EFOP-2.1.2-16 - Gyerekesély programok infrastrukturális háttere 2018. 09. 06., Csütörtök, 13:41

EFOP-2.1.2-16 - Gyerekesély programok infrastrukturális háttere

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

Felhívás 3.4.2 pontja 
 
A projektvégrehajtás mérföldkövei az alábbiak szerint módosulnak: 

 
1. mérföldkő: Közbeszerzés-köteles tevékenység esetén az eljárás megindítása, egyéb esetben a beszerzések megindítása a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdését követő 9 hónapon belül. 
 
2. mérföldkő: Legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig használatba veszik a fejlesztéssel érintett foglalkozásoknak helyet adó épületet, közösségi teret, helyiségeket / kialakításra kerülnek a szolgáltatásokhoz szükséges infrastrukturális feltételek; és az összes elszámolható költség legalább 85%-ról kifizetési igényt nyújtott be. 
 
Felhívás 3.5.2 pontja 
 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 
 
Felhívás 3.7.1pontja 
 
A felújított vagy átalakított, a gyermekesély programokhoz kapcsolódó épületek férőhely kapacitása nevű indikátor típusa pontosításra került, továbbá a mutató forrása oszlop törlésre került. 
 
Az indikátor definíciója és számítási módja az alábbiak szerint módosul: 

Felújított vagy átalakított, a gyermekesély programokhoz kapcsolódó épületek férőhely kapacitása: 
 
Az ERFA rendelet 5. cikk (9) a.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében a gyermekesély programok helyszínéül szolgáló, felújított vagy átalakított épületek (tanulási, foglalkoztatási, játszó-, valamint a szülők bevonását szolgáló terek, helyek) névleges kapacitása összesítve. 
 

Számítási mód: A gyermekesély programok helyszínéül szolgáló, felújított vagy átalakított épületek (tanulási, foglalkoztatási, játszó-, valamint a szülők bevonását szolgáló terek, helyek) névleges kapacitása összesítve. 
 
Névleges kapacitás: Az a maximális létszám főben kifejezve, ahány igénybe vevőt az infrastruktúra egyidejűleg szolgáltatásban részesíteni képes. 
 
A támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása nevű indikátor típusa pontosításra került, továbbá a mutató forrása oszlop törlésre került. 

Felhívás 5.6 pontja 
 
Számlaösszesítők alkalmazása az alábbiak szerint: 

 
Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: a 2 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. 
 
Kapcsolódó felhívás: 
https://www.palyazat.gov.hu/efop-212-16-gyerekesly-programok-infrastrukturlis-httere 
 

up