EFOP-1.9.5-VEKOP-16 - „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” című felhívás dokumentációja 2019. 02. 28., Csütörtök, 09:22

EFOP-1.9.5-VEKOP-16 - „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” című felhívás dokumentációja

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” című (EFOP-1.9.5-VEKOP-16 kódszámú) felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:

 

Bevezető

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

Magyarország Kormányának felhívása az érintett ágazatok (egészségügy, köznevelés, szociális és családpolitika) kijelölt háttérintézményei által létrehozott konzorcium részére , az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátásához juttatása, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutásának biztosítása érdekében, a fejlődésbeli megkésettséggel rendelkező gyermekek mihamarabbi kiszűrése céljából egységes szűrési, mérési, vizsgálati eljárások, ellátási protokollok bevezetésével.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás és népesedési kihívások kezelését. A cél elérését a Kormány a 

Családbarát     Ország     Nonprofit       Közhasznú

Korlátolt Felelősségű Társaság (CSBO), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 5,7 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 5,7 milliárd Ft összegű támogatási előleget biztosít; A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:
 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egységes gyermekút létrehozásához, amelyben az ágazati és ellátórendszeri szereplők számára egyértelműek a szolgáltatásnyújtási utak, eljárásrendek;
 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak az ágazatközi protokollok, új ágazatközi képzések, valamint a gyermekút adminisztrációs háttere, informatikai rendszere

Magyarország Kormányának felhívása az érintett ágazatok (egészségügy, köznevelés, szociális és családpolitika) kijelölt háttérintézményei által létrehozott konzorcium részére , az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátásához juttatása, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutásának biztosítása érdekében, a fejlődésbeli megkésettséggel rendelkező gyermekek mihamarabbi kiszűrése céljából egységes szűrési, mérési, vizsgálati eljárások, ellátási protokollok bevezetésével.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás és népesedési kihívások kezelését. A cél elérését a Kormány a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú

Korlátolt      Felelősségű     Társaság        (CSBO),

Klebelsberg Központ (KK), Magyar Államkincstár (MÁK), Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), Oktatási Hivatal (OH) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 5.700.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a

rendelkezésre álló forrás erejéig;

 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 5.700.000.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít;

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egységes gyermekút létrehozásához, amelyben az ágazati és ellátórendszeri szereplők számára egyértelműek a szolgáltatásnyújtási utak, eljárásrendek;
 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak az ágazatközi protokollok, új ágazatközi képzések, valamint a gyermekút adminisztrációs háttere, informatikai rendszere

 

létrehozásához és a jelenleg szolgáltatás hiányos területek fejlesztéséhez az egységes

szolgáltatási rendszer kialakításával;

• a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

létrehozásához és a jelenleg szolgáltatás hiányos területek fejlesztéséhez az egységes

szolgáltatási rendszer kialakításával;

• a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Tartalomjegyzéket követő szövegrész

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚFban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a

Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚFban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1.3. A támogatás háttere

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési

Operatív Program keretében Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU

Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban Támogató) hirdeti meg a Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) és az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016 (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás:

A           projekt          megvalósításához           a

Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-

Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás:

A           projekt          megvalósításához           a

Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet. 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű

 

ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

3.5.1. A projekt megkezdése

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.7.1. Indikátorok

 

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.  Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.)

Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.  Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

4.1. Támogatási igénylők köre

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

Jelen Felhívásra a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban   megjelölt         alábbi             szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 

 • Családbarát      Ország Nonprofit

Közhasznú    Korlátolt    Felelősségű    Társaság

(CSBO)

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • Klebelsberg     Intézményfenntartó

Központ (KLIK)

 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
 • Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)
 • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)

Jelen Felhívásra a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban   megjelölt         alábbi             szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 

 • Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú

Korlátolt Felelősségű Társaság (CSBO)

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • Klebelsberg Központ (KK)
 • Magyar Államkincstár (MÁK)
 • Nemzeti           Népegészségügyi             Központ

(NNK)

 • Oktatási Hivatal (OH)
 • Szociális           és        Gyermekvédelmi

Főigazgatóság (SZGYF)

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

2. Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban,az Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

1134  Budapest, Váci út 45/ F (5. emelet, 502. ajtó)

Nyitvatartási idő: hétfőtől – csütörtökig 8-16.30ig, pénteken 8-14

2. Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban,az Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

EU     Fejlesztések     Végrehajtásáért     Felelős

Helyettes Államtitkárság

1134  Budapest, Váci út 45/ D (földszint,

Iratkezelési Centrum)

Nyitvatartási idő: hétfőtől – csütörtökig 8-16.30ig, pénteken 8-14

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 5,7 milliárd Ft lehet.

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 5.700.000.000 Ft lehet.

5.3. A támogatás mértéke, összege

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5,7 milliárd Ft.

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5.700.000.000

 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Ft.

b)         A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

5.4. Előleg igénylése

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

 1. a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 2. megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb támogatási előleg szükségességét megalapozottan indokolja.

Az előleg igénylésének feltételei:

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, 
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
 • a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

 1. a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
 2. megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb támogatási előleg szükségességét megalapozottan indokolja.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

 

A likviditási terv sablonja a jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.

 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

 

Az előleg igénylésének feltételei:

 • a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, 
 • ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
 • az előlegigénylési dokumentáció tartalmi

 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

és formai szempontból megfelelő,

- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

 

Szállítói előleg

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés eredményeként kötött szerződésben köteles

 

 

biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

5.5. Az elszámolható költségek köre

Projekt előkészítés költségei

 

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

1. Projekt előkészítés költségei

A projekt előkészítő szakasza az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat hatályba lépésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.

 

1. Projekt előkészítés költségei

A projekt előkészítő szakasza az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat hatályba lépésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.

5.5. Az elszámolható költségek köre

(10. Tartalékot követő szövegrész)

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

nem szereplő szövegrész

 

 

 

 

 

 

             

A 2018.09.08. után megindított beszerzéseknél a szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként 15 000 Ft/fő/éj bruttó költség számolható el összhangban a Rendelet 5. számú mellékletének 3.7.3.2.1 pontjában foglaltakkal.

A 2018.09.08. előtt megindított beszerzéseknél a szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként a következők szerinti bruttó költség számolható el:

TURISZTIKAI RÉGIÓ     BRUTTÓ

SZÁLLÁSKÖLTSÉG (1 FŐRE)

BUDAPEST       23 900 Ft

PEST MEGYE     15 000 Ft

KÖZÉP-DUNÁNTÚL       13 300 Ft

NYUGAT-DUNÁNTÚL     13 700 Ft

DÉL-DUNÁNTÚL           11 400 Ft

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG          13 500 Ft

ÉSZAK-ALFÖLD 10 900 Ft

DÉL-ALFÖLD     11 300 Ft

5.5. Az elszámolható költségek köre

Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása

 

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az      Európai     Parlament     és      a      Tanács

1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az

 

projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére. 

 

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

Jelen Felhívás keretében a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség”, a „Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége”, a „Célcsoport útiköltsége” és az „Általános (rezsi) költségek” a közvetett költségek.  Ezek  a költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatóak be  a  szakmai  megvalósításában  közvetlenül  közreműködő  munkatársak  személyi  jellegű ráfordításainak  15%-a  erejéig, megtartva a Felhívás  5.7  pontjában szereplő vonatkozó  költségkorlátokat is.

Amennyiben tehát a megvalósítás során egy átalány elszámolásban érintett költséget kíván elszámolni a Kedvezményezett, a költség elszámolása során figyelni kell a Felhívás 5.7 pontjában szereplő, megállapított százalékos korlátra is. Pl. az általános rezsi költségek esetén, figyelembe kell venni a Felhívás  5.7 pontjában szereplő százalékos korlátot is, mely az Elszámolható költség/Összes elszámolható költség maximum  2% -a, és ennél nagyobb összeg nem számolható el általános rezsi költségek átalányaként még akkor sem, ha a projekt  szakmai  megvalósításában  közvetlenül  közreműködő  munkatársak  személyi  jellegű ráfordításainak 15%-a alapján kalkulált, átalányban elszámolható összeg ennél magasabb értéket mutat.

Közvetlen költségnek számít a projekt során elszámolható minden más költségkategória.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján amennyiben a fent említett költségek valamelyike közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban érintett, és a költség a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti, akkor egyszerűsített elszámolás azon költségre nem alkalmazható, az elszámolás valós költség alapú elszámolással történik. A költség beszerzésben/ közbeszerzésben való érintettségéről, illetve a szakmai tartalomhoz történő kapcsolódásáról a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.

A közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak minősülnek a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű

1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.  (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére.

 

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

Jelen Felhívás keretében a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség”, a „Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége”, a „Célcsoport útiköltsége” és az „Általános (rezsi) költségek” a közvetett költségek.  Ezek  a költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatóak be  a  szakmai  megvalósításában közvetlenül  közreműködő  munkatársak személyi  jellegű ráfordításainak  15%-a erejéig, megtartva a Felhívás  5.7  pontjában szereplő vonatkozó  költségkorlátokat is.

Amennyiben tehát a megvalósítás során egy átalány elszámolásban érintett költséget kíván elszámolni a Kedvezményezett, a költség elszámolása során figyelni kell a Felhívás 5.7 pontjában szereplő, megállapított százalékos korlátra is. Pl. az általános rezsi költségek esetén, figyelembe kell venni a Felhívás  5.7 pontjában szereplő százalékos korlátot is, mely az Elszámolható költség/Összes elszámolható költség maximum  1% -a, és ennél nagyobb összeg nem számolható el általános rezsi költségek átalányaként még akkor sem, ha a projekt  szakmai  megvalósításában  közvetlenül közreműködő  munkatársak  személyi  jellegű ráfordításainak 15%-a alapján kalkulált, átalányban elszámolható összeg ennél magasabb értéket mutat.

Közvetlen költségnek számít a projekt során elszámolható minden más költségkategória.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján amennyiben a fent említett költségek valamelyike közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban érintett, és a költség a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti, akkor egyszerűsített elszámolás azon

 

ráfordításai, tehát a vetítési alap: a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi jellegű ráfordításai költségkategória, amelybe a projektmenedzsment költségei nem tartoznak bele. A százalékos átalány mértéke: legfeljebb 15%.

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a Felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel.

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában.  A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2. pontjában foglalt előírásokat.

 

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el: 

 • Projektelőkészítés költségei; összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: Közbeszerzés költsége, a Közbeszerzési eljárás díja költségelem vonatkozásában.
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei; összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség vonatkozásában.
 • Projektmenedzsment költségek; összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség és Egyéb projektmenedzsment költség vonatkozásában.

 

 

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.

költségre nem alkalmazható, az elszámolás valós költség alapú elszámolással történik. A költség beszerzésben/ közbeszerzésben való érintettségéről, illetve a szakmai tartalomhoz történő kapcsolódásáról a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.

A közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak minősülnek a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai, tehát a vetítési alap: a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi jellegű ráfordításai költségkategória, amelybe a projektmenedzsment költségei nem tartoznak bele. A százalékos átalány mértéke: legfeljebb 15%.

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a Felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel.

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában.  A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2. pontjában foglalt előírásokat.

 

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el: 

 • Projektelőkészítés költségei; összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: Közbeszerzés költsége, a Közbeszerzési eljárás díja költségelem vonatkozásában.
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei; összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség vonatkozásában.
 • Projektmenedzsment költségek; összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség,

 

 

kiküldetési költség és Egyéb projektmenedzsment költség vonatkozásában.

 

 

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Piaci ár igazolása

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

 

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg szükséges rendelkezésre állnia egy részletes indikatív árajánlatnak minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban:

Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll

 

alátámasztó dokumentumot.

Azon áru- és szolgáltatás beszerzések esetében, melyeknél a darabonkénti egységár/értékhatár a bruttó 5.000 Ft-ot, az egy időben történő beszerzés teljes költsége pedig a bruttó 100.000 Ft-ot nem haladja meg, a Kedvezményezett a szokásos piaci árat az adott beszerzéssel kapcsolatosan benyújtott számviteli bizonylattal támassza alá.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás

bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független  piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

 

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon

rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól.

A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

 

ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Számlaösszesítők alkalmazása

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

Kiemelt projektek esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

Kiemelt projektek esetében: az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás.

 Az alábbi összesítők összeállítása az EPTK felületen történik:

 

 • Kis       támogatástartalmú     számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó

anyagköltség (anyagköltség összesítő)

 • Célcsoport       útiköltsége      (utazási             és

kiküldetési költség összesítő)

 • Projektmenedzsmenthez             kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsmenthez             kapcsolódó anyagköltség
 • Általános (rezsi) költség összesítő
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Ezen túlmenően az alábbi költségek esetén használandó az irányító hatóság által meghatározott személyi jellegű költségek összesítője:

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)

 

A személyi jellegű költségek összesítő az EPTK felületen bizonylatként csatolva rögzíthető. Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok             összesítőjén    elszámolható bizonylatok             maximális        támogatástartalma 1.000.000 Ft.

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a  nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a

kerülnek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás.

 Az alábbi összesítők összeállítása az EPTK felületen történik:

 

 • Kis       támogatástartalmú     számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsmenthez             kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsmenthez             kapcsolódó anyagköltség
 • Áfa összesítő fordított adózás esetén

 

Ezen túlmenően az alábbi költségek esetén használandó az irányító hatóság által meghatározott személyi jellegű költségek összesítője:

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)

 

A személyi jellegű költségek összesítő az EPTK felületen bizonylatként csatolva rögzíthető.

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok      összesítőjén    elszámolható bizonylatok      maximális             támogatástartalma 2.000.000 Ft.

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:

 

szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 

c)         ha       a       támogatást       igénylő         / 

kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 Nem független az az ajánlattevő, 

 1. amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
 2. amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy 
 3. ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

Eredeti szövegrész 

Módosított szövegrész

 1. sz. melléklet: Megvalósíthatósági tanulmány sablon 
 2. sz. melléklet: Önéletrajz sablon
 3. sz. mellékelt: Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 4. sz. melléklet: Támogatási Szerződés minta és Általános szerződési feltételek
 5. sz. melléklet: Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 6. sz. melléklet: ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
 7. sz. melléklet: Likviditási terv sablon
 8. sz. melléklet: Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről sablon
 9. sz. melléklet: A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
 1. sz. melléklet: Megvalósíthatósági tanulmány sablon 
 2. sz. melléklet: Önéletrajz sablon
 3. sz. mellékelt: Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 4. sz. melléklet: Támogatási Szerződés minta és Általános szerződési feltételek
 5. sz. melléklet: Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 6. sz. melléklet: Tájékoztató az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő kérdőívhez 
 7. sz. melléklet: ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 8. sz. melléklet: ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 9. sz. melléklet: Likviditási terv sablon
 10. sz. melléklet: Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és

 

mértékéről sablon

11. sz. melléklet: A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

Kapcsolódó felhívás:
https://www.palyazat.gov.hu/efop-195-vekop-16-a-kora-gyermekkori-intervenci-gazatkzi-fejlesztse

up