az intézményekre fókuszál, melyek a komplex programmal fejlesztendő járásokban helyezkednek el

 

 

 

 

Az intézményfejlesztésbe bevonandó köznevelési intézmények kiválasztásának szempontjai A kiemelt projekt elsősorban azokra az intézményekre fókuszál, melyek a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet) szerinti komplex programmal

fejlesztendő járásokban helyezkednek el

 

 

 

A fejlesztésbe nem vonható be az EFOP-4.1.2 Térségi iskolahálózatok kialakítása kiemelt projektbe bevont intézmény.

A tanoda pályázaton nyertes tanodákkal rendelkező települési intézmények elérése az EFOP 3.1.7 kiemelt prioritása, mert: 

a) A tanodai diákok kompetenciafejlesztési eredményességégét tükröző be- és kimeneti mérések elvégzése, kiértékelése, a szakmai programjuk felülvizsgálata érdekében a tanodáknak együtt kell működniük a Türr

István Képző és Kutató Intézet jogutódjával, melynek az EFOP 3.1.7-nek szolgáltatást kell nyújtania a tanodák részére többek között az alábbi területeken:

 

A fejlesztésbe nem vonható be az EFOP-4.1.2-17

"”Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” kiemelt projektbe bevont intézmény.

A tanoda pályázaton nyertes tanodákkal rendelkező települési intézmények elérése a jelen kiemelt projekt prioritása, mert: 

a) A tanodai diákok kompetenciafejlesztési eredményességégét tükröző be- és kimeneti mérések elvégzése, kiértékelése, a szakmai programjuk felülvizsgálata érdekében a tanodáknak együtt kell működniük a Türr István Képző és Kutató Intézet jogutódjával, melynek a jelen kiemelt projektnek szolgáltatást kell nyújtania a tanodák részére többek között az alábbi területeken:

3.5.1. A projekt megkezdése

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A projekt előkészítő szakasza az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.) kormány határozat hatályba lépésének napjától, azaz 2016. február 10-től a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart. 

A projekt előkészítő szakasza az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) kormány határozat hatályba lépésének napjától, azaz 2016. február 10-től a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart. 

5.4. Előleg igénylése  

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás

 

100      %-a      központi      költségvetési      szerv

kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett  

 1. a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 2. megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 

 

100 %-a központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén, amennyiben

 1. a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 2. megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy

 

számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

 

több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,  
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

 

5.5. Az elszámolható költségek köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A projekt előkészítő szakasza az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.) kormány határozat hatályba lépésének napjától, azaz 2016. február 10-től a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart. 

 

 

 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

 Eszközbeszerzés költségei (ide értve a fejlesztést segítő kis értékű eszközök

biztosításának költségét is)  o bekerülési érték

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig a kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

 

7. Projektmenedzsment költség

          Egyéb projektmenedzsment költség o             projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag       és        kis             értékű   eszközök költsége

 

A projekt előkészítő szakasza az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) kormány határozat hatályba lépésének napjától, azaz 2016. február 10-től a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart. 

 

 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

 Eszközbeszerzés költségei (ide értve a fejlesztést segítő legfeljebb bruttó 254 000 Ft értékű eszközök biztosításának költségét is)  o bekerülési érték

 

A projekt keretében legfeljebb bruttó 254 000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

 

 

 

 

 

 

7. Projektmenedzsment költség

          Egyéb projektmenedzsment költség o             projektmenedzsmenthez             kapcsolódó anyag és legfeljebb bruttó 254 000 Ft

értékű eszközök költsége

5.5. Az elszámolható költségek köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Százalékban    meghatározott átalány             alapú kifizetés

Az Európai Parlament és a Tanács az Európai

Százalékban    meghatározott átalány             alapú kifizetés

Az Európai Parlament és a Tanács az Európai

 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU rendelete ((2013. december 17.) (a továbbiakban: Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU (2013. december 17.) rendelete) 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

Átalány alapú egységköltség alkalmazása

Utazás,     szállás      és      napidíj     elszámolása

egységköltség alapján

A tervezés és elszámolás során alkalmazandó egységköltségek

 

A szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként a következők szerinti bruttó költség számolható el összhangban a Rendelet 5. számú mellékletének 3.7.3.2.1 pontjában foglaltakkal:

 

 

 

 

 

 

 

A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében a belföldi hivatalos kiküldetésben lévő munkavállalónak többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára napidíj jár. 

 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális

Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU rendelete ((2013. december 17.) (a továbbiakban: Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU (2013. december 17.) rendelete) 67.

cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

 

 

Átalány alapú egységköltség alkalmazása

Utazás, szállás és napidíj elszámolása egységköltség alapján

A tervezés és elszámolás során alkalmazandó egységköltségek

 

A 2018.09.08. után megindított beszerzéseknél a szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként 15 000 Ft/fő/éj bruttó költség számolható el összhangban a Rendelet 5. számú mellékletének 3.7.3.2.1 pontjában foglaltakkal:

A 2018.09.08. előtt megindított beszerzéseknél a szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként a következők szerinti bruttó költség számolható el:

 

 

A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet) értelmében a belföldi hivatalos kiküldetésben lévő munkavállalónak többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára napidíj jár. 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: az EFOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló1037/2016. (II.9.) kormány határozat hatályba lépésének napja, azaz 2016. február 10.; vége a megvalósítás kezdetétől számított 48. hónap utolsó napja.

 

 

 

Piaci ár igazolása

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

 

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló1037/2016. (II.9.) kormány határozat hatályba lépésének napja, azaz 2016. február 10.; vége a megvalósítás kezdetétől számított 48. hónap utolsó napja.

 

 

 

Piaci ár igazolása 

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

 

A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti

 

támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a

1 projektgazdától/ajánlatkérőtől   független             piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

 

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden

Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez kapcsolódó költség esetén, amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet.  A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani.

Amennyiben      a      beszerzendő      eszköz      vagy

                                                     

 

 

esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.

Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor.

Központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-317-16-eslyteremts-a-kznevelsben

up