EFOP-3.1.4-15 - „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram” 2018. 10. 14., Vasárnap, 13:31

EFOP-3.1.4-15 - „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram” című (EFOP-3.1.4-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

Bevezetés

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

2. lábjegyzet

2

 A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet  tartalmazza. 

 

 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük,    hogy       kövessék              figyelemmel        a www.szechenyi2020.hu    honlapon              megjelenő közleményeket! 

2. lábjegyzet

2

 A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a  2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) tartalmazza. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

1.3. A támogatás háttere

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évi fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV.10.) Korm. határozat jóváhagyta az Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram támogatása című felhívás meghirdetését.

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet)

70.§-a alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg.

 

 

 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat jóváhagyta az Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram támogatása című felhívás meghirdetését.

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 70.§-a alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg.

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Célcsoport:

 

A 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelettel összehangban a

Célcsoport:

 

 

Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a projekt időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:

 

 1. az Út a középiskolába ösztöndíj esetén 7-8. évfolyamon

tanul;

 1. az Út az érettségihez ösztöndíj esetében középiskolában érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-13. évfolyamon tanul (az előbbi évfolyamokba beleértendők a

7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is);

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 152/2005. (VII.2.) Korm. rendelet) összhangban a

Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a projekt időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:

 

 1. az Út a középiskolába ösztöndíj esetén 7-8. évfolyamon tanul;
 2. az Út az érettségihez ösztöndíj esetében középiskolában érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-13. évfolyamon tanul (az előbbi évfolyamokba beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is);

 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások

 

 

 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

 

 

3.5.1. Indikátorok

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Igazolás módja:

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programban való részvételt igazoló támogatói okiratok, vagy az online felületen tett regisztráció és a részvételt igazoló dokumentum alapján tudja

Igazolás módja:

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programban való részvételt igazoló jelenléti ívek alapján, vagy az online felületen tett regisztráció és a részvételt igazoló

 

alátámasztani.

 

dokumentum alapján tudja alátámasztani.

 

3.6. Fenntartási kötelezettség

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.

cikkében foglaltaknak.

 

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU Rendelet 71.

cikkében foglaltaknak.

 

4.1. Támogatást igénylők köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A programban résztvevő tanulók jelentős része tanul olyan iskolában, mely az állami intézményfenntartó központ által fenntartott. (202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központról.) 

 

A programban résztvevő tanulók jelentős része tanul olyan iskolában, mely az állami intézményfenntartó központ által fenntartott. (134/2016 (VI.10.)  Korm. rendelet a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központról.)      

5.5. Az elszámolható költségek köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

2.     Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 Eszközbeszerzés költsége o bekerülési érték

                        o     bekerülési érték egyes tételei

 

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve

az              államháztartási              számvitelről              szóló 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és

o      a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök.

 

 

2.     Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 Eszközbeszerzés költsége o bekerülési érték

                        o     bekerülési érték egyes tételei

 

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban

Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges: 

 • a             projekt   megvalósításához nélkülözhetetlen         informatikai, irodatechnikai eszközök és
 • a             képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Piaci ár igazolása

 

Piaci ár igazolása

 

 

9. lábjegyzet

 

9

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol.

Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

 

 

 

 

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Kiemelt projektek esetében az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft.

 

 

9. lábjegyzet

 

9

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Kiemelt projektek esetében a 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolás nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2 000 000 Ft.

 8. A Felhívás szakmai mellékletei

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

8.A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatási kérelem benyújtására)
 • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók c. dokumentum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatási kérelem benyújtására) • A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók c. dokumentum
 • Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó egyéni szintű adatgyűjtésről
 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a

 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/doc/4527

up