EFOP-1.8.6-17 - A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén 2018. 07. 06., Péntek, 11:23

EFOP-1.8.6-17 - A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén” című (EFOP-1.8.6-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint.

A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete módosításra került az alábbiak szerint:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9.937.668.907,- Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-45 db

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete kiegészítésre került az alábbiak szerint:

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete pontosításra, kiegészítésre került az alábbiak szerint:

Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma

Indikátor definíciója:

Azon személyek száma összesítve, akik dokumentáltan (igazoltan) részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló primer, secunder és tercier prevenciós programokon (így például: EFI-kben megvalósított egészségfejlesztő és egészségnevelő programok; a védőnői méhnyak szűrővizsgálatok, a háziorvosok által végzett vastagbélszűrés).

Egy adott résztvevő személy annyiszor szerepel az indikátor értékében, ahány programon részt vett. Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő személyek száma összesítve. Egy adott résztvevő személy annyiszor szerepel az indikátor értékében, ahány programon részt vett. Igazoló dokumentumok: Projekt beszámoló, jelenléti ív vagy együttműködési dokumentum. A primer prevenciós programok megfeleltethetőek az egészségfejlesztő testmozgás és szabadidősport programoknak. Fogyatékossággal élő résztvevők

Indikátor definíciója:

Azok a személyek, akik a hazai definíciók alapján fogyatékkal élőként lettek regisztrálva. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek.

Számítási mód:

A támogatott műveletek keretében részt vevő fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személynek minősülő személyek száma összesítve. Az egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek. Egy személy egynek számít az indikátor számításakor. A résztvevők státuszát a pályázó szervezet az adott programba való belépést igazoló együttműködési megállapodásban rögzített dokumentum alapján tudja alátámasztani. A fogyatékossággal élő résztvevők száma részét képezi az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek számának. A primer prevenciós programok megfeleltethetőek az egészségfejlesztő testmozgás és szabadidősport programoknak.

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-felntt-lakossg-prevencis-cl-egszsgfejlesztse-a-szabadidsport-rvn-cm-felhvs

up