EFOP-3.1.6-16 - A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése 2018. 07. 05., Csütörtök, 13:39

EFOP-3.1.6-16 - A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A köznevelési esélyteremtő szerepének erősítése” című (EFOP-3.1.6-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

1. Módosult a felhívás első oldala

Eredeti szöveg:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

• a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 20 millió maximum 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésreálló forrás erejéig;

Módosult szöveg:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

• a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 20.000.000. - maximum 500.000.000. Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

2. Módosult a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete

Eredeti szöveg:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,98 milliárd Ft.

Módosult szöveg:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6.972.260.344 Ft.

3. Módosult a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezet

Új szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy

• A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.

• Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

3. Módosult a felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete

Eredeti szöveg:

Az indikátor definíciója:

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma Azon köznevelésben tanulóként részt vevő személyek száma, akik a projektekbe belépnek. Az ISCED1, ISCED2, ISCED3 végzettség megszerzését célzó oktatásban részt vevő tanulók száma. Igazolás módja: jelenléti ív Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: Azon pedagógusok száma, akik újonnan oktatásban (LLL, formális oktatás) vagy képzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt. Igazolás módja: Képzéshez, rendezvényhez kapcsolódó dokumentációk alapján összesítés, jelenléti ív Kidolgozott új képzési módszertanok száma: Az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében kidolgozott módszertani fejlesztések száma összesítve. Igazolás módja: a Projektbeszámoló, elkészült dokumentumok (pl.: módszertani segédletek, eljárási segédanyagok stb.)

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma:

A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, melyek az adott program keretében kidolgozott módszertani fejlesztést alkalmazzák az intézmény oktatási-nevelési munkája során és/vagy beépül a pedagógiai programjukba.

Igazolás módja:

Intézményi dokumentáció és beszámoló, adatszolgáltatás.

Módosult szöveg:

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma: Azon köznevelésben tanulóként részt vevő személyek száma, akik a projektekbe belépnek. Az ISCED1, ISCED2, ISCED3 végzettség megszerzését célzó oktatásban részt vevő tanulók száma.

Számítás módja:

A támogatott műveletek keretében részt vevő köznevelési rendszerben tanuló személyek száma összesítve. Egy személy annyiszor számít az indikátor értékébe, ahány támogatott programban részt vett.

Igazoló dokumentumok:

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programban való részvételt igazoló jelenléti ívek alapján, vagy az online felületen tett regisztráció és a részvételt igazoló dokumentum alapján tudja alátámasztani. Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: Azon pedagógusok száma,akik a program keretében formális oktatásban vagy képzésben, továbbképzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt.

Számítás módja:

A támogatott képzési, átképzési és továbbképzési programokban részt vevő pedagógusok száma összesítve.

Igazoló dokumentumok:

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok, és a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani.

Kidolgozott új képzési módszertanok száma:

Az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében kidolgozott képzési fejlesztések száma összesítve. Számítás módja: A kidolgozott képzési fejlesztések száma összesítve. Igazoló dokumentumok: Együttműködési megállapodások a programba bevont intézményekkel, valamint minősítő tanúsítványok. 5 Jelen felhívás esetében igazolásként a fentieken túlmenően szükséges benyújtani:

  • Projektbeszámoló, elkészült dokumentumok (pl.: módszertani segédletek, eljárási segédanyagok stb.)

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, amelyek az adott program céljainak megvalósításához illeszkedő új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmény oktatási-nevelési munkája során. Számítás módja: A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, amelyek az adott program céljainak megvalósításához illeszkedő új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmény oktatási-nevelési munkája során. Igazoló dokumentumok: Az új módszertan beépítését tartalmazó pedagógiai program és/vagy helyi tanterv.

4. Módosult a felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezete

Eredeti szöveg:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a bevont súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók és a bevont gyógypedagógusok, utazó gyógypedagógusok, utazó konduktorok minősülnek Résztvevőknek.

Módosult szöveg:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a bevont gyógypedagógusok, utazó gyógypedagógusok, utazó konduktorok minősülnek Résztvevőknek.

Kapcsolódó felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kznevels-eslyteremt-szerepnek-erstse-cm-felhvs-2

up