EFOP-3.1.3-16 - „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” 2018. 10. 14., Vasárnap, 11:59

EFOP-3.1.3-16 - „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című (EFOP-3.1.3-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

Bevezetés

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 4,2 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

 

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 4 200 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

 A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

 

 

 

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

 

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A konstrukció az alábbi stratégiákhoz illeszkedik: Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (MNTFS)

A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat, II. Az oktatás területét érintő feladatok 4) pontja szerint: 

 

 

A konstrukció az alábbi stratégiákhoz illeszkedik: Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (MNTFS)

A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat, II. Az oktatás területét érintő feladatok 4) pontja szerint: 

 

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása

 

 

II. Projekt szakmai bemutatása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

a) Az óvodai egyéni fejlesztési tervek figyelemmel kísérése és megvalósításukhoz szakmai szolgáltatások biztosítása: 

- a projektbe bevont óvodákban a gyermekek számára - a bemeneti mérések alapján - készített egyéni fejlesztési tervek, valamint azok háromhavonta - szülővel együtt - történő áttekintésének támogatása, a gyermek egyéni fejlettségi szintjét figyelembe véve, valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelettel kiadott, az óvodai nevelés országos alapprogramjában

meghatározott nevelési területekkel együtt 

 

a) Az óvodai egyéni fejlesztési tervek figyelemmel kísérése és megvalósításukhoz szakmai szolgáltatások biztosítása: 

- a projektbe bevont óvodákban a gyermekek számára - a bemeneti mérések alapján - készített egyéni fejlesztési tervek, valamint azok háromhavonta - szülővel együtt - történő áttekintésének támogatása, a gyermek egyéni fejlettségi szintjét figyelembe véve, valamint az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelettel kiadott, az óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott nevelési területekkel együtt 

 

 

3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások A projekt célcsoportja személyi szinten

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

 • Gyvt. 67/A. § alapján hátrányos helyzetűnek minősülő gyermekek
 • Gyvt. 19-20/B. § alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (nem hátrányos helyzetű)

óvodapedagógusok, és a munkájukat közvetlenül segítő munkatársak

 

 

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a

továbbiakban:

 Gyvt.) 67/A. § alapján hátrányos

helyzetűnek minősülő gyermekek

 Gyvt. 19-20/B. § alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (nem hátrányos helyzetű)

óvodapedagógusok, és a munkájukat közvetlenül segítő munkatársak

 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 

A Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos elvárások (2. pont 3. bekezdése)

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

 • az óvoda rendelkezik óvodai fejlesztő program megvalósításával kapcsolatos tapasztalatokkal: a

2014/2015. nevelési évben, vagy előtte az óvodai fejlesztő programot megvalósította a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 173.§ alapján

 • az óvoda területi elhelyezkedése: a program keretében bevonásra kerülő óvoda a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján, a kedvezményezett járások listájában területileg hová tartozik (1) Kedvezményezett járás 2) Fejlesztendő járás 3) Komplex programmal fejlesztendő járás)

 

 

 • az óvoda rendelkezik óvodai fejlesztő program megvalósításával kapcsolatos tapasztalatokkal: a 2014/2015. nevelési évben, vagy előtte az óvodai

fejlesztő programot megvalósította

a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 173.§ alapján

 • az óvoda területi elhelyezkedése: a program keretében bevonásra kerülő óvoda a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján, a kedvezményezett járások listájában területileg hová tartozik (1) Kedvezményezett járás 2) Fejlesztendő járás 3)

Komplex programmal fejlesztendő járás)

 

 

 

 

 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások  Elkülönített pénzforgalmi bankszámla nyitása  

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a

 

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes

 

kedvezményezettnek projektszintű elkülönített európai uniós alapokból származó támogatások számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek december 31-ig megőriznie. projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell  vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot  elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027.

december 31-ig megőriznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások  Mérföldkövek

                               Eredeti szövegrész                               Módosított szövegrész

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi 3 A projekt megvalósítása során legalább az alábbi 4 mérföldkövet szükséges tervezni. mérföldkövet szükséges tervezni.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:              következők:

 1. mérföldkő: a projekt keretében legalább 550 1. mérföldkő: a projekt keretében legalább 550 óvoda óvoda bevonásra kerül, valamint a bevonásra kerül, valamint a Kedvezményezett projekt Kedvezményezett projekt szinten az összes szinten az összes elszámolható költség legalább 20%elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2017. igénylést nyújt be legkésőbb 2017. október 31-ig,  október 31-ig, 
 2. mérföldkő: a projekt keretében legalább 3 2. mérföldkő: a projekt keretében megvalósul 1.100 hálózat felállítására kerül sor, megvalósul 1.100 pedagógus továbbképzése 2018. szeptember 5-ig, pedagógus továbbképzése, valamint a 3. mérföldkő: a projekt keretében legalább 3 hálózat Kedvezményezett projekt szinten az összes felállítására kerül sor, valamint a Kedvezményezett elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési projekt szinten az összes elszámolható költség igénylést nyújt be legkésőbb 2018. október 31-ig, legalább 40%-áról kifizetési igénylést nyújt be
 3. mérföldkő: a projekt keretében legalább 5.500 legkésőbb 2018. október 31-ig, gyermek vesz részt az óvodák 4. mérföldkő: a projekt keretében legalább 5.500 hátránykompenzáló tevékenységeinek gyermek vesz részt az óvodák hátránykompenzáló megvalósítását támogató programokban, tevékenységeinek megvalósítását támogató valamint a Kedvezményezett projekt szinten az programokban, valamint a Kedvezményezett projekt összes elszámolható költség legalább 60%-áról szinten az összes elszámolható költség legalább 60%kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2020. áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2020. január 31-ig.               január 31-ig.  

              

 A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai  beszámolóban minden esetben be kell számolni az               indikátorok aktuális tényértékéről.

 

3.5.1. Indikátorok

                               Eredeti szövegrész                               Módosított szövegrész

Részcél dátuma: 2018.10.31.                                               Részcél dátuma: 2018.09.05.

 

4.1. Támogatást igénylők köre  

                             

 

 

 

 

                             

 

Eredeti szövegrész             

 

A felhívásra a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Oktatási Hivatal, mint központi költségvetési szerv (GFO 312) adhat be támogatási kérelmet. 

 

 

 

 Módosított szövegrész

 

A felhívásra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Oktatási Hivatal, mint központi költségvetési szerv (GFO 312) adhat be támogatási kérelmet. 

 

 

 

 

 

5.2. A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége   

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 4,2 milliárd Ft lehet.

 

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 4 200 000 000 Ft lehet.

 

5.3. A támogatás mértéke, összege   

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 4,2 milliárd Ft.

 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 4 200 000 000 Ft.

 

 

5.5. Az elszámolható költségek köre   

1. Projektelőkészítés költségei

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A projekt előkészítő szakasza az EFOP 2016. évre szóló éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat hatályba lépésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart.

 

 

A projekt előkészítő szakasza az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat hatályba lépésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napig tart.

 

5.5. Az elszámolható költségek köre   

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig a kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

 

 

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig a kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

 

5.5. Az elszámolható költségek köre   

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a

Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet

hatályon kívül helyezéséről szóló

 Európai Parlament és

a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

 

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei  

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete az 1037/2016. (II. 9.) számú Korm. határozat hatályba lépésének napja, vége: 2020.10.31.

 

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) számú Korm. határozat hatályba lépésének napja, vége: 2020.10.31.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Piaci ár igazolása

6. lábjegyzet

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

6

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.   

6

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk). 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Számlaösszesítők alkalmazása

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft.

Az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

8. A Felhívás szakmai mellékletei  

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 • ESZA kérdőív és útmutató 
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • Nyilatkozatsablon az utófinanszírozási költségek köréről és mértékéről  A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

 

 • Megvalósíthatósági tanulmány minta
 • Önéletrajz minta
 • Likviditási terv minta
 • Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 • Tájékoztató az ESZA résztvevőkre vonatkozó

egyéni szintű adatgyűjtésről

 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • Nyilatkozatsablon   az           utófinanszírozási         költségek köréről és mértékéről

 

 A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa

Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:


https://regi.palyazat.gov.hu/efop-313-16-trsadalmi-felzrkzsi-s-integrcis-kznevelsi-intzkedsek-tmogatsa

up