EFOP-1.9.9-17 - „Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” 2018. 10. 14., Vasárnap, 12:00

EFOP-1.9.9-17 - „Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” című (EFOP-1.9.9-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

 • A Felhívás Tartalomjegyzékét követő 3. bekezdés az alábbiak szerint módosult:

 

Felhívjuk a tisztelt támogatás igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi.2020hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

 • A Felhívás 1.3. A támogatás háttere pont az alábbiakban módosult:

 

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 • A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet Elkülönített pénzforgalmi számla alfejezete az alábbiakban módosult:

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

 

 

 

 

 

 • A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet Flat Rate - Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés alfejezete az alábbiakban módosult:

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 • A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet, Piaci ár igazolása pont az alábbiakban egészült ki:

 

Azon áru- és szolgáltatás beszerzések esetében, melyeknél a darabonkénti egységár/értékhatár a bruttó 5.000 Ft-ot, az egy időben történő beszerzés teljes költsége pedig a bruttó 100.000 Ft-ot nem haladja meg, a Kedvezményezett a szokásos piaci árat az adott beszerzéssel kapcsolatosan benyújtott számviteli bizonylattal támassza alá.

 • A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet, Számlaösszesítők alkalmazása pont az alábbiakban módosult:

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft. 

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

 

 

 

 

 • A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet, A nem közbeszerzés köteles beszerzések összeférhetetlenségi követelményei pont az alábbiakban módosult:

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

 • A Felhívás 8. A Felhívás szakmai melléklete fejezet az alábbiakkal módosult:

 

 • Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívéhez
 • ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 • ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

 

 

A felhívás tartalma egyéb tekintetben nem változott.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://regi.palyazat.gov.hu/efop-199-17-mg-jobb-kezekben-blcsdei-szakemberek-szakmai-fejlesztse-1

up