EFOP-1.9.7-16 - Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára 2018. 07. 27., Péntek, 09:57

EFOP-1.9.7-16 - Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára

Ezúton értesítjük a tisztelt kedvezményezetteket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára” című (EFOP-1.9.7-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

1.2 A rendelkezésre álló forrás

Felhívás szerint:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint. 

Módosított felhívás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 000 000 000 Forint.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

Felhívás szerint:

Elkülönített pénzforgalmi számla A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, akiknek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.

Módosított felhívás:

Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás A Kedvezményezettnek lehetősége van a projekt megvalósításához elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.

Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás 12 rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. Fentiek alapján, valamint a visszafizetési szankció elkerülése érdekében - nem kötelező jelleggel, de figyelembe véve a korábbi programozási időszak tapasztalatait - javasoljuk a projekt keretében kapott támogatások elkülönített bankszámlán történő vezetését. Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

3.7.1. Indikátorok

Felhívás szerint:

Indikátor definíciója: Azon szervezetek száma összesítve, amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében családtámogató szolgáltatást nyújtanak. A családtámogató szolgáltatások lehetnek preventív jellegűek, illetve kifejezetten valamilyen veszélyeztetett csoportot célzók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.

Módosított felhívás: Indikátor definíciója: Azon szervezetek száma összesítve, amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében családtámogató szolgáltatást nyújtanak. A családtámogató szolgáltatások lehetnek preventív jellegűek, illetve kifejezetten valamilyen veszélyeztetett csoportot célzók. Számítási mód: A támogatott műveletek keretében érintett szervezetek száma összesítve. Egy szervezet egyszer szerepel az indikátor OP szinten összesített értékében, függetlenül attól, hogy több fejlesztéssel is érintett-e. Igazoló dokumentumok: Az adott intézmény működésére vonatkozó hatályos jogszabályban foglalt feltételek alapján a szolgáltatás nyilvántartásba vétele és / vagy a támogatás nyújtásának alapját képező együttműködési megállapodás, és jelenléti ívek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.

13 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló Felhívások esetében

Felhívás szerint:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő „A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók” megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a a 3.1.1.1/a pontban meghatározott tanácsadók és a 3.1.1 2/a pontban meghatározott egyéni vagy csoportos, jelenléti ívvel dokumentált tanácsadáson résztvevő személyek minősülnek Résztvevőknek.

Módosított felhívás:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő „A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók” megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a 3.1.1.1/a pontban meghatározott tanácsadók minősülnek Résztvevőknek.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-ksr-szolgltatsok-nyjtsa-a-rszorul-szemlyek-szmra-cm-felhvs

up