EFOP-1.9.8-17- Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása 2018. 07. 27., Péntek, 10:48

EFOP-1.9.8-17- Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása” című (EFOP1.9.8-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Felhívás szerint:

A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

1. mérföldkő: a Támogatási szerződés aláírását követően a projekt időszakának feléig, de legkésőbb 2018. október 31-ig: elkészült a szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégia, illetve az 1. és 2. tevékenységcsoportban vállalt feladatok közül tevékenységcsoportonként legalább egy feladat megvalósult, és a megítélt támogatás legalább 30%-ról kifizetési igénylést nyújt be.

2. mérföldkő: a Támogatási szerződés aláírását követően a projekt időszakának a háromnegyedéig, de legkésőbb a 23. hónapban: valamennyi tevékenységcsoportban vállalt feladatok megvalósítási foka eléri a 65%- ot és a megítélt támogatás legalább 60%-ról kifizetési igénylést nyújt be.

3. mérföldkő: a projekt fizikai befejezésének időpontjáig: a támogatási szerződésben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, a 2. tevékenységcsoportban létrejött szakmai anyagok a honlapon közzétételre kerültek, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról, időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.

Módosított felhívás:

A projekt megvalósítása során legalább 4 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

1. mérföldkő:

Legkésőbb 2018. november 30-ig: elkészült a szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégia, illetve az 1. és 2. tevékenységcsoportban vállalt feladatok közül tevékenységcsoportonként legalább egy feladat megvalósult.

2. mérföldkő:

A Támogatási szerződés aláírását követően a projekt időszakának a feléig: a megítélt támogatás 30%-ról kifizetési igénylést nyújt be.

3. mérföldkő:

A Támogatási szerződés aláírását követően a projekt időszakának a háromnegyedéig a megítélt támogatás legalább 60%-ról kifizetési igénylést nyújt be.

4. mérföldkő:

A projekt fizikai befejezésének időpontjáig: a támogatási szerződésben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, a 2. tevékenységcsoportban létrejött szakmai anyagok a honlapon közzétételre kerültek, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt 25 keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról, mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről. Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.

3.7.1 Indikátorok

Felhívás szerint:

Indikátor definíciója: Azon intézmények száma összesítve, amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projektet. Igazolás módja: projektdokumentáció, szakmai beszámolók.

Módosított felhívás:

Indikátor definíciója: Azon intézmények - szervezetek és szolgáltatók - száma összesítve, amelyen az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projekttevékenységet, illetve projektelemet.

Igazoló dokumentumok:Projekt beszámoló.

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében érintett intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve. Egy intézmény, szervezet, szolgáltató egyszer szerepel az indikátor OP szinten összesített értékében, függetlenül attól, hogy több fejlesztéssel is érintett-e.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

Felhívás szerint:

Számlaösszesítők alkalmazása Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

  • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
  • Szakmai megvalósításhozkapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
  •  Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft. Standard projektek esetében: az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló 26 dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

Módosított felhívás:

Számlaösszesítők alkalmazása Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

  • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
  •  Személyi jellegű költségek összesítő
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
  • Szakmai megvalósításhozkapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
  • Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
  • Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft. Standard projektek esetében: az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges.

A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyhzi-s-civil-szervezetek-szocilis-kzfeladat-elltsnak-tmogatsa-cm-felhvs-

up