EFOP-2.2.5-17 - "Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig" 2019. 04. 01., Hétfő, 08:40

EFOP-2.2.5-17 - "Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig"

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, az "Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig" című (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig című (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás. 

 

A Felhívás érintett pontja

Eredeti szövegezés

Módosított szövegezés

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai valamint az Eljárási Rend esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1.1 A felhívás indokoltsága és célja

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a

Stratégiában foglaltakkal.

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben (a továbbiakban: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a

Stratégiában foglaltakkal.

1.. rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 53.519.250.000 Ft.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51.958.796.658 Ft.

 

1.3. A támogatás háttere

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős

Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A projekt megvalósítása során legalább 6 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

1. mérföldkő: a kedvezményezett megnevezi a támogatott lakhatásra kiválasztott ingatlanokat, különös tekintettel a felhívás 3.4.1 pontjában meghatározottakra. A szakmai beszámolóhoz csatolni szükséges az IFKKOT írásos javaslatát, valamint a kiváltásért felelős miniszteri biztos támogatói nyilatkozatát. A feltétel teljesítésére a Támogatási szerződés megkötésétől számított legfeljebb 4 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2018.november 30ig. Amennyiben ezen időpontig a Támogatási szerződés nem lép hatályba, a mérföldkő teljesítését utólag, a hatályba lépéstől számított 15 napon belül kell bemutatni. 

Amennyiben a Felhívás 6.4. pontban előírt dokumentumok nem kerülnek becsatolásra, illetve az IFKKOT által kiadott írásos javaslat nem minden pontja támogató tartalmú, az a

A projekt megvalósítása során legalább 6 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

1. mérföldkő: a kedvezményezett megnevezi a támogatott lakhatásra kiválasztott ingatlanokat, különös tekintettel a felhívás 3.4.1 pontjában meghatározottakra. A szakmai beszámolóhoz csatolni szükséges az IFKKOT írásos javaslatát, valamint a kiváltásért felelős miniszteri biztos támogatói nyilatkozatát. A feltétel teljesítésére a Támogatási szerződés megkötésétől számított legfeljebb 4 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2018.november 30ig. Amennyiben ezen időpontig a Támogatási szerződés nem lép hatályba, a mérföldkő teljesítését utólag, a hatályba lépéstől számított 15 napon belül kell bemutatni. 

Amennyiben a Felhívás 6.4. pontban előírt dokumentumok nem kerülnek becsatolásra, illetve az IFKKOT által kiadott írásos javaslat nem minden pontja támogató tartalmú, az a

 

 

támogatási szerződéstől való elállást vonja maga után.

 1. mérföldkő: rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási szerződés hatálybalépést követő legkésőbb 7. hónapban és a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési igénylést nyújt be
 2. mérföldkő: a kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került és a megítélt támogatás legalább 10%ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 16 hónapban
 3. mérföldkő: a tervezett kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt támogatás legalább 30%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 32. hónapban
 4. mérföldkő: a tervezett kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt támogatás legalább 55%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 42. hónapban
 5. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-ról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjában. 

támogatási szerződéstől való elállást vonja maga után.

 1. mérföldkő: rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási szerződés hatálybalépést követő legkésőbb 7. hónapban és a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési igénylést nyújt be.
 2. mérföldkő: a kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került és a megítélt támogatás legalább 10%ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 16 hónapban.
 3. mérföldkő: a tervezett kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt támogatás legalább 30%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés hatálybalépését követő legkésőbb

32. hónapban.

 1. mérföldkő: a tervezett kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt támogatás legalább 55%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 42. hónapban.
 2. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-ról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjában. 

 

 

A Kedvezményezett köteles kifizetési igénylést benyújtani:

 • a támogatási szerződésben rögzített mérföldkő elérését követően 15 napon belül,
 • bármely            finanszírozási    mód             esetén

(utófinanszírozás, szállítói finanszírozás), ha a ténylegesen felmerült, teljesített, valós munkára alapozott költségek összértéke eléri a támogatási szerződés mellékletét képező ÁSZF 3.4.1 pontjában rögzített elszámolási minimumot és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt írásbeli megrendelővel, hatósági határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható (valós költség alapú elszámolás), az elszámolási minimum elérését követő 15 napon belül.

Közbeszerzés köteles beszerzés esetén a Kedvezményezett köteles a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben biztosítani a szállító részére a részteljesítés és részszámlák benyújtásának lehetőségét, úgy hogy az egyes teljesítések és a részszámlák kibocsátásának ütemezése összhangban legyen a tényleges teljesítéssel és a szállítói szerződés fizetési ütemezésével.

A Kedvezményezett köteles kifizetési igénylést benyújtani:

 • a támogatási szerződésben rögzített mérföldkő

elérését követően 15 napon belül,

 • bármely            finanszírozási    mód     esetén

(utófinanszírozás, szállítói finanszírozás), ha a ténylegesen felmerült, teljesített, valós munkára alapozott költségek összértéke eléri a támogatási szerződés mellékletét képező ÁSZF 3.4.1 pontjában rögzített elszámolási minimumot és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt írásbeli megrendelővel, hatósági határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható (valós költség alapú elszámolás), az elszámolási minimum elérését követő 15 napon belül.

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

Közbeszerzés köteles beszerzés esetén a Kedvezményezett köteles a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben biztosítani a szállító részére a részteljesítés és részszámlák benyújtásának lehetőségét, úgy hogy az egyes teljesítések és a részszámlák kibocsátásának ütemezése összhangban legyen a tényleges teljesítéssel és a szállítói szerződés fizetési ütemezésével.

 

3.5.1. A projekt megkezdése

Támogatás a Felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a Felhívás megjelenését követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza. Jelen felhívás esetén az ÁÚF 8. pontja 6.1. alpontja az alábbiak szerint alkalmazandó:

Tekintettel arra, hogy a projekt több célterületre terjed, a projekt megkezdésének a projektmenedzser alkalmazására vonatkozó szerződés hatálybalépésének napja minősül.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI.

fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

Támogatás a Felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a Felhívás megjelenését követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza. Jelen felhívás esetén az ÁÚF 8. pontja 6.1. alpontja az alábbiak szerint alkalmazandó:

Tekintettel arra, hogy a projekt több célterületre terjed, a projekt megkezdésének a projektmenedzser alkalmazására vonatkozó szerződés hatálybalépésének napja minősül.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

5.4. Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 

 

középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén

legfeljebb egymilliárd forint,

b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület és közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
 2. 50%-a kutatás-fejlesztés esetén,
 3. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 
 • a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 • megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a

 

 

272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő

272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

A hatályos likviditási terv sablon elérhető a www.szechenyi2020.hu oldalon a Pályázatok / Pályázati dokumentációk / Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program/ Kapcsolódó dokumentumok között. 

Időközi kifizetés benyújtása 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

 

előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult

Szállítói előleg

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

 

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra

 

 

 

szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési

eljárás, 

 1. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható       összege             30%-ának         megfelelő         mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

 

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

5.5. Az elszámolható költségek köre

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a Szociális törvényben és az személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a stratégiában foglaltakkal.

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a Szociális törvényben és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a stratégiában foglaltakkal.

 

5.6. Az elszámolhatóság

A felhívás keretében támogatott projektek költségei

A felhívás keretében támogatott projektek költségei

 

további feltételei

elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló, 1037/2016 .(II.9.) Korm. határozatban történő megjelenésének (2017.03.21.) napja, vége: a projekt megkezdésének napjától illetve, amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 52 hónap, de legkésőbb 2022.december 31.

A projektelőkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: a felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív

Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napja.

A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás megjelenését követő naptól, de legkorábban a projekt megkezdésének napjától lehetséges.

 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

Szakmai megvalósításhoz, valamint a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű kiadások elszámolásának feltételei:

A projekt előkészítésében és/vagy a szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi

elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló, 1037/2016. (II.9.) Korm. határozatban történő megjelenésének (2017.03.21.) napja, vége: a projekt megkezdésének napjától illetve, amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 52 hónap, de legkésőbb 2022.december 31.

A projektelőkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: a felhívás 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napja.

A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás megjelenését követő naptól, de legkorábban a projekt megkezdésének napjától lehetséges.

 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

Szakmai megvalósításhoz, valamint a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű kiadások elszámolásának feltételei:

A projekt előkészítésében és/vagy a szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával

 

 

jellegű ráfordításai esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak.

 • A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.
 • Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja.
 • Szintén ebbe a kategóriába tartozik a projekt végrehajtásában közreműködő azon személyek bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával vagy többletfeladatok elrendelésével oldható meg.
 • Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a támogatott

összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak.

 • A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.
 • Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja.
 • Szintén ebbe a kategóriába tartozik a projekt végrehajtásában közreműködő azon személyek bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával vagy többletfeladatok elrendelésével oldható meg.
 • Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív

 

 

projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

A célfeladat kiírások, illetve megbízási szerződések esetében az elszámoláshoz szükséges benyújtani a célfeladat teljesülésének igazolását/a megbízási szerződés alapján készült teljesítés igazolást is.

Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött teljesítés nem igazolható.

 

Piaci ár igazolása 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett

szerződés az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

A célfeladat kiírások, illetve megbízási szerződések esetében az elszámoláshoz szükséges benyújtani a célfeladat teljesülésének igazolását/a megbízási szerződés alapján készült teljesítés igazolást is.

Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött teljesítés nem igazolható.

 

Piaci ár igazolása 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A

Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

 

 

ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a

 

 

esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független  piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható

szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a

 

 

legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

 

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

Bérmaximum

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.
 2. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.
 3. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.
 4. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási

 

 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.
 2. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.
 3. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.
 4. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási

Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő

Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni.

Amennyiben a támogatást igénylő a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény a szakmai vezető, az alporjektvezető, valamint a további szakmai megvalósítók bérének tervezésénél a Nemzeti

Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető – a projektben végzett tevékenység jellegének megfelelő – kereseti adatoktól maximum 100%-os eltérés megengedett azzal, hogy a 30%-ot meghaladó eltérést indokolni szükséges, azzal, hogy az intézmény alkalmazottjának az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetménye, illetve az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetmény-, keresetkiegészítésének az összege együttesen nem haladhatja

 

 

indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni. 

A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Ezen jogcímek esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak. 

Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy

meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Amennyiben a kereseti adatok meghatározására a FEOR kód szerint nincs lehetőség, a támogatást igénylőnek a piaci árnak való megfelelőséget legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlattal kell alátámasztania.

Célfeladat esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak.

 

 

foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport útiköltsége – (utazási és kiküldetési költség összesítő)

Számlaösszesítők alkalmazása

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)

 

 

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség

(anyagköltség összesítő)

 • Általános (rezsi) költség összesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén           elszámolható             bizonylatok       maximális támogatástartalma: 500.000 Ft.

A          személyi           jellegű költségösszesítő          a www.szechenyi2020.hu felületen az Emberi Erőforrás Fejlesztési        Operatív           Program           (EFOP)             aloldalon          a „Segédletek elszámolásokhoz” című menüpont alatt érhető el, melyet kitöltve az EPTK felületen az elszámoló bizonylat rögzítése menüponton keresztül, excel táblázat formájában kell csatolni a bizonylathoz.

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

 

Nem közbeszerzés köteles beszerzések összeférhetetlenségi követelményei

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja   értelmében       a          nem      közbeszerzés             köteles beszerzések     vonatkozásában             az         alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 Nem független az az ajánlattevő, 

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -,

 • Célcsoport útiköltsége – (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség

(anyagköltség összesítő)

 • Általános (rezsi) költség összesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma: 2.000.000 Ft.

A 2 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Közbeszerzéssel érintett költségek összesítőn történő elszámolása esetén a költségekhez tartozó vállalkozási szerződést a monitoring és információs rendszerben rögzíteni kell, és a költséggel össze kell rendelni. 

 

A személyi jellegű költségösszesítő a www.szechenyi2020.hu felületen az Emberi Erőforrás

 

 

annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;

 1. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 2. ha a támogatást igénylő /, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

Fejlesztési Operatív Program (EFOP) aloldalon a „Segédletek elszámolásokhoz” című menüpont alatt érhető el, melyet kitöltve az EPTK felületen az elszámoló bizonylat rögzítése menüponton keresztül, Excel táblázat formájában kell csatolni a bizonylathoz.

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

Nem közbeszerzés köteles beszerzések összeférhetetlenségi követelményei

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 3. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a

 

 

házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Műszaki ellenőri szolgáltatás

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-225-17-intzmnyi-elltsrl-a-kzssgi-alap-szolgltatsokra-val-ttrs

up