EFOP-2.4.1 - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) 2018. 09. 06., Csütörtök, 11:30

EFOP-2.4.1 - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című (EFOP-2.4.1 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 A felhívás 4. oldala az alábbiak szerint módosul: 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 
 
Felhívás 3.4.2 pontja 
 
A projektvégrehajtás mérföldkövei az alábbiak szerint módosulnak:
 
 
1. mérföldkő: Az ingatlan-beruházás (kivitelezésre) vonatkozó szerződés(ek) megkötése a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdését követő 10 hónapon belül. 
 2. mérföldkő: A Csillag szolgáltató pont és Csillag szolgáltatóház átadása (azon támogatást igénylők esetében, akik ezen felhívás keretében kötelezettek) a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdését követő 17 hónapon belül. 
 3. mérföldkő: Az ingatlan lakhatási engedélyének megadására vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtása a projekt fizikai befejezésének időpontjáig. 
 A fentieken túl a Kedvezményezett köteles legkésőbb 2018. november 30-ig egy további mérföldkövet tervezni, amelyben a jelen felhívásban rögzített indikátorok teljesüléséről kell nyilatkoznia. 
 
Felhívás 3.5.2 pontja 
 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdését követően legfeljebb 28 hónap áll rendelkezésre. 
 
Felhívás 3.6.2 pontja 
 
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelel(nek), és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig. – Törlésre kerülő bekezdés 
 
Támogatás - ide értve a támogatási előleget is - abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő, igazolja – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 5 hónapon belül. 
 
 
Felhívás 3.7.1 pontja 
 

Igazolás módja: Támogatási szerződés, szakmai beszámoló, jelentés 
 
Felhívás 5.6 pontja 
 
Számlaösszesítők alkalmazása az alábbiak szerint: 

 
Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2 000 000 Ft. A 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 
 
Kapcsolódó felhívás: 
 
https://www.palyazat.gov.hu/efop-241-szegreglt-lethelyzetek-felszmolsa-komplex-programokkalerfa 
 
 

up