EFOP-2.2.19-17 - „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” 2019. 04. 26., Péntek, 09:54

EFOP-2.2.19-17 - „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, a „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című (EFOP-2.2.19-17 kódszámú) felhívás.

 

A Felhívás érintett pontja

Eredeti szövegezés

Módosított szövegezés

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

A mérföldkövek tervezésénél az alább adatok megadása szükséges:

 • Mérföldkő sorszáma.
 • A mérföldkő teljesítésének legkésőbbi ideje.
 • Elvárt teljesítés.
 • A mérföldkő eléréséig benyújtásra kerülő kifizetési kérelem százaléka (ami az előző mérföldkőben tervezetthez képest minimum további 10%), a projekt összköltségéhez viszonyítva.
 • A mérföldkövek között maximum 6 hónap telhet el.

 

Az      alábbi mérföldkövek          tervezése      kötelező valamennyi Támogatást igénylő esetében:

 • a projekt fizikai befejezésének napjáig a

A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 4 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

A mérföldkövek tervezésénél az alább adatok megadása szükséges:

 • Mérföldkő sorszáma.
 • A mérföldkő teljesítésének legkésőbbi ideje.
 • Elvárt teljesítés.
 • A mérföldkő eléréséig benyújtásra kerülő kifizetési kérelem százaléka a projekt összköltségéhez viszonyítva.

 

Az      alábbi mérföldkövek          tervezése      kötelező valamennyi Támogatást igénylő esetében:

 • a projekt fizikai befejezésének napjáig a támogatási szerződésben rögzített összes tevékenység maradéktalanul megvalósul és a Kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 90%-áról (kumulált)

 

 

támogatási szerződésben rögzített összes tevékenység maradéktalanul megvalósul és a Kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 90%-áról (kumulált) kifizetési igénylést nyújt be.

Az alábbi mérföldkő projekt időtartamtól függően kötelezően tervezendő valamennyi támogatást igénylő esetében:

 • maximum 12 hónap projektidőtartam esetében: a kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 35%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdését követő 8 hónapon belül.
 • 12 hónapot meghaladó, de maximum 24 hónap projektidőtartam esetében: a kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdését követő 9 hónapon belül.

 

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

kifizetési igénylést nyújt be.

Az alábbi mérföldkő projekt időtartamtól függően kötelezően tervezendő valamennyi támogatást igénylő esetében:

 • maximum 12 hónap projektidőtartam esetében: a kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 35%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdését követő 8 hónapon belül.
 • 12 hónapot meghaladó, de maximum 24 hónap projektidőtartam esetében: a kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdését követő 9 hónapon belül.

 

A Kedvezményezett köteles kifizetési igénylést benyújtani:

 • a támogatási szerződésben rögzített mérföldkő elérését követő 15 napon belül,
 • bármely        finanszírozási          mód             esetén

(utófinanszírozás, szállítói finanszírozás), ha a ténylegesen felmerült, teljesített, valós munkára alapozott költségek összértéke eléri a megítélt támogatás 5 %-át és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt írásbeli megrendelővel, hatósági határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható (valós költség

 

 

 

 

 

 

 

 

alapú elszámolás), a költségek fenti összértékének elérését követő 15 napon belül.

 

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-2219-17-jrbeteg-szakellt-szolgltatsok-fejlesztse-1

up