EFOP-1.5.1-17 - „Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében” 2018. 12. 08., Szombat, 21:03

EFOP-1.5.1-17 - „Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében” című (EFOP-1.5.1-17 kódszámú) felhívás.

I. A Felhívás 1. oldalán található bekezdés az alábbiak szerint módosul.

 

Eredeti szöveg:

 

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházak, egyházi jogi személyek részére[1] a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 5 járás területén modellprogram indítására az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése érdekében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott „jelenlét program” kiterjesztésével. A „jelenlét programon” keresztül olyan „ismételhető”, adaptálható, beavatkozások, módszerek, eljárások, rendszer-hiányt pótló innovatív eszközök gyakorlati modellezése történik, amelyek utána (fenntarthatóságuk érdekében is) a szociális ellátórendszerbe (szolgáltatásokba, szakemberek képzésébe) illeszthetőek lesznek; olyan együttműködésen alapuló működési módok, partnerségi megoldások kitapasztalása, bevezetése, amelyek a helyi közösségek öngondoskodásán túl segítik a szakpolitikát a legrosszabb helyzetben élők felzárkózására alkalmasabb intézkedések meghozásában. 

 

Módosított szöveg:

 

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházak, egyházi jogi személyek részére 1a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet) alapján a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 5 járás területén modellprogram indítására az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson belüli        fejlettségbeli         különbségek     csökkentése      érdekében         a             Magyar                Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott „jelenlét program” kiterjesztésével. A „jelenlét programon” keresztül olyan „ismételhető”, adaptálható beavatkozások, módszerek, eljárások, rendszer-hiányt pótló innovatív eszközök gyakorlati modellezése történik, amelyek utána (fenntarthatóságuk érdekében is) a szociális ellátórendszerbe (szolgáltatásokba,   szakemberek    képzésébe)       illeszthetőek     lesznek;               olyan együttműködésen alapuló működési módok, partnerségi megoldások kitapasztalása, bevezetése, amelyek  a helyi közösségek öngondoskodásán túl segítik a szakpolitikát a legrosszabb helyzetben élők felzárkózására alkalmasabb intézkedések meghozásában.

 

 

II. A Felhívás 5. oldalán található bekezdés az alábbiak szerint módosul.

 

Eredeti szöveg:

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a

Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

Módosított szöveg:

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztériuma a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

 

 

 

 

 

III. A Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontja az alábbiak szerint módosul.

 

Eredeti szöveg:

 

A program célterülete: 

 

Azon 5 járás, amelynek - a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott - komplex mutatójának értéke nem éri el a 23,00-at3.

 

Módosított szöveg:

 

A program célterülete:

 

Azon 5 járás, amelynek - a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott - komplex mutatójának értéke nem éri el a 23,00-at3.

 

IV. A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás pontja az alábbiak szerint módosul.

 

Eredeti szöveg:

 

1.2 A rendelkezésre álló forrás

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

2.000.000.000 forint.

 

Módosított szöveg:

 

1.2 A rendelkezésre álló forrás

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

1.975.335.127 forint.

 

 

 

 

 

 

 

 1. A Felhívás 1.3. A támogatás háttere pontja az alábbiak szerint módosul.

 

Eredeti szöveg:

 

1.3 A támogatás háttere

 

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) Korm. kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

Módosított szöveg:

 

1.3 A támogatás háttere

 

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

 

 1. A Projekttel kapcsolatos elvárások 

A Felhívás 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek fejezete az alábbiak szerint módosul:

 

Eredeti szöveg:

Járási Fejlesztési Fórum létrehozása 

 • Rendszeres (legalább negyedévente) egyeztetések megtartására, közös célok kitűzésére és ezek dokumentálására, különös tekintettel a TOP-5.3.1, TOP-5.2.1, TOP-3.1.1, EFOP-1.4.2, EFOP-1.4.3, EFOP-1.5.2, EFOP-1.5.3, EFOP-1.6.2 és EFOP-1.7.1 programokra, amennyiben az adott járásban a felsorolt programok valamelyike releváns.

Módosított szöveg:

Járási Fejlesztési Fórum létrehozása 

 • Rendszeres (legalább negyedévente) egyeztetések megtartására, közös célok kitűzésére és ezek dokumentálására, különös tekintettel a TOP-5.3.1, TOP-5.2.1, TOP-3.1.1, EFOP-1.4.2-16, EFOP-1.4.3-16, EFOP-1.5.2-16, EFOP-1.5.3-16, EFOP1.6.2-16 programokra, amennyiben az adott járásban a felsorolt programok valamelyike releváns.

 

 

VII. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezete Elkülönített pénzforgalmi számla pontjából törlésre került az alábbi:

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén- a csökkenés mértékétől függetlenül- az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

A bekezdés a Felhívás Számszerűsíthető mutatók pontjában továbbra is megtalálható.

 

 1. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezete A projekt megvalósításának területe pontja az alábbiak szerint módosul.

 

Eredeti szöveg:

 

Azon 5 járás, amelynek - a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott - komplex mutatójának értéke nem éri el a 23,00-at.

 

Módosított szöveg:

 

Azon 5 járás, amelynek - a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott - komplex mutatójának értéke nem éri el a 23,00-at. 

 

 1. A Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontja az alábbiak szerint módosításra került.

 

Eredeti szöveg:

 

Amennyiben a járás területéről támogatási kérelmet nyújtottak be a TOP-5.3.1, a TOP5.2.1, a TOP-3.1.1, az EFOP-1.4.2, az EFOP-1.4.3, EFOP-1.6.2, EFOP-1.5.3. EFOP-1.7.1. felhívások valamelyikére, akkor a jelen felhívás keretében tervezett tevékenységek vonatkozásában szükséges lehatárolni a projektet a felsorolt programok és felhívások keretében megvalósuló tevékenységektől, így tételesen bemutatni a megalapozó dokumentumban a különböző programok és felhívások keretében támogatásra kerülő tevékenységeket. 

Módosított szöveg:

 

Amennyiben a járás területéről támogatási kérelmet nyújtottak be a TOP-5.3.1, a TOP5.2.1, a TOP-3.1.1, az EFOP-1.4.2-16, az EFOP-1.4.3-16, EFOP-1.6.2-16, EFOP-1.5.2-16, EFOP-1.5.3-16 felhívások valamelyikére, akkor a jelen felhívás keretében tervezett tevékenységek vonatkozásában szükséges lehatárolni a projektet a felsorolt programok és felhívások keretében megvalósuló tevékenységektől, így tételesen bemutatni a megalapozó dokumentumban a különböző programok és felhívások keretében támogatásra kerülő tevékenységeket.

 

X. A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint kiegészítésre került, illetve az 1. és 2. mérföldkő meghatározása az alábbiak szerint módosult.

 

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

 

Eredeti szöveg:

 1. mérföldkő: A projekt megvalósításának megkezdésétől számított 9. hónap utolsó napjára a „Jelenlét pont”- kialakításra, a Járási szolgáltatói kerekasztal és a Járási Fejlesztési Fórum felállításra kerülnek.
 2. mérföldkő: 2018. október 31 napjáig a migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat) résztvevők száma eléri a járás lakosságának legalább 3%-át, de minimum 300 főt. A járási szintű diagnózis elkészült. Az elnyert támogatási összeg 20%-ról kifizetési kérelem kerül benyújtásra.

 

Módosított szöveg:

 

 1. mérföldkő: 2018. október 31 napjáig a Migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat)  résztvevők száma eléri a járás lakosságának legalább 3%-át, de minimum 300 főt. Az elnyert támogatási összeg 10%-ról kifizetési kérelem kerül benyújtásra.
 2. mérföldkő: A projekt megvalósításának megkezdésétől számított 12. hónap utolsó napjára a „Jelenlét pont”- kialakításra, a Járási szolgáltatói kerekasztal és a Járási Fejlesztési Fórum felállításra kerülnek. A járási szintű diagnózis elkészült. 

 

 1. A Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése fejezete az alábbiak szerint módosult.

 

Eredeti szöveg:

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 

 

 

 

Módosított szöveg:

 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

 

 1. A Felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása fejezete az alábbiak szerint módosult.

 

Eredeti szöveg:

Magyarország kevésbé fejlett régió, azon belül a projekt azon 5 járásban valósul meg, amelyek - a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott - komplex mutatójának értéke nem éri el a 23,00-at:

 

Módosított szöveg:

 

Magyarország kevésbé fejlett régió, azon belül a projekt azon 5 járásban valósul meg, amelyek - a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott - komplex mutatójának értéke nem éri el a 23,00-at: 

 

 1. A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosul.

 

Eredeti szöveg:

3.7.1. Indikátorok

 

Indikátor neve

Alap

Mérték egység

Típusa 1

 

Célérték 2018. október

31-ig[2]

Célérték

Azonosít ó

Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a

ESZ

A

közös

kimenet

i

 

A járás lakosságána k legalább

A járás lakosságának

legalább 6%-a, de minimum

CO15

Indikátor neve

Alap

Mérték egység

Típusa 1

 

Célérték 2018. október

31-ig2

Célérték

Azonosít ó

marginalizálódott közösségeket, például a romákat) részvevők száma

 

 

 

3%-a, de minimum 

300 fő

600 fő

 

Végrehajtott településfejleszté si célú

programokba bevont elmaradott települések száma

ESZ

A

db

OPkimenet

i

 -

a járásban

található

kedvezményeze tt települések

25%-a, de minimum 3 település

2.6

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

 

Migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat)

Az indikátor definíciója: Az adott ország állampolgársággal nem rendelkező állandó lakosai, külföldi családi háttérrel rendelkező vagy kisebbségbe tartozó állampolgárok, akiknek speciális segítségre van szükségük a munkapiacon a nyelvi vagy egyéb kulturális nehézségek miatt.

Végrehajtott településfejlesztési célú programokba bevont elmaradott települések száma

Azon települések száma összesítve, amelyek a vonatkozó kormányrendeletek alapján kedvezményezett településnek tekinthetők, és ahol az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló településfejlesztési célú programokat teljes körűen végrehajtották.

A vonatkozó kormányrendeletek a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, valamint a 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet a Kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban. 

 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

Módosított szöveg:

3.7.1. Indikátorok

 

Indikátor neve

Alap

Mérték egység

Típusa 1

 

Célérték 2018. október

31-ig[3]

Célérték

Azonosít ó

Migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat) 

ESZ

A

közös

kimenet

i

 

A járás lakosságána k legalább 3%-a, de minimum 

300 fő

A járás lakosságának

legalább 6%-a,

de minimum

600 fő

CO15

Végrehajtott településfejleszté si célú

programokba bevont elmaradott települések száma

ESZ

A

db

OPkimenet

i

 -

a járásban

található

kedvezményeze tt települések

25%-a, de minimum 3 település

2.6

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

 

Migránsok,    külföldi      hátterű      személyek,         kisebbségek       (beleértve      a marginalizálódott közösségeket, például a

 

romákat)

Az indikátor definíciója: Az adott ország állampolgársággal nem rendelkező állandó lakosai, külföldi családi háttérrel rendelkező vagy kisebbségbe tartozó állampolgárok, akiknek speciális segítségre van szükségük a munkapiacon a nyelvi vagy egyéb kulturális nehézségek miatt.

 

Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő migráns, külföldi hátterű, kisebbségi személyek száma összesítve. Egy személy egynek számítandó függetlenül attól, hány támogatott műveletben vett részt.

Igazoló dokumentumok: A célcsoportra vonatkozó releváns jogszabályban, szabályozásban foglaltak alapján, jelenléti ív és együttműködési megállapodás továbbá önbevalláson alapuló nyilatkozat 

 

Végrehajtott településfejlesztési célú programokba bevont elmaradott települések száma

Az indikátor definíciója: Azon települések száma összesítve, amelyek a vonatkozó kormányrendeletek alapján kedvezményezett településnek tekinthetők, és ahol az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló településfejlesztési célú programokat teljes körűen végrehajtották.

Számítási mód: Végrehajtott településfejlesztési célú programokba bevont elmaradott települések száma összesítve.

Igazoló dokumentumok: Együttműködési megállapodás

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

 

 1. A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre az alábbiak szerint módosult:

 

Eredeti szöveg:

Együttműködő partnerek

Kötelező együttműködő partner az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált Gyermekprogramok Szakmai Támogatása című projekt Kedvezményezettje.

 

Módosított szöveg:

Együttműködő partnerek

Kötelező együttműködő partner az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című kiemelt projekt Kedvezményezettje.

 

 1. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja kiegészült, illetve módosult az alábbiak szerint:

 

Eredeti szöveg:

 

3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei   Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj a megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díj számolható el. 

 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége 

 

Flat Rate – Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának és (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

 • az elszámolható közvetlen költségek 10,497237 %-áig terjedő átalány a jelen Felhívásban meghatározott közvetett költségek fedezésére.

 

Módosított szöveg:

 

3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei   Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj a megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díj számolható el. 

 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége 
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyiség/terem (Jelenlét pont) ideiglenes bérlési költsége

 

Flat Rate – Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés 

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés d) pontjának  és  (5) bekezdés e) pontjának, valamint a 68. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.7.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozás során megállapított százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség elszámolási módot alkalmazni figyelemmel a kettős finanszírozás elkerülésére:

 

 • az elszámolható közvetlen költségek 10,497237 %-áig terjedő átalány a jelen Felhívásban meghatározott közvetett költségek fedezésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont az alábbiak szerint módosult:

 

Eredeti szöveg:

 

Piaci ár igazolása

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

 

Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független4 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.

 

 1. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.

 

 1. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.

 

 1. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

 

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni.  

 

A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Ezen jogcímek esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak.  

 

Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

 

A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik, és részletesen be kell mutatni a tervezett költség számítási módját.

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Célcsoport személyi jellegű költségei (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Célcsoporthoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 500.000 Ft.

Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosított szöveg:

 

Piaci ár igazolása

 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.  

 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez kapcsolódó költség esetén, amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. 

Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet.  A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.

Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor.

Központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is.

A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra.  Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét.

A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.

Bérmaximum

Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő bérmaximumokat határozza meg: 

 1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.
 2. Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.
 3. Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra, heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet számára megállapításra.

 

 1. A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.

Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40 órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint arányosítással szükséges elvégezni.

Amennyiben a támogatást igénylő a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény a szakmai vezető, az alporjektvezető, valamint a további szakmai megvalósítók bérének tervezésénél a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető – a projektben végzett tevékenység jellegének megfelelő – kereseti adatoktól maximum 100%-os eltérés megengedett azzal, hogy a 30%-ot meghaladó eltérést indokolni szükséges, azzal, hogy az intézmény alkalmazottjának az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetménye, illetve az európai uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetmény-, kereset-kiegészítésének az összege együttesen nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Amennyiben a kereseti adatok meghatározására a FEOR kód szerint nincs lehetőség, a támogatást igénylőnek a piaci árnak való megfelelőséget legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlattal kell alátámasztania.

Célfeladat esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak.

 

Számlaösszesítők alkalmazása

 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

 • Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség
 • Általános (rezsi) költség összesítő
 • Célcsoporthoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő

 

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalma 2.000.000 Ft.

Az 2.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

XVII. A Felhívás 6.2 A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája pont az alábbiak szerint módosult:

 

Eredeti szöveg:

 

7.            Kötelező együttműködésről szóló nyilatkozat az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált Gyermekprogramok Szakmai Támogatása című projekt Kedvezményezettjével

 

Módosított szöveg:

 

7.  Kötelező együttműködésről szóló nyilatkozat az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projekt Kedvezményezettjével

 

XVIII. A Felhívás 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK fejezete az alábbiak szerint módosult:

 

Eredeti szöveg:

 

 1. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
  1. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
  2. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
  3. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
  4. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
 2. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
 3. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
 4. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
 5. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
 6. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
 7. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
 8. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
 9. Hiba! A könyvjelző nem létezik

 

Módosított szöveg:

 

 1. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
  1. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
  2. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
  3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
  4. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben
 2. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
 3. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
 4. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
 5. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
 6. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
 7. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
 8. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
 9. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

 

XIX. A Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI fejezete az alábbiak szerint módosult:

 

Eredeti szöveg:

 

 1. sz. Szakmai Terv sablon 
 2. sz. Likviditási terv sablon 
 3. sz. Önéletrajz minta 
 4. sz. Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről 
 5. sz. Nyilatkozat sablon utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről 
 6. sz. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához 
 7. sz. Kötelező együttműködésről szóló nyilatkozat az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált Gyermekprogramok Szakmai Támogatása című projekt

Kedvezményezettjével 

 1. sz. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 
 2. sz. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató 
 3. sz. Adatfeldolgozási megbízási szerződés 
 4. sz. Tájékoztató átláthatósági nyilatkozat kitöltéséhez 
 5. sz. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz 
 6. sz. Szakmai ajánlások az EFOP-1.5.1-17 Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében című pályázat keretében kialakítandó „Jelenlét pontok” létrehozásához, működtetéséhez

 

Módosított szöveg:

 

 1. sz. Szakmai Terv sablon
 2. sz. Likviditási terv sablon
 3. sz. Önéletrajz minta
 4. sz. Nyilatkozat közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről
 5. sz. Nyilatkozat sablon utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
 6. sz. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
 7. sz. Kötelező együttműködésről szóló nyilatkozat az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projekt

Kedvezményezettjével

 1. sz. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók 
 2. sz. ESZA kérdőív  kitöltési útmutató
 1. ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén
 2. ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén
 3. sz. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 4. sz. Tájékoztató átláthatósági nyilatkozat kitöltéséhez
 5. sz. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz
 6. sz. Szakmai ajánlások az EFOP-1.5.1-17 Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében című pályázat keretében kialakítandó „Jelenlét pontok” létrehozásához, működtetéséhez
 7. sz. Nyilatkozat indikátor teljesítés alátámasztásához

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet- GDPR)  rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható dokumentumokat alkalmazzák.

 

 

Kapcsolódó felhívás:

 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-151-17-vgtelen-lehetsg-ksrleti-program-a-leginkbb-elmaradott-jrsok-terleti-felzrkzsa-rdekben

 

[1] Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben! 

[2] Teljesítmény keretrendszerben meghatározott mutató esetében alkalmazása kötelező, egyéb esetben a felhívás előkészítő munkacsoport dönt róla! Alkalmazása esetén mérföldkő tervezése is szükséges!

[3] Teljesítmény keretrendszerben meghatározott mutató esetében alkalmazása kötelező, egyéb esetben a felhívás előkészítő munkacsoport dönt róla! Alkalmazása esetén mérföldkő tervezése is szükséges!

up