EFOP-2.4.3-18: A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása 2018. 05. 17., Csütörtök, 11:50

EFOP-2.4.3-18: A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása” című (EFOP-2.4.3-18 kódszámú) Felhívás 2018. április 23-án megjelent módosítása adminisztratív okokból tévesen jelent meg. A mai napon megjelent módosítás tekinthető a véglegesnek. Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a beadási határidő is meghosszabbodik.

A támogatási kérelmek 2018. április 27. 14:00 órától ismét benyújthatóak.

A Felhívás az alábbiak szerint módosul:

1. A Felhívás 1. oldalán leírtak az alábbi szerint kerültek módosításra:

„Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió – 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;”

2. A Felhívás 1.1. „A felhívás indokoltsága és célja” pontja módosításra került az alábbiak szerint:

A projekt megvalósítása során természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok átalakítása, bővítése, korszerűsítése illetve a természetes személyek tulajdonában lévő lakókörnyezeti terület fejlesztése nem elszámolható. A beavatkozások eredményeinek erősítése érdekében a magántulajdonú ingatlanban élőkkel, illetve nem saját tulajdonú bérlakásokban lakókkal is felveheti a Kedvezményezett a kapcsolatot. Lehetőség van továbbá a bérlők által felhalmozott adósságok (közüzemi, bérleti, stb.) rendezésére vonatkozóan beavatkozás kidolgozására, illetve más településeken működő modellek adaptálására.

3. A felhívás 1.2 a rendelkezésre álló forrás pontja a következők szerint módosult:

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 2-200 db.

4. A felhívás 3.2 „A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása” pontja az következők szerint módosult:

A projekt megvalósítása során természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok bontása, átalakítása, bővítése, vagy építése illetve a természetes személyek tulajdonában álló lévő lakókörnyezeti terület fejlesztése nem elszámolható.

5. A felhívás 3.4.1.1 „Műszaki és szakmai elvárások” pontja az következők szerint módosult:

5. Természetes személy tulajdonban lévő ingatlanok esetében beruházások nem valósíthatóak meg tartós bérlet esetén sem.

6. A Felhívás 3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek pontja kiegészítésre került a következők szerint:

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelel(nek) a műszaki szakmai elvárásokban leírt szűkítéssel, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a támogatói okirat kibocsátásáig.

7. A Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja kiegészítésre került a következők szerint:

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

8. A Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontja módosításra került a következők szerint:

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 6 – május 9. között van lehetőség.

9. A Felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege pontja módosításra került a következők szerint:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 forint és maximum 500.000.000 forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Az igényelhető minimális támogatási összeg minimum 5.000.000 Ft, melyből legalább 1 lakás felújítását kell megoldani. Minden további lakás programba vonása 5.000.000 Ft-tal emelheti a támogatási összeget;

Példa: 5 lakás bevonása esetén 5x5.000.000 Ft = 25.000.000 Ft az igényelhető 4 támogatás. A teljes keret tekintetében szükséges megfelelni az 5.000.000 Ft/lakás szabálynak. Ha egy lakásra elegendő 1.000.000 Ft, a másikra viszont 9.000.000 Ft ráfordítás szükséges, ez engedélyezett.

10.A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei - Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása pontja módosításra került a következők szerint:

Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 3.000.000 Ft-ot.

Kapcsolódó hivatkozás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-szegregtumokban-lk-lakhatsi-krlmnyeinek-javtsa-cm-felhvs-1

up