EFOP-1.8.9-17 - Legyen más a szenvedélyed! 2. 2018. 07. 05., Csütörtök, 15:30

EFOP-1.8.9-17 - Legyen más a szenvedélyed! 2.

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Legyen más a szenvedélyed! 2.” című (EFOP-1.8.9-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

A Felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek fejezet ’I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

4. A szülők (és gyermekvédelmi gyámok) ismeretének bővítését célzó felkészítés a drogfogyasztás
veszélyeiről, a drogfogyasztás tüneteinek felismeréséről és kezeléséről

Módosított szöveg:

4. A szülők, vagy nevelőszülők, vagy gyermekvédelmi gyámok ismeretének bővítését célzó felkészítés
a drogfogyasztás veszélyeiről, a drogfogyasztás tüneteinek felismeréséről és kezeléséről

A Felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek fejezet ’I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

5. Drogprevenciós célú és életvezetési segítséget nyújtó képzések megvalósítása a gyermekvédelmi
szakellátási intézményekben dolgozók részére.

Módosított szöveg:

5. Drogprevenciós célú és életvezetési segítséget nyújtó képzések megvalósítása a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók részére.

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’Számszerűsített szakmai elvárások’
pontjában ’A szülők (és gyermekvédelmi gyámok) bevonásával megvalósuló felkészítő programok műszaki-szakmai eredmény’ az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

A szülők (és gyermekvédelmi gyámok) bevonásával megvalósuló felkészítő programok, melyek
segítségével növekednek a drogfogyasztási ismeretek valamint fejlesztésre kerülnek a szülői
készségek.

Alkalmanként legalább 8 fő bevonásával. (Az eredményt a Felhívás 3.1.1.1 pont szerinti 4.
tevékenység alkalmazásával kell megvalósítani.)

Módosított szöveg:

Szülők, vagy nevelőszülők, vagy gyermekvédelmi gyámok bevonásával megvalósuló felkészítő programok, melyek segítségével növekednek a drogfogyasztási ismeretek valamint fejlesztésre kerülnek a szülői készségek.

Alkalmanként legalább 8 fő bevonásával. (Az eredményt a Felhívás 3.1.1.1 pont szerinti 4. tevékenység alkalmazásával kell megvalósítani.)

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

1. mérföldkő: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónapon belül a kötelezően vállalt tevékenységek megvalósításával elérendő személyek (gyermekvédelmi szakellátásban részesülők és szülők) számának 30%-a bevonása megtörtént és a megítélt támogatási összeg 15%- áról kifizetési kérelmet nyújt be.

Módosított szöveg:
1. mérföldkő: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónapon belül a kötelezően vállalt tevékenységek megvalósításával elérendő személyek számának 30%-a bevonása megtörtént és a megítélt támogatási összeg 15%-áról kifizetési kérelmet nyújt be.

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

2. mérföldkő: támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül a kötelezően vállalt tevékenységek megvalósításával elérendők személyek (gyermekvédelmi szakellátásban részesülők és szülők) számának 45%-a bevonása megtörtént és a megítélt támogatási összeg 60%- áról kifizetési kérelmet nyújt be.

Módosított szöveg:

2. mérföldkő: támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül a kötelezően vállalt tevékenységek megvalósításával elérendők személyek számának 45%- a bevonása megtörtént és a megítélt támogatási összeg 60%-áról kifizetési kérelmet nyújt be.

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

• A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek
elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében
felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai
előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
• Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.

Módosított szöveg:

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

• A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek
elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében
felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai
előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
• A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell
számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.
• Időközi kifizetési igénylést az adott mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
• Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az indikátor adatait tartalmazó táblázatban az ’Egészségfejlesztő és betegségmegelőző
programokban részt vevő személyek száma’ indikátor típusa Közös kimenti típusról OP kimeneti típusra módosult.

A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet az alábbi ponttal egészült ki:

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása Jelen felhívás keretében szállítói
finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói
finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró
kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

Kapcsolódó felhívás:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-legyen-ms-a-szenvedlyed-2-cm-felhvs-2

up