EFOP-3.1.3-16 - „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” 2019. 01. 06., Vasárnap, 16:01

EFOP-3.1.3-16 - „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című (EFOP-3.1.3-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

 

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2016. évi Fejlesztési Keretében 4,2 milliárd Ft.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2016. évi Fejlesztési Keretében 4 200 000 000 Ft.

1.3. A támogatás háttere

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében a 1037/2016. (II.9.) számú Kormány határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) számú Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján.  

 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Horizontális szempontok

 • Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény  63 §-nak megfelelően.

 

 • Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvényben, továbbá az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban foglaltaknak megfelelően, ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő fejlesztések esetében csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi programjához.

 

Speciális szakmai elvárások:

A programba bevont gyermekekkel kapcsolatos elvárások: 

Horizontális szempontok

 • Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2003. évi CXXV.

törvény) 63 §-nak megfelelően.

 

 • A 2003. évi CXXV. törvényben, továbbá az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban foglaltaknak megfelelően, ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő fejlesztések esetében csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi programjához.

 

Speciális szakmai elvárások:

A programba bevont gyermekekkel kapcsolatos elvárások: 

 

 

A programba bevonható gyermekeknél a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 173. § (1) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni

 

 

A Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos elvárások:

2) A projekt keretében támogatandó 550 óvoda kiválasztásának szempontrendszerét, mely kiválasztási eljárás lefolytatásához az alábbiakban felsorolt rendező elvet szükséges figyelembe venni:

 • hátrányos helyzetű gyermekek száma: az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek száma/aránya a Gyvt. 67/A. § alapján
 • az óvoda rendelkezik óvodai fejlesztő program megvalósításával kapcsolatos tapasztalatokkal: a 2014/2015. nevelési évben, vagy előtte az óvodai fejlesztő programot megvalósította a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 173.§ alapján

 

Mérföldkövek

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi 4 mérföldkövet szükséges tervezni. 

 

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

 

 1. mérföldkő: a projekt keretében legalább 550 óvoda bevonásra kerül, valamint a Kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2017. október 31-ig, 
 2. mérföldkő: a projekt keretében megvalósul 1.100 pedagógus továbbképzése 2018.

szeptember 5-ig,

 1. mérföldkő: a projekt keretében legalább 3 hálózat felállítására kerül sor, valamint a Kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2018. október 31-ig,

 

A programba bevonható gyermekeknél a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 173. § (1) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni

 

A Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos elvárások:

2) A projekt keretében támogatandó 550 óvoda kiválasztásának szempontrendszerét, mely kiválasztási eljárás lefolytatásához az alábbiakban felsorolt rendező elvet szükséges figyelembe venni:

 • hátrányos helyzetű gyermekek száma: az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek száma/aránya a Gyvt. 67/A. § alapján
 • az óvoda rendelkezik óvodai fejlesztő program megvalósításával kapcsolatos tapasztalatokkal: a 2014/2015. nevelési évben, vagy előtte az óvodai fejlesztő programot megvalósította a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 173.§ alapján

 

 

 

 

Mérföldkövek

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi 4 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

 

 1. mérföldkő: a projekt keretében legalább 550 óvoda bevonásra kerül, valamint a Kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2017. október 31-ig,
 2. mérföldkő: a projekt keretében megvalósul 1.100 pedagógus továbbképzése 2018.

szeptember 5-ig,

 1. mérföldkő: a projekt keretében legalább 3 hálózat felállítására kerül sor, valamint a Kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2018. október 31-ig,

 

4. mérföldkő: a projekt keretében legalább 5.500 gyermek vesz részt az óvodák hátránykompenzáló tevékenységeinek megvalósítását támogató programokban, valamint a Kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 60%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb 2020. január 31-ig. 

4. mérföldkő: a projekt keretében legalább 5.500 gyermek vesz részt az óvodák hátránykompenzáló tevékenységeinek megvalósítását támogató programokban, a felhívásban előírt összes kötelező és a támogatást igénylő által vállalt szakmai tevékenység megvalósul, valamint a

Kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be a projekt fizikai befejezésére

 

3.5.1. Indikátorok

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Igazoló dokumentumok: 

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok, a részvételt igazoló jelenléti ívek és az elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

 

 

Igazoló dokumentumok: 

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok, és a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.  Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben

4.1        Támogatást igénylők köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A felhívásra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Oktatási Hivatal, mint központi költségvetési szerv (GFO 312) adhat be támogatási kérelmet. 

 

A felhívásra az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Oktatási Hivatal, mint központi költségvetési szerv (GFO 312) adhat be támogatási kérelmet. 

 

5.4. Előleg igénylése 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Jelen felhívás keretében támogatott projektek

Jelen    felhívás    keretében    támogatott    projektek

 

esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100 %-a központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik. 

 

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

 

 

 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 100 %-a központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén, amennyiben a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik. 

 

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

 

2018.09.08-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

2018.09.08-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

5.5. Az elszámolható költségek köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

 Eszközbeszerzés költségei (ide értve a fejlesztést segítő kis értékű eszközök

biztosításának költségét is)  o   bekerülési érték

                         o    bekerülési érték egyes tételei

 

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C törvény80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján meghatározott értékhatárig a kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

 

7. Projektmenedzsment költség  

          Egyéb projektmenedzsment költség o             projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag       és        kis             értékű   eszközök költsége

 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

 Eszközbeszerzés költségei (ide értve a fejlesztést segítő, legfeljebb bruttó 254 000 Ft értékű eszközök biztosításának költségét is) 

 • bekerülési érték
 • bekerülési érték egyes tételei

 

A projekt keretében legfeljebb bruttó 254 000 Ft értékű eszköz beszerzése lehetséges.

 

7. Projektmenedzsment költség  

          Egyéb projektmenedzsment költség o             projektmenedzsmenthez             kapcsolódó anyag és legfeljebb bruttó 254 000 Ft  értékű eszközök költsége

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Piaci ár igazolása

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az Irányító Hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

 

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg,

Piaci ár igazolása

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a

1 projektgazdától/ajánlatkérőtől   független             piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

 

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek

 

A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti

 

Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez kapcsolódó költség esetén, amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az

megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár

irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet.  A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani.

Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.

Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor.

megfelelőségét alátámasztó, 272/2014. (XI.5.)

Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

 

 

Központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra.  Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-313-16-trsadalmi-felzrkzsi-s-integrcis-kznevelsi-intzkedsek-tmogatsa

 

up