EFOP-2.2.0-16 - „A minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának fejlesztése” 2019. 04. 01., Hétfő, 08:35

EFOP-2.2.0-16 - „A minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának fejlesztése”

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, „A minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának fejlesztése” című (EFOP-2.2.0-16 kódszámú) felhívás.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, „A minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának fejlesztése” című (EFOP-2.2.0-16 kódszámú) felhívás.

 

A Felhívás érintett pontja

Eredeti szövegezés

Módosított szövegezés

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások / Projekt szakmai

megvalósításával kapcsolatos elvárások valamennyi konstrukció esetében

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében projektenként egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek a munkaideje bizonyíthatóan eléri vagy meghaladja a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek egészségtudományi vagy orvostudományi, vagy egészségügyi irányítással összefüggő vagy egészségpolitikai vagy műszaki felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében projektenként egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy egyéb jogviszony keretében, akinek a munkaideje bizonyíthatóan eléri vagy meghaladja a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek egészségtudományi vagy orvostudományi, vagy egészségügyi irányítással összefüggő vagy egészségpolitikai vagy műszaki felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

A szakmai vezető, illetve szakmai megvalósítók egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén alkalmazandó speciális elszámolási szabályokat lásd. a Felhívás 5.6 pontjában.

Egyéb       jogviszony              alkalmazásakor            azon

 

 

 

pozíciók esetén, melyekhez a Felhívás részletszabályokat rendel a feladatot ellátó személyt nevesíteni kell, illetve igazolni szükséges a részletszabályoknak történő megfelelést.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások / A projektmenedzsmenttel kapcsolatos elvárások

A projektgazdának (konzorciumban történő megvalósítás esetén a konzorcium vezetőjének) vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt megvalósítás teljes időtartama alatt projektenként egy (projekt)menedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri vagy meghaladja a heti 20 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.

A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának (konzorciumban történő megvalósítás esetén a konzorcium vezetőjének) vállalnia kell a kiemelt projekt megvalósítás teljes időtartama alatt projektenként egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri vagy meghaladja a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek felsőfokú és/vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel és legalább 1 éves uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt vonatkozásában pénzügyi szakmai tapasztalattal kell

A projektgazdának (konzorciumban történő megvalósítás esetén a konzorcium vezetőjének) vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt megvalósítás teljes időtartama alatt projektenként egy (projekt)menedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri vagy meghaladja a heti 20 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.

A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának (konzorciumban történő megvalósítás esetén a konzorcium vezetőjének) vállalnia kell a kiemelt projekt megvalósítás teljes időtartama alatt projektenként egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri vagy meghaladja a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek felsőfokú és/vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel és legalább 1 éves uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt vonatkozásában pénzügyi

 

 

rendelkeznie.

A        projektmenedzsmenti          feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van munkaviszony, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszony keretében     projektkoordinátorok,          pénzügyi-      és projektasszisztens(ek) alkalmazására.

szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 

A projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve egyéb jogviszony keretében projektkoordinátorok, pénzügyi- és projektasszisztens(ek) alkalmazására. A projektmenedzsment egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén alkalmazandó speciális elszámolási szabályokat lásd. a Felhívás 5.6 pontjában.

Egyéb jogviszony alkalmazásakor azon pozíciók esetén, melyekhez a Felhívás részletszabályokat rendel a feladatot ellátó személyt nevesíteni kell, illetve igazolni szükséges a részletszabályoknak történő megfelelést.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei / Projektmenedzsment és szakmai megvalósítók egyéb jogviszonyban

történő foglalkoztatása

----

Projektmenedzsment és szakmai megvalósítók egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatása A Kedvezményezetteknek jelen felhívás keretében lehetőségük van a projektmenedzsment, illetve szakmai megvalósítók által ellátandó feladatokat egyéb jogviszonyban, szakértői szolgáltatás igénybevételével teljesíteni. Közszféra szervezet kedvezményezettek által igénybe vett szakértői szolgáltatás kizárólag akkor számolható el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati

 

 

tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet látja el.

Amennyiben a szakértői szolgáltatás in-house beszerzés keretében kerül megvalósításra, azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét. Az in-house beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot.

A szakértői szolgáltatás elszámolásához szükséges benyújtani a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében szereplő alátámasztó dokumentumokat, továbbá olyan részletes kimutatást, amely megfelel a jelen felhívásban foglalt valamennyi feltételnek és kötelezettségnek.

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-220-16-a-minsgi-egszsggyi-kzszolgltatsokhoz-val-hozzfrs-biztostsnak-fejlesztse

up