EFOP-2.1.2-16 - „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” 2019. 04. 01., Hétfő, 08:45

EFOP-2.1.2-16 - „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi2020 keretében megjelent „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című, EFOP-2.1.2-16 kódszámú Felhívás az alábbiak szerint:

 

Bevezető

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu

honlapon megjelenő közleményeket! 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1.1. A felhívás indokoltsága és célja

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Szintén a 2007-2013 időszakban különböző TÁMOP konstrukciók keretében 115 Biztos Kezdet Gyerekház jött létre, 65 Gyerekház a TÁMOP-5.2.3-A konstrukciók keretében került kialakításra. 2015-ben az uniós projekt befejezését követően 112 gyerekház működik az országban, a központi költségvetés támogatásával. A gyerekházak 2013. január 1jétől beillesztésre kerültek a 1997. évi XXXI. törvénybe a gyermekjóléti alapellátások közé. Az iskolai karriert kedvezően befolyásolják a legkorábbi életkorban a gyermekeknek és szüleinek nyújtott szolgáltatások, amelyek a szakmai és infrastrukturális szempontból egyaránt jó minőséget biztosítanak. A Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának bővítése nagyon fontos a társadalmi felzárkózás erősítése érdekében, ehhez a szolgáltatás területi célzását tovább kell finomítani.

 

Szintén       a      2007-2013        időszakban         különböző

TÁMOP konstrukciók keretében 115 Biztos Kezdet Gyerekház jött létre, 65 Gyerekház a TÁMOP-5.2.3A konstrukciók keretében került kialakításra. 2015ben az uniós projekt befejezését követően 112 gyerekház működik az országban, a központi költségvetés támogatásával. A gyerekházak 2013. január 1-jétől beillesztésre kerültek a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvénybe (a továbbiakban: 1997. évi XXXI. törvény) a gyermekjóléti alapellátások közé. Az iskolai karriert kedvezően befolyásolják a legkorábbi életkorban a gyermekeknek és szüleinek nyújtott szolgáltatások, amelyek a szakmai és infrastrukturális szempontból egyaránt jó minőséget biztosítanak. A Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának bővítése nagyon fontos a társadalmi felzárkózás erősítése érdekében, ehhez a szolgáltatás területi célzását tovább kell finomítani.

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd Ft.

 

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 500 000 000 Ft.

 

1.3. A támogatás háttere 

 

 

                                                               Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az 1037/2016. (II. 9.) Kormány határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 

3.4.1.1 Műszaki szakmai elvárások/ Projektmenedzsment/Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása, járási szintű projektek esetén

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A támogatást igénylőnek (konzorcium esetén a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén. Szakirányú végzettségnek a projekt infrastrukturális jellegéhez illeszkedő műszaki végzettség számít, azonban amennyiben az EFOP-1.4.2-16 felhívás és az EFOP-2.1.2-16 felhívás keretében megvalósuló projekt projektmenedzsere ugyanaz a személy, abban az esetben az EFOP-1.4.2-16 felhívásban meghatározott végzettség is elfogadható.

A támogatást igénylőnek (konzorcium esetén a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A pénzügyi vezetőnek

A támogatást igénylőnek (konzorcium esetén a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, munkavégzésre irányuló vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, megbízási vagy vállalkozási szerződéssel ellátott jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén. Szakirányú végzettségnek a projekt infrastrukturális jellegéhez illeszkedő műszaki végzettség számít, azonban amennyiben az EFOP-1.4.2-16 felhívás és az EFOP-2.1.2-16 felhívás keretében megvalósuló projekt projektmenedzsere ugyanaz a személy, abban az esetben az EFOP-1.4.2-16 felhívásban meghatározott végzettség is elfogadható.

A támogatást igénylőnek (konzorcium esetén a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, munkavégzésre irányuló vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, megbízási vagy vállalkozási szerződéssel ellátott jogviszony 

 

gazdaságtudományi felsőfokú (amely lehet OKJ felsőfokú is) végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.

A támogatást igénylőnek arra kell törekednie, hogy a projekt menedzsmentjét főként a célterületen élő szakemberek alkalmazásával alakítsa ki.

 

keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A pénzügyi vezetőnek gazdaságtudományi felsőfokú (amely lehet OKJ felsőfokú is) végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.

A támogatást igénylőnek arra kell törekednie, hogy a projekt menedzsmentjét főként a célterületen élő szakemberek alkalmazásával alakítsa ki.

 

3.4.1.1 Műszaki szakmai elvárások/ Projektmenedzsment/ Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra és „Jó kis hely” létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása esetén

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt biztosítja projektmenedzser és pénzügyi vezető rendelkezésre állását akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát.. Foglalkoztatásuk munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében történhet. Amennyiben a feladatokat ugyanaz a személy látja el, abban az esetben legalább a pénzügyi vezetőnél elvárt végzettség és tapasztalat igazolása szükséges.

 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt biztosítja projektmenedzser és pénzügyi vezető rendelkezésre állását akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát.. Foglalkoztatásuk munkaviszony, munkavégzésre irányuló vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, megbízási vagy vállalkozási szerződéssel ellátott jogviszony keretében történhet. Amennyiben a feladatokat ugyanaz a személy látja el, abban az esetben legalább a pénzügyi vezetőnél elvárt végzettség és tapasztalat igazolása szükséges.

 

3.4.1.1 Műszaki szakmai elvárások/ Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000-4000 fős lélekszámú települések esetén

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A személyi és infrastrukturális feltételeket a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet Biztos Kezdet

Gyerekházakra vonatkozó szabályai szerint kell kialakítani.

Szabadidő és játszóudvar kialakítása során alkalmazni kell a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 1. és 3. mellékletét.

 

A személyi és infrastrukturális feltételeket a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet Biztos Kezdet

Gyerekházakra vonatkozó szabályai szerint kell kialakítani.

Szabadidő és játszóudvar kialakítása során alkalmazni kell a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet) 1. és 3. mellékletét.

 

 

 

3.4.1.1 Műszaki szakmai elvárások/ „Jó kis hely” létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000 fő lélekszám alatti lélekszámú települések esetén

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrász

Szabadidő és játszóudvar kialakítása során alkalmazni kell a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 1. és 3. mellékletét. A beszerzett korcsoport specifikus eszközökkel (játékok, fejlesztő eszközök) kapcsolatos műszaki-szakmai elvárásokat a Felhívás mellékletét képező módszertani útmutató tartalmazza.

 

Szabadidő és játszóudvar kialakítása során alkalmazni kell a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 1.

és 3. mellékletét. A beszerzett korcsoport specifikus eszközökkel (játékok, fejlesztő eszközök) kapcsolatos műszaki-szakmai elvárásokat a

Felhívás mellékletét képező módszertani útmutató tartalmazza.

 

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások / Egyéb elvárások

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

 

 

Egyéb elvárások

Beszámolási kötelezettség: A projekt szakmai, pénzügyi megvalósításáról, a végrehajtás aktuális állásáról a projektgazdának évente szakmai beszámolót kell tartania az EMMI illetékes szervezeti egységei részére a szervezeti egységek által kért formában. Ezen túlmenően az irányító hatóság kezdeményezheti további szakmai beszámoló megtartását is.

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása: 

 

 • A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 
 • A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

Egyéb elvárások

 

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása: 

 

 • A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 
 • A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A Kedvezményezett köteles kifizetési igénylést benyújtani:

 • a támogatási szerződésben rögzített mérföldkő elérését követően,
 • amennyiben         a              mérföldkövek                között

A Kedvezményezett köteles kifizetési igénylést benyújtani:

 • a támogatási szerződésben rögzített mérföldkő elérését követően,
 • Időközi   kifizetési                igénylést                mérföldkő

 

benyújtott időközi kifizetési igénylés esetén az igényelt támogatási összeg eléri a támogatási szerződésben vagy annak mellékletét képező Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban:

                 ÁSZF)            meghatározott            elszámolási

minimumot, valamint

              bármely         finanszírozási        mód       esetén

(utófinanszírozás, szállítói finanszírozás), ha a ténylegesen felmerült, teljesített, valós munkára alapozott költségek összértéke eléri a támogatási szerződésben vagy az ÁSZFben  meghatározott elszámolási minimumot és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt írásbeli megrendelővel, hatósági határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható (valós költség alapú elszámolás), az elszámolási minimum elérését követő 15 napon belül.

 

elérését megelőzően is be lehet nyújtani.

Mérföldkő elérést megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a kétszázezer forintot.

 

3.4.3 A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól, a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.

5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.

5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól, a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet  vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. Kérjük továbbá figyelembe venni az ÁÚF 9. fejezetében foglaltakat.

 

betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. Kérjük továbbá figyelembe venni az ÁÚF 9. fejezetében foglaltakat.

 

3.5.1. A projekt megkezdése

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

3.7.1. Indikátorok

Eredeti szövegrész

 

Indikátor neve

Alap

Mérték egysé g

Típusa

Célérté k

Azonosító

 

Felújított vagy átalakított, a

gyermekesély

programokhoz

kapcsolódó épületek férőhely kapacitása

ERF

A

OP-

kimeneti

80

5.4

 

 

Indikátor neve

Alap

Mérték egysé g

Típusa

Célérték

Azonosító

 

Támogatott gyermekgondozási és

oktatási intézmények kapacitása

ERF

A

OP-

kimeneti

7

5.5

 

 

Módosított szövegrész

                   

 

 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték

Azonosító

 

Felújított vagy átalakított, a

gyermekesély

programokhoz

kapcsolódó épületek férőhely kapacitása

ERFA

OP-

kimeneti

80

5.4

 

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Támogatott gyermekgondozási és

oktatási intézmények kapacitása

ERFA

 

 

 

Típusa

Célérték

Azonosító

OP-

kimeneti

7

5.5

 

3.7.1. Indikátorok

 

Eredeti szövegrész

 

Módosított szövegrész

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.)

Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. 

 

5.4. Előleg igénylése  

 

Eredeti szövegrész

 

Módosított szövegrész

                 

 

Az előlegigénylésről az ÁÚF 8. fejezetének 2.

pontja rendelkezik.

Támogatási előleg

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás

 1. 50%-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 50 millió forint
 2. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a

kedvezményezett  ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a jelen felhívás szakmai

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és

középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió

forint,

 1. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén,

amennyiben 

 • a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 • megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

 

2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg.

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami

 

mellékletei között található meg.

 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza. 

 

Az előleg igénylésének feltételei:

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
 • a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

Szállítói előleg

Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére

tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási terv sablonja a jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a

272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Időközi kifizetés benyújtása 

 

2018. szeptember 8-át követően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

 

2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint releváns

 

a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Fordított áfa-előleg

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

 

 

rendelkezése határozza meg.

 

Szállítói előleg

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

5.5. Az elszámolható költségek köre

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

. . Projektelőkészítés költségei:

.A projekt előkészítő szakaszában felmerült költségek a felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napjától (2016. február 9.) számolhatóak el.

 

. Projektelőkészítés költségei:

.A projekt előkészítő szakaszában felmerült költségek a felhívás 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napjától (2016. február 9.) számolhatóak el.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

 

 

 

Piaci ár igazolása

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. 

Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden

Piaci ár igazolása

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A

Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító

árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni

(postai                                                                         feladás

bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.

Amennyiben a kifizetési igénylés ellenőrzése során az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a

1 projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai

hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár

                                                          

1

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

díjszabásokra, stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat -- amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak

megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.)

Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

 

való        megfelelőség       igazolására            szolgáló árajánlatokat.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei/ Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Támogatást igénylő alapító okirata (Egyházi jogi személy esetén: Az egyházi nyilvántartásban /http://egyhaz.emmi.gov.hu// szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az egyházakról szóló 2011.évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetében a felhívásban foglalt

tevékenységek ellátására való alkalmasságot.)

 

Támogatást igénylő alapító okirata (Egyházi jogi személy esetén: Az egyházi nyilvántartásban /http://egyhaz.emmi.gov.hu// szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011.évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetében a felhívásban foglalt

tevékenységek ellátására való alkalmasságot.)

 

7.További információk

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

 1. Az Útmutató célja, hatálya 
 2. Kizáró okok listája
 3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
  1. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
  2. A támogatási kérelmek benyújtásának és

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projektadatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő

adatkezelési célok szerint -  kezelje.2 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy –  az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a

                                                          

 

 

elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben

 1. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
 2. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben
 1. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
 2. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
 3. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
 4. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
 5. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
 6. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
 7. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
 8. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok
 9. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

 

projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-

előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani. 

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

 

 1. Az Útmutató célja, hatálya 
 2. Kizáró okok listája
 3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
  1. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
  2. A támogatási kérelmek

 

benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben

 1. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
 2. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben
 1. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
 2. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
 3. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
 4. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
 5. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
 6. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
 7. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
 8. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok
 9. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 1

 

Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1)

 

bekezdés b) pontja.

8.A felhívás szakmai mellékletei/Miniszteri rendeletek, utasítások

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Miniszteri rendeletek, utasítások

 

Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

törlésre került

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-212-16-gyerekesly-programok-infrastrukturlis-httere

 

up