EFOP-3.1.10-17 „Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” 2019. 09. 25., Szerda, 14:52

EFOP-3.1.10-17 „Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című (EFOP-3.1.10-17 kódszámú) felhívás

Módosult a „Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című (EFOP-3.1.10-17 kódszámú) felhívás

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című (EFOP-3.1.10-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 

A módosítások részletes bemutatása

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás

 

Eredeti szövegrész:

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 735 888 547 Ft.

 

Módosított szövegrész:

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 730 688 547 Ft.

 

1.3. A támogatás háttere

 

Eredeti szövegrész:

 

Jelen  felhívást  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma,  EU    Fejlesztések  Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató)  hirdeti  meg  1037/2016.  (II.  9.)  Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm.  határozat)  szereplő  éves  fejlesztési  keret alapján.

 

Módosított szövegrész:

 

Jelen  felhívást  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma,  EU    Fejlesztések Felelős  Helyettes  Államtitkárság  (a  továbbiakban: Támogató)  hirdeti  meg  az  Emberi  Erőforrás Fejlesztési  Operatív  Program  éves  fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 

Eredeti szövegrész:

 

6. sz. lábjegyzet                                

A   2011.   évi   CXC.    törvény   a   nemzeti köznevelésről szóló    törvény alapján: lemorzsolódással   veszélyeztetett   az   a   tanuló, akinek    az    adott    tanévben    a    tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy a megelőző   tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex,  rendszerszintű  pedagógiai  intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

 

Módosított szövegrész:

 

6. sz. lábjegyzet                     

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC. törvény  alapján:  lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez   képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű  pedagógiai  intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

 

4.1. Támogatást igénylők köre

 

Eredeti szövegrész:

 

A konstrukció keretében a program megvalósítói a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1)  szerinti  alábbi  nevelési-oktatási  intézmények fenntartói lehetnek:

 

3)   Egyesületi  jogi   személyiséggel   rendelkező szervezeti egysége: GFO 519

 

Módosított szövegrész:

 

A konstrukció keretében a program megvalósítói a nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói lehetnek:

 

3)   Egyesület   jogi   személyiséggel   rendelkező szervezeti egysége: GFO 519

 

4.4.2 Kiválasztási kritériumok

 

Eredeti szövegrész:

 

3. Tartalmi értékelési szempontok 7.1 A program megvalósítás feladatellátási helye a szóló  290/2014.  (XI.26.)  Korm.  rendelet  3.  sz. melléklete alapján a kedvezményezett járások közé sorolható.

 

Módosított szövegrész:

 

3. Tartalmi értékelési szempontok  7.1 A program megvalósítás feladatellátási helye a kedvezményezett járások  besorolásáról  szóló 290/2014.         (XI.26.)            Korm.  rendelet továbbiakban:   290/2014. (XI. 26.)   Korm. rendelet) 3.sz. melléklete alapján kedvezményezett járások közé sorolható.

 

8. A felhívás szakmai mellékletei

 

Eredeti szövegrész

 

Kormányrendeletek, kormányhatározatok, országgyűlési határozatok 368/2011.   (XII.   31.)   Korm.   rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.

 

Módosított szövegrész:

-

Kapcsolódó felhívás:

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-lpj-egy-fokkal-feljebb-tovbbtanulst-erst-kezdemnyezsek-tmogatsa-cm-efop-3110-17-kdszm-felhvs

 

up