EFOP-1.9.3-VEKOP-17 - „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” című felhívás 2019. 02. 28., Csütörtök, 09:19

EFOP-1.9.3-VEKOP-17 - „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” című felhívás

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” című (EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

I.  A Felhívás bevezetése az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

 Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt  4,2 milliárd Forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

a következő szöveg kerül:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt  4.200.000.000

Forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

 

      II. A Felhívás bevezetése az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

a következő szöveg kerül:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

 

III. A Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja fejezet ’A projekt részcéljai’ pontjából törlésre került az alábbi szöveg:

• A 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal létrehozott Államreform Bizottság döntései

IV.      A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,2 milliárd Ft. 

A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: EFOP) keretében a vissza nem térítendő támogatás maximális összege 2,94 milliárd Ft, míg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretében 1,26 milliárd Ft.

 

a következő szöveg kerül:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4.200.000.000 Ft.

A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: EFOP) keretében a vissza nem térítendő támogatás maximális összege 2.940.000.000 Ft, míg a

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretében 1.260.000.000 Ft.

 

V.        A Felhívás 1.3. A támogatás háttere fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

a következő szöveg kerül:

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

VI. A Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A 327/2011 (XII. 29.) Korm. rendeletben szereplő munkaadók számára nyújtható foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

a következő szöveg kerül:

 • A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011 (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) szereplő munkaadók számára nyújtható foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

 

VII. A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’1. Megvalósíthatósági tanulmány (a Felhívás 1. számú mellékletét képező sablonban szereplő tartalmi elemeken túl kötelezően bemutatandó) elemei’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

 • Rehabilitációs Fejlesztési Központ létrehozásának és működésének részletes bemutatása (felépítése, humánkapacitás igénye), kiegészítve az NRSZH 1312/2016 (VI. 3.) Korm. határozatban rögzített megszűnésével kapcsolatos változásokra

a következő szöveg kerül:

 Rehabilitációs Fejlesztési Központ létrehozásának és működésének részletes bemutatása (felépítése, humánkapacitás igénye), kiegészítve az NRSZH központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016 (VI. 3.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 3.) Korm. határozat) rögzített megszűnésével kapcsolatos változásokra

VIII. A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetének ’6. Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli.

 

a következő szöveg kerül:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre állnia.  Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

IX.      A Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

a következő szöveg kerül:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

      X. A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

 

a következő szöveg kerül:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

 

XI. A Felhívás 5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 4,2 Milliárd Ft lehet.

 

a következő szöveg kerül:

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 4.200.000.000 Ft lehet.

 

XII. A Felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezetének a) pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 4,2 Milliárd Ft.

 

a következő szöveg kerül:

a)   Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 4.200.000.000 Ft.

 

XIII. A Felhívás 5.4. Előleg igénylése fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon / jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.

 

a következő szöveg kerül:

A likviditási terv sablonja jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.

 

XIV. A Felhívás 5.4. Előleg igénylése fejezet előlegre vonatkozó szövegezése az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

 

a következő szöveg kerül:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

 

XV. A Felhívás 5.4. Előleg igénylése fejezet szállítói finanszírozásra vonatkozó szövegezése az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

 

a következő szöveg kerül:

Szállítói előleg

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

2018. szeptember 8-át követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

 1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
 2. a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns rendelkezés tartalma határozza meg.

 

 

XVI. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezetének ’1.

projektelőkészítés költségei’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A projekt előkészítő szakasza az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.) Kormányhatározat hatályba lépésének napjától – 2016. február 10. – a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.

 

a következő szöveg kerül:

A projekt előkészítő szakasza az 1037/2016. (II.9.) Korm. határozat hatályba lépésének napjától – 2016. február 10. – a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.

 

XVII. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezetének ’Egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen Felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

a következő szöveg kerül:

Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen Felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

XVIII. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: az EFOP éves Fejlesztési keretét megállapító 1037/2016 (II.9.) Kormányhatározat hatályba lépésének napja, 2016. február 10., vége a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének napja.

 

a következő szöveg kerül:

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: az 1037/2016 (II.9.) Kormányhatározat hatályba lépésének napja, 2016. február 10., vége a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének napja. 

 

XIX. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet ’Piaci ár igazolása’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független1 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.

 

                                                          

6

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk.  8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  . 

 1. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.

 

 1. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.

 

 1. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

 

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni. 

 

A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Ezen jogcímek esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak. 

Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik, és részletesen be kell mutatni a tervezett költség számítási módját.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.”

 

a következő szöveg kerül:

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379. 

 

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

 

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó összköltség vonatkozásában.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

Bérmaximum

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.

 

 1. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.

 

 1. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.

 

 1. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

 

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni.

Célfeladat esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak.

 

XX.     A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet ’Számlaösszesítők alkalmazása’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft.

Az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

a következő szöveg kerül:

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

A 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

XXI. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet ’Számlaösszesítők alkalmazása’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

a következő szöveg kerül:

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

XXII. A Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

 1. sz. melléklet: ESZA kérdőív és kitöltési útmutató 
 2. sz. mellékelt: Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 
 3. sz. melléklet: Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről 
 4. sz. melléklet: A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók  10. sz. melléklet: Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához

 

a következő szöveg kerül:

 1. sz. melléklet: ESZA kérdőív kitöltési útmutató
 2. sz. melléklet: ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 3. sz. melléklet: ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 4. sz. mellékelt: Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 5. sz. melléklet: Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 6. sz. melléklet: A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 12. sz. melléklet: Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan       feltöltött          segédletben       megtalálható      dokumentumokat alkalmazzák. 

 

XXIII. A Felhívás A Felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok fejezet ’1. Végrehajtás’ pontjának Törvények alpontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

 

a következő szöveg kerül:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

XXIV. A Felhívás A Felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok fejezet ’1. Végrehajtás’ pontjának Törvények alpontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.) 

 

a következő szöveg kerül:

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)

 

XXV. A Felhívás A Felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok fejezet ’1. Végrehajtás’ pontjának Törvények alpontjából törlésre került az alábbi szöveg:

Az alábbi szövegrész helyébe:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

 

a következő szöveg kerül:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 

XXVI. A Felhívás A Felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok fejezet ’1. Végrehajtás’ pontjának Mögöttes (szubszidiárius) általános jogszabályok alpontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

 

a következő szöveg kerül:

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

 

 

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-193-vekop-17-a-foglalkoztatsi-rehabilitci-szakmai-folyamatainak-fejlesztse

up